სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფია და ეროვნული სამხედრო აღმშენებლობა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2002წ. #1, გვ. 35-40.

გ. დოხნაძე, გ.ლეფონავა, ნ.ელიზბარაშვილი. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფიის არსი და სტრუქტურა. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ჟურნალი "საქართველოს გეოგრაფია". 2003წ. @2, გვ. 47-52.

გ. დოხნაძე, null, ნ.ელიზბარაშვილი. საქართველოს სამხედრო გეოგრაფიის აწმყო და მომავალი. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ნაგებობების სპეციალური სისტემებისა და საინჟინრო უზრუნველყოფის ინსტიტუტი, სამეცნიერო ჟურნალი - "სამხედრო თეორია" . 2010წ. #1(2) გვ.გვ.59-67 2010წ..

თ. კილაძე, ჯ.კანკაძე. საქართველოს სატრანზიტო ფუნქცია, როგორც მსოფლიო მეურნეობაში ინტეგრირების წამყვანი ფაქტორი.. \"ეკონომიკა\". 2008წ. #3-4 გვ. 166-169.

გ. დოხნაძე. საქართველოს სახელმწიფოებრივი პრობლემები სამხედრო გეოგრაფიაში. მონოგრაფია, თბილისის უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2005წ. გვ.40.

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2013წ. #15.

ვ. სონღულაშვილი. საქართველოს სახელმწიფოსა და ეკლესიის დამოკიდებულება რელიგიური და ეთნიკური უმცირესობებისადმი XI-XII საუკუნეების საქართველოში. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები „მსოფლიო და კავკასია“ თეზისები. 2013წ. .

გ. ლობჟანიძე. საქართველოს სოციალურ–ეკონომიკურ გარდაქმნათა სტრატეგია და ტაქტიკა გლობალიზაციის პირობებში, . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები, №3 (473), გვ.35–42 , 2010. 2010წ. №3 (473), გვ.35–42 , 2010.

ლ. ხვედელიძე, ავტორთა ჯგუფი. საქართველოს სსრ რეგიონების ეკონომიკური და სოციალური განვითარების პროგნოზი 2000 წლამდე. თავი: მოსახლეობა და საქალაქო განსახლება . . სმედმსი-ის გამომცემლობა. 1986წ. ტ.III,.

ნ. ხუნდაძე. საქართველოს ტერიტორიის კრისტალური ფუნდამენტის სიღრმული აგებულობა უახლესი სეისმური მონაცემების მიხედვითით. ჟურნალი ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2005წ. № 16, 53-63.

გ. მაღალაშვილი, მ. კეკელია, გ. ასათიანი, ნ. გაგნიძე. საქართველოს ტეროტორიის მოკლე მინერაგენული დახასიათება. ”საქართველოს ქიმიური მრეწველობა”. 2011წ. გვ. 51-72.

ზ. გასიტაშვილი, მიტროპოლიტი ა. ჯაფარიძე, ა. ფრანგიშვილი, შ. ნაჭყებია და სხვა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სათავეებთან. საგამომცებლო სახლი ტექნიკური უნივერსიტეტი, თბილისი. 2012წ. .

მ. ზუბიაშვილი, თ.ქამხაძე. საქართველოს ტრანსპორტის განვითარების ტენდენციები. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #3.

ა. სონღულაშვილი. საქართველოს ურთიერთობა დასავლეთ ევროპასა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2010წ. #1, გვ. 260-282.

მ. ამირგულაშვილი. საქართველოს ურთიერთობა დასავლეთ ევროპასთან XVI ს. უკანასკნელ მეოთხედში. საისტორიო ვერტიკალები. 2006წ. #1 (10), გვ. 76.

გ. იაშვილი, გორგიშელი მ.. საქართველოს უძრავი ქონების ბაზრის პერსპექტივები და მასთან დაკავშირებული რისკები. . ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები”. 2008წ. №16, გვ. 135-141.

ქ. ჯიჯეიშვილი. საქართველოს ქალთა პოლიტიკური აქტივობა გარდამავალ პერიოდში. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. №25.

გ. მაღალაშვილი. საქართველოს ქიმიური მრეწველობის ახალი ცენტრის და ბალნეოლოგიური კომპლექსის აშენების პერსპექტივები. ”საქართველოს ნავთობი და გაზი”. 2002წ. 2(6), გვ. 58-59.

მ. ლორთქიფანიძე, ო.ვერბეცკაია, თ.ჯოჯუა, თ.თურმანიძე. საქართველოს შავიზღვისპირეთის კლიმატის დახასიათება და მისი გავლენა პკინაბეტონის ატმოსფერულ კოპოზიაზე. ჟურნალი''ენერგია'', თბილისი 2009 წ.. წ. №3 (51). №2 (22).

მ. ბაძაღუა, ჯემალ გახოკიძე, ზურაბ მელქაძე. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს რეფორმირება: პრობლემები და გადაჭრის გზები. შოთა ფაფიაშვილი 70 - საიუბილეო სამეცნიერო შრომების კრებული. 2015წ. გვერდი 12,თბილისი.