სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ი. მოსაშვილი, გუგუშვილი ალმასხანი, კვერცხიშვილი დოდო. Multimedia for the theories of automatic control. დიდი სისტემების მართვის XIVსაერთაშორისო სიმპოზიუმის შრომები. 2000წ. გვ.76.

ი. მოსაშვილი, ა. ედიბერიძე, გუგუშვილი ალმასხანი, კვერცხიშვილი დოდო. Multimedia in the task of optimal control system "Predator-Victim". საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია, ა. ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტი, შრომათა კრებული. 2000წ. ISSN 0135-0765, გვ.56-58.

R. Gotsiridze. Multimedia Role in Foreign Language Learning. Scripta manent. 2009წ. #2, გვ.52-56.

ი. მოსაშვილი, ვ. სესაძე, ნ. მაღლაკელიძე. Multimedia Technologies for the Studies of Optimal Control Systems. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები №1(2). 2007წ. გვ.193–196.

თ. თოდუა. MVC არქიტექტურა Ruby on Rails-ში. მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია "ინტერნეტი და საზოგადოება" INSO 2009. ქუთაისი. 2009წ. .

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ნ. ხუნდაძე, ვ. ხითარიშვილი, ნ. მაჭავარიანი. MWD და LWD სისტემების გამოყენება დახრილ-მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების გაყვანისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 128–132.

ვ. ხითარიშვილი, ი. გოგუაძე, ნ. ხუნდაძე, ნ. მაჭავარიანი. MWD ტელემეტრიული სისტემის გამოყენება დახრილ–მიმართული და ჰორიზონტალური ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2014წ. #29, გვ. 54–58.

Lamara Kadagidze. Mystics as a Product of Cultural Tourism (On the Example of Georgia’s Archeology) . 5th EURASIAN MULTIDISCIPLINARY FORUM, EMF 2016, European Scientific Institute, ESI. . 2016წ. ISBN 978-608-4642-53-4, გვ. 377-386.

დ. ბლუაშვილი, A.Okrostsvaridze. Mythical “Gold Sands” of Svaneti(Greater Caucasus, Georgia): Geological Reality and Gold Mining Artifacts. . Georgian National Academy of Sciences, vol. 4 №2 . 2010წ. 0132-1447.

ი. რამიშვილი. N. Gorgodze, I. Ramishvili, T. Tadumadze, Continuous dependence of solutionof a neutral functional dierential equation on the right-hand side andinitial data considering perturbations of variable delays. 5.. . 2016წ. GeorgianMath. J., 23 (4) (2016); 519-535.

ე. ყუბანეიშვილი. N. Inviya, N. Kavlashvili,E.Kubaneishvili The System of Compensation and Simulation of Perturbed Geomagnetie Field Variations. Archil EliaShvili institute of control systems of the Georgian Technical university. Proceedings N19. 2015წ. .

ვ. გორდელაძე, ა. სარუხანიშვილი, ნ. ანდღულაძე. Na2CO3-SrCO3-BaCO3-H3BO3-SiO2 სისტემაში დაბალტემპერატურული პროცესების თერმოდინამიკური შეფასება. საქართველოს კერამიკოსთა კავშირის ჟურნალი “კერამიკა”. 2014წ. 2(32), თბილისი, გვ.44-48.

L. Chkhartishvili. Nanoboron (An overview). Nano Studies. 2011წ. 3, 227-314.

ზ. კოვზირიძე, გ. ტაბატაძე, ზ. მესტვირიშვილი, ბაირამაშვილი, G. Grathwohl. NANOCERAMIC COMPOSITE IN THE Al2O3 – TiC SYSTEM. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა. 2008წ. #1(18), გვ.3-6..

V. Mikelashvili. Nanostructural Elements of Diamond Like Wide Band-Gap Semiconductors. Theses of the report.Profess&Lectur. Sci.techn.conf.80Anniver. 2002წ. p 118.

V. Mikelashvili. Nanostructure – Based Spinelectronics Sensory Materials. Novel Materials, Annual Collection of Selected Papers, Georgian Engineering News. 2006წ. pp.7-14..

თ. ლაფერაშვილი, Kvitsiani O. Nanostructured new generation III-V semiconductor Solar Cells. Georgian Engineering News 2014, #4. 2014წ. , #4.

Z. Gogua, P.Kervalishvili, G.Kantidze. Nanostruqturt-based spielectronic sensory.. Novel Materials. 2006წ. p.(1-7).

თ. ლაფერაშვილი, T. Laperashvili, O. Kvitsiani, D. Laperashvili, M. Elizbarashvili, A. Chanishvili . Nanotechnology and Semiconductor Devices, . Journal ” Nano Studies”, N 10, pp 83-88, 2014. 2014წ. N 10, pp 83-88, .

რ. გვეტაძე. National System of Iberian-Georgian Chronicle. TRANSACTIONS, TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA. 2010წ. N 3(477), 48-56.