სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26241 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

O. Shonia, ა. ფრანგიშვილი, ს. პროკოპიევი. Modeling of decision Making Support System in Conflicts Control. BULLETIN of the Georgian NATIONAL academi of sciences, Tbilisi. 2007წ. vol. I (vol. 175) no.4 გვ. 86-92 .

ლ. სამსონაძე, L. Lortkipanidze, N. Javashvili, N. Amirezashvili. Modeling of derivation in the multilingual expert system.... . 2008წ. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. #12, თბილისი,გვ. 176-181.

. Modeling of dynamical processes in the Black Sea. . Georgian Electronic Scientific Journal (GESJ): Physics. 2010წ. 2010, N 1(3), pp.25-45. .

. Modeling of hydrophysical fields in the Black Sea. . J. Georgian Geophys. Soc.. 2003წ. 2003, v.8b, pp.19-27..

L. Tabatadze. Modeling of the glycosylation principle by quantum-chemical method. Tskhum-Abkhazian Academy of Sciences Proceedings. 2017წ. ტ.13-14, გვ.138-146..

ლ. ტაბატაძე. Modeling of the synthesis of Sulfanilamide Diglucoside by a Ouantum Chemical method. Georgian Engineering News. 2016წ. 3(79), 75-79.

ლ. ტაბატაძე, Pachulia Z., Shengelia N., Gakhokidze R.. Modeling of the synthesis of Sulfanilamide Monoglucoside by Ouantum Chemical method. Georgian National Academy of Sciences. 2016წ. 4(10), 33-36 .

T. Natriashvili, R. Kavtaradze,, Z. Kavtaradze, A. Zelencov, D. Onishchenko. Modeling radiative – convective heat transfer in the diesel engine. Problems of Mechanics”, Tbilisi, . 2013წ. №2 (51), p. 5-13;.

B. Meparishvili, G. Janelidze, T. Meparishvili. Modeling Social Systems. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2007წ. #2(3), თბილისი.

ლ. თედიაშვილი. modeling the dynamics of electromechanical automated drive system of towing winch.. . 2015წ. .

E. Turkia. Modelling of Business-processes Management with process-oriented Systems Approach. Georgian Acad. Of Scien., "MOAMBE" . 2005წ. 2 (172).

Z. Gasitashvili, A. Prangishvili, M. Kiknadze, D.Verulava. Models for the Sustainable Development of the Georgian Regions. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

რ. კილაძე. Modern estimation methods for the regulation of high waters in rivers. International Sumposium Tbilisi. 2009წ. .

B. Meparishvili, P. Kervalishvili. Molecular Nanostructures as Basic Elements of Spin Electronic Devices Fabrication for Quantum Computing. SPIN ELECTRONICS: NOVEL PHYSICAL PHENOMENON AND MATERIALS, International Conference, Tbilisi, Georgia, . 2007წ. 22-24 October 2007, 52-54pp..

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.

ლ. ქადაგიშვილი, თ. წივწივაძე. momavlis intensiuri teqnologiebis Seqmnis safuZveli. Jurnali `mecniereba da teqnologiebi”. 2009წ. #7-9, gv. 8-12;.