სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

G. Tkemaladze, Tolomashvili A. I., Khidesheli T. M., Gelashvili I.V. and Tolomashvili I.A.. Analysis of “bio-energy complex” management. Georgian Engineering News. 0წ. № 2, 2006, p. 141-146..

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Approximate method of the unsteady simultaneous rotation problem of the porous plate and fluid with account of magnetic field and heat transfer. TRANSACTIONS,Technical university of georgia. 2008წ. ISSN 1512-0996, №2(468), pp.60-65(Russ).

ზ. გასიტაშვილი, A.Prangishvili G.Gogia, M.Gelenidze. Are plasma Recycling of Freon’s. ჟურნალი ”ენერგია”, №1(77), . 2016წ. .

გ. ჩახაია, G. Gavardashvili, L. Tsulukidze. Assessment of the stability of debris-flow riverbeds in transport corridor of Georgia. International Scientific Journal “Problems of Applied Mechanics”. . 2003წ. # 4(13), Tbilisi, pp. 43-46..

გ. გავარდაშვილი, Goga Chakhaia, Levan Tsulukidze. Assessment of the Stability of Debris-Flow Riverbeds in Transport Corridor of Georgia. . International Scientific Journal ,,Problems of Applied Mechanics. 2003წ. # 4 (13) , pp.43 – 46.

ლ. წულუკიძე, ლ. წულუკიძე, Chakhaia G.. Assessment of the stability of debris-flow riverbeds in transport corridor of Georgia.. International Scientific Journal “Problems of Applied Mechanics”.. 2003წ. # 4(13), Tbilisi, 43-46..

რ. სამხარაძე, Aivazov Vitali. Available End-to-end Throughput Measurement Tools. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზბული სისტემები. 2012წ. N2(13). ISSN 1512-3979, p. 123-127.

თ. სუპატაშვილი. BaCrO4 და BaSO4 სუსპენზიების შედარებითი დახასიათება. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი . 2005წ. #6, .

ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. Boolean Operations. ლოგიკური ოპერაციები . ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. N 4(19)2 ISSN 1512-3537.

Z. Gogua, G.Gogua, G.Iluridze, T.Minashvili, G.Rtveliashvili. Calculation of shellow and deep impuriti levels in semiconductors of tetraedral simmetry by using the unufid model. Georgain Enginring News. 2004წ. N3,p.(43-46).

A. Robitashvili, I. Kevanishvili. Calculation of the radiation characteritic of the cylindrical radome with the dipole inserted intoit. Georgian enginering news. 2014წ. №3(vol.71).

E. Chkhaidze, Nino Neparidze Manana Siradze Tamar Loladze. Characterization and Properties of Polyesteramides Containing Long-chain n-alkyl Substituents. Journal of Technical Science&Technologies, Tbilisi, Georgia. 2016წ. International Black Sea University, Vol. 54, N1,p. 29-33 .

I. Gorjoladze, n. gorjoladze. Checking criteria of mathematical model form sum of one variable functions of argumrents of multivariable function.. Problems of Mechanics. . 2008წ. 4 (33), pp.52-56, tbilissi.

I. Gorjoladze, n. gorjoladze. Checking criteria of mathematikal models for product and power of one variable functions of arguments of multivariable functions.. Problems of Mechanics. 2008წ. 3 (32), pp. 65-68, tbilisi.

თ. თევზაძე. Chemical and Geotechnical Problems Associated With Tbilisi Water Storage Reservoir . Urban ground water management and sustainability.. Nato Science series IV earth and environmental sciences. 2004წ. Voe 74, p. 393-399.

G. Tkemaladze, K.A. Makhashvili. Climate changes and photosynthesis. Annals Agrarian Science. 0წ. Annals Agrarian Science, 14, 2016, pp.19-126..

K. Makhashvili, G.Sh. Tkemaladze. Climate changes and photosynthesis. Annals Agrarian Science. 0წ. 14, 2016, pp.119-126.

ნ. ოთხოზორია. CMM - პროგრამული უზრუნველყოფის დამუშავების ევოლუციური მოდელი. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ ”მოამბის” დამატება. სტუ. . 2008წ. შრომები № 8, .

ზ. გასიტაშვილი, Oleg Namicheishvili, Tornike Dvali, Lali Gochitashvili. Communication in the Internet of Things. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2016წ. .

N. Beraia, E. Gvaramia. Comparative analysis of certain characteristics of rotatability and close-to-rotatability third-rank plans with two variables in the presence of errors of measurement instruments. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის დაარსებიდან 90 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები „21-ე საუკუნის მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების განვითარების ძირითადი პარადიგმები“. 2012წ. გვ.279-283.