სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26198 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Laperashvili, O. Kvitsiani, Lapherashvili Davit. Nanotechnology and semiconductor devices. Nano Studies. 2014წ. 10, 83-88.

. National System of Iberian-Georgian Chronicle. TRANSACTIONS, TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA. 2010წ. N 3(477), 48-56.

გ. მაღალაშვილი. Natural "depletion" of coals under the influence of smectite formations in the composition of roofing, surface of stratum and interstate host rocks. The international Scientific Conference "Problems of Geology of the Caucasus" dedicated to the 85-th anniversary of. Al. Janelidze Inst. of Geology.. 2010წ. p. 68-69.

ტ. კვიციანი. Natural faqtors promoting the occurrense of snow avalanches. Georgian Engineering News.. 2000წ. N3. Tbilisi, p.15-19..

I. Tsomaia, L. Targamadze, I. Gvelesiani. Natural Georgian Raw Vitamin Complexes. Development of Technology.. International Scientific Conference – ,,Modern Researches and Prospects of their use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields”. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia. კონფერენციის მასალები. გვ. 86.. 2016წ. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia. კონფერენციის მასალები. გვ. 86..

M. Tsintsadze, L.Mtsariashvili, N.khikhadze, N.Kekelidze, T.Jakhutashvili, E.Tulashvili. Natural radio-activity of drinking water in suburs of Tbilisi. Georgia Chemical Journal. 2010წ. Vol.10 №1.p.113-120.

O. Paresishvili, V.Mirzaeva. Natural Recreational Potential of Georgia and Prospects for Its Realization. Annals of Agrarian Science. 2015წ. Vol. 13, No. 4, 6 pp..

ი. რამიშვილი, A. Arsenashvili, T. Tadumadze. Necessary conditions of optimality for neutral variable structure optimal problems with discontinuous initial condition. . Mem.Diff. Eq.Math. Phys. . 2006წ. V.39(2006), 1-34. .

T. Museliani, null, აბურჯანია ამბერკი, რეზან თურანი, ვახტანგ ბეგიაშვილი, აბურჯანია ლია. Negation and the Negation of Negation in power Engineering. Georgian Enginering News . 2007წ. # 3,p.64-68 .

ო. ვერულავა, გ.გრიგალაშვილი. neironebisa da neironuli qselebis modelirebis Sesaxeb. stu-s Sromebi #4(420), Tbilisi, 1998. . 1998წ. 16გვ.

ო. ვერულავა, თ.ქოჩლაძე. neironebSi dendritebis koeficientebis sawyisi mniSvnelobebis SerCeva. stu-s Sromebi #3(427), Tbilisi, 1999. gv. 86-92. 1999წ. 7 გვერდი.

ო. ვერულავა, თ.ქოჩლაძე, მ.მაძაღუა. neironuli qselis modelireba ranguli kavSirebiT. stu-s Sromebi #1(429), Tbilisi, 1999.. 0წ. .

. Nekresi Sun Temple and "Iberian Big Square". . 2011წ. N2 (480), 35-42.

K.Japaridze, Z.Elashvili, G.Chilaya, G.Chelidze, C.Zurabishvili. Nemato-chiral three-component thermoindicator polymer films. Geogia Chemical Journal. 2004წ. V.4(4), p.363-365.

N. Javashvili, G. Chikoidze, M. Pirtskhalava. Net language for morphologic processors. არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. #6 155-166.

. Net language for morphologic processors. არჩილ ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, გვ.155-166. 2002წ. .

V. Paatashvili, V. Kokilashvili. Neumann problem in the class of harmonic functions in domain with a piecewise-Lyapunov boundary . Mem. Differential Equations Math. Phys. . 1997წ. 12 (1997), 114-121..

დ. ნატროშვილი, D.Ivanidze. Neumann type interior boundary value problem of thermoelastostatics for hemitropic solids. Reports – Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, 39 (2013). 2013წ. 38–57.

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე. Neural networks modeling by rank of links. The XIV International symposium. Large systems control. Tbilisi, 2000. 2000წ. 14გვ.

Z. Alimbarashvili, Besarion Partsvania, Tamaz Sulaberidze. Neuron Action Potential Parameters Over the Recurrent Intracellular Stimulation. Cybernetic Letters. 2013წ. pp.1-10. ISSN 1802-3525.