სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჯოლია, სეხნიაშვილი დალი. ტრანსნაციონალური კომპანიების ფუნქციონირების თანამედროვე თავისებურებები. ჟურ. ”ეკონომიკა”; ISSN 0206-2828. 2009წ. # 5-6, გვ. 61-65.

მ. ზუბიაშვილი, ნ.ბახტურიძე. ტრანსპორტზე მართვის პროცესების ინფორმაციული უზრუნველყოფა. ”ტრანსპორტი”. 2005წ. # 4.

მ. ზუბიაშვილი, გ.კორახაშვილი. ტრანსპორტის ადგილი ეროვნულ მეურნეობათა სისტემაში. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 5-6.

მ. ზუბიაშვილი, გ.კორახაშვილი, ლ.პერტაია. ტრანსპორტის ადგილი ეროვნულ მეურნეობათა სისტემაში. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 5-6.

ლ. ჩხეიძე. ტრანსპორტის გამონაბოლქვში ტოქსიკური კომპონენტების შემცირების გზები. საქართველოს ახალგაზრდა მეცნიერთა საზოგადოებრივი აკადემია. საერთაშორისო სამეცმიერო ჟურნალი ``ინტელექტუალი``. 2010წ. #13, გვ. 89-96.

მ. ზუბიაშვილი, დ.ახალკაციშვილი. ტრანსპორტის ფუნქციონირების ეკოლოგიური ასპექტები. ”ეკონომიკა”. 2008წ. # 3-4.

გ. ტყეშელაშვილი. ტრანსფორმაციული ეკონომიკის მენეჯმენტის ტავისებურებანი საქართველოში. ეკონომიკა. 2011წ. 7-8; 25-38 გვ..

გ. მაღალაშვილი, ჯ. კაკულია, ლ. ქართველიშვილი, ვ. თოთიბაძე, ნ. ლომიძე. ტრაქტიტების ბიოგადამუშავების შესაძლებლობის დადგენა კალიუმის ნაერთების მიღების მიზნით. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის მეორე საერთაშორისო კონფერენცია და გამოფენა, მიძღვნილი კალ. ქუთათელაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2009წ. გვ. 139-141.

ი. ცქვიტინიძე, ჯ. ბერიძე. ტურბოკოდების გამოყენება მობილური კავშირის სისტემების პირდაპირ არხებში. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“ - „შრომები“. 2010წ. № 1 , გვ.41-43.

შ. კუპრეიშვილი, თ. ქაცარავა,მ. კიკაბიძე,პ. სიჭინავა. ტურბულენტურ ნაკადში სიმღვრივის კონცენტრაციის გავლენა სიჩქარის განაწილების ეპიურაზე. აგრარული მეცნიერების პრობლემები, . 2008წ. სამეცნიერო შრომათა კრებული ტომი I, #4 (45),, გვ. 80-83.

პ. სიჭინავა, თ. ქაცარავა, შ. კუპრეიშვილი, მ. კიკაბიძე. ტურბულენტურ ნაკადში სიმღვრივის კონცენტრაციის გავლენა სიჩქარის განაწილების ეპიურაზე. სსაუ, აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2008წ. გვ. 124-126.

გ. გავარდაშვილი, გ. გავარდაშვილი. ტურბულენტური ღვარცოფის გავლისას ღვარსაშვის ახალი კონსტრუქციის გაანგარიშება. ტრანსპორტი. 2002წ. #1-2.

ნ. ბახსოლიანი. ტყვიის ფირფიტები კულულუდან. ისტორიისა და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები VIII. 2008წ. გვ.33–39.

დ. კუპატაძე, მიქელაძე ა, ბასილაძე მ. ტყიბულ-შაორის საბადოზე გადიდებული სისქის ფენების დამუშავება მთელ სისქეზე ჩამოქცევით და დალამვით. "სამთო ჟურნალი". 2009წ. №1(22), გვ. 10-13.

დ. კუპატაძე, ზ. დალაქიშვილი. ტყიბულ-შაორის საბადოს "დასავლეთი-2" შახტის მშენებლობის აღდგენისა და განვითარების პერსპექტივები". "სამთო ჟურნალი". 2006წ. №1-2(16-17), გვ. 14-26.

დ. კუპატაძე. ტყიბულ-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველების გავლენა ნაქერალას ქედის ეკოსისტემაზე. "სამთო ჟურნალი". 2011წ. №1(26), გვ. 44-46.

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, დ. კუპატაძე. ტყიბულ-შაორის საბადოს გამომუშავებული ველების გავლენა ნაქერალას ქედის ეკოსისტემაზე. სამთო ჟურნალი. 2011წ. №1(26), 44-46 გვ..

ა. აბშილავა. ტყიბულ-შაორის საბადოს წვრილმარცვლოვანი ნახშირებისა და შლამების გადამუშავებისა და გამოყენების პერსპექტივები. ,,სამთო ჟურნალი” . 2009წ. #1(22).

გ. მაღალაშვილი, გ. მაღალაშვილი, ზ. გორდეზიანი, ო. ლანჩავა. ტყიბული-შაორის საბადოს ბაზაზე საქართველოს ნახშირის მრეწველობის რესტრუქტურიზაციის პრინციპები და მოსალოდნელი შედეგები. ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”. 2008წ. 1-3. გვ. 55-70.

მ. წვერავა, ლ. გვასალია, თ. ფალავანდიშვილი, ე. შენგელია. ტყიბულის ქვანახშირის გამამდიდრებელი კომბინატის ნარჩენების სორბციული უნარის შესწავლა მძიმე მეტალების მიმართ . საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. №8(4), 385-386.