სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ვარშალომიძე, ი. ჭელიძე, მ. სიდამონიძე, დ. პაპავა. საქართველოში მიწისქვეშა გაზსაცავების შესახებ. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2005წ. #12, 27-36 გვ.

ა. სონღულაშვილი. საქართველოში მცხოვრები გერმანელების სამეურნეო ყოფა და ტრადიციები. ისტორიულ-ეთნოლოგიური ძიებანი. 2009წ. #XI, გვ. 14-35.

ნ. ფიფია. საქართველოში საარჩევნო სისტემის სრულყოფის აქტუალური პრობლემები. „სოციალური ეკონომიკა XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები“. 2012წ. N5(23), გვ. 128-133.

ი. გოცირიძე, ა. ფიცხელაური. საქართველოში სამედიცინო ტექნიკური ნაკეთობების შესახებ მონაცემების სტატისტიკური დამუშავების საკითხისათვის. მართვის ავტომატიზებული სისტემები და თანამედროვე საინფორმაციო ტექნოლოგიები“ . 2011წ. 111.

თ. ბერიძე, ქარცივაძე გ., ფოფხაძე გ.. საქართველოში საშემოსავლო გადასახადის ევროკავშირის ქვეყნების გადასახადებთან ჰარმონიზაციის საკითხისათვის. საერთაშორისო სამეცნიერო-ტექნიკური კონფერენციის მასალები "გლობალური კრიზისი და საქართველოს ეკონომიკა". 2009წ. გვ. 284-288.

მ. მოისწრაფიშვილი, კ. მჭედლიშვილი, გ. ენუქიძე. საქართველოში ტრანსპორტის განვითარება და გარემოს დაბინძურებასთან ბრძოლის ძირითადი მიმართულებები . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2009წ. #1(13), გვ. 52-60.

კ. ჯინჭარაძე. საქმიანი თამაშები მენეჯმენტში. თბილისის საერო უნივერსიტეტი “გაენათი” თბ.2009წ. 0წ. .

ვ. ხრუსტალი. საქმის წარმოების წესი საკასაციო სასამართლოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სამეცნიერო– პრაქტიკული ჟურნალი "თემიდა" . 2008წ. №1, 8 გვერდი.

ი. ქვარაია, ნ.მსხილაძე. საღამოს შემავსებელზე დამზადებული მსუბუქი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენების შესაძლებლობები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2008წ. 1 (467), 15-17.

ნ. მსხილაძე, ი.ქვარაია. საღამოს შემავსებლებზე დამზადებული მსუბუქი რკინაბეტონის კონსტრუქციების გამოყენების შესაძლებლობები. სტუ. შრომები. 2008წ. #5 (467).

მ. ზუბიაშვილი, დ.ჩიქოვანი. საყოფაცხოვრებო მომსახურების ადგილი ეროვნულ მეურნეობათა სისტემაში. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 3-4.

რ. ენაგელი, ნ. არუდშვილი. საშახტე წყალამოსაღვრელი დანადგარის დონის რელეების უკონტაქტო ბლოკი. `სამთო ჟურნალი~. 2005წ. 2(15).

ნ. ბოჭორიშვილი, ი.ბოჭორიშვილი. საშენი ქვების წარმოების ტექნოლოგია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი ``შრომები``. 2002წ. 5 გვ..

ნ. კუციავა, ს.ბაძგარაძე. საშვილოსნოს ყელის მკურნალობა ბიოდეგრადირებად პოლიმერში დეპონირებული მიტომიცინით. კლინიკური კვლევის შედეგები. ჟურნალი "კერამიკა". 2015წ. ტ.17; 1(33) გვ.10-14.

ნ. კუციავა, ს.ბაძგარაძე, ნ.ჯოგლიძე, რ.ქაცარავა. საშვილოსნოს ყელის მკურნალობა ბიოდეგრადირებად პოლიმერში დეპონირებული მიტომიცინით: პოლიმერული პრეპარატის უსაფრთხოების შესწავლა. სტუ, საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. 2015წ. N 1; გვ.120-123.

ნ. კუციავა, ს.ბაძგარაძე, ნ.კუპატაძე, დ.ტუღუში, რ.ქაცარავა. საშვილოსნოს ყელის მკურნაობა პოლიმერში დეპონირებული მიტომიცინით:წამლის კონტროლირებადი გამოყენების შესწავლა. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. . 2014წ. N4 გვ.68-72.

ნ. თევზაძე, თ, ნადირაძე, გ. კიკნაძე. საცხოვრებელი განაშენიანების ესთეტიკა რთული რელიეფის პირობებში. სტუ-ის შრომები. 2003წ. #4(450), ISSN 1512-0996, 133-135.

ნ. თევზაძე. საცხოვრებელი ერთეული დიდი ოჯახისათვის. სტუ-ის შრომები. 2001წ. #1(434) 85-91.

მ. მელქაძე. საცხოვრებელი სახლების ტიპები გარემოსთან მიმართებაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი მოამბე, დამატება შრომები. 2011წ. 3,165-169, ISSN 1512-102X.

ნ. თევზაძე, ი. საბაშვილი. საცხოვრებელი ფონდის ხარისხის განსაზღვრისათვის. სტუ-ის შრომები. 2003წ. #4(450).