სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. კოვზირიძე, გ. ტაბატაძე, ზ. მესტვირიშვილი, ბაირამაშვილი, G. Grathwohl. NANOCERAMIC COMPOSITE IN THE Al2O3 – TiC SYSTEM. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი `კერამიკა. 2008წ. #1(18), გვ.3-6..

Z. Jaliashvili, Z. Melikishvili, V. G. Bregadze, T. G Giorgadze, J. G. Chkhaberidze, J. R. Monaselidze, T. B. Khuskivadze, K. I. Sigua. Nanoscale nonradiate energy transfer between intercalator molecules in DNA duplex. Publishing House “Technical University”. 2014წ. ISBN 978-9941-20-478-4.

V. Mikelashvili, P. Kervalishvili. Nanostructural Elements of Diamond Like Wide Band-Gap Semiconductors. Theses of the report.Profess&Lectur. Sci.techn.conf.80Anniver. 2002წ. p 118.

V. Mikelashvili, P. Kervalishvili. Nanostructure – Based Spinelectronics Sensory Materials. Novel Materials, Annual Collection of Selected Papers, Georgian Engineering News. 2006წ. pp.7-14..

T. Laperashvili, M. Elizbarashvili, O. Kvitsiani. Nanostructured III-V Semiconductor solar cells. Georgian Engineering News. 2014წ. 4, 29-34.

Z. Gogua, P.Kervalishvili, G.Kantidze. Nanostruqturt-based spielectronic sensory.. Novel Materials. 2006წ. p.(1-7).

T. Laperashvili, O. Kvitsiani, M. Elizbarashvili, Lapherashvili Davit. Nanotechnology and semiconductor devices. Nano Studies. 2014წ. 10, 83-88.

. National System of Iberian-Georgian Chronicle. TRANSACTIONS, TECHNICAL UNIVERSITY OF GEORGIA. 2010წ. N 3(477), 48-56.

გ. მაღალაშვილი. Natural "depletion" of coals under the influence of smectite formations in the composition of roofing, surface of stratum and interstate host rocks. The international Scientific Conference "Problems of Geology of the Caucasus" dedicated to the 85-th anniversary of. Al. Janelidze Inst. of Geology.. 2010წ. p. 68-69.

ტ. კვიციანი. Natural faqtors promoting the occurrense of snow avalanches. Georgian Engineering News.. 2000წ. N3. Tbilisi, p.15-19..

I. Tsomaia, L. Targamadze, I. Gvelesiani. Natural Georgian Raw Vitamin Complexes. Development of Technology.. International Scientific Conference – ,,Modern Researches and Prospects of their use in Chemistry, Chemical Engineering and Related Fields”. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia. კონფერენციის მასალები. გვ. 86.. 2016წ. September 21-23, 2016, Ureki, Georgia. კონფერენციის მასალები. გვ. 86..

M. Tsintsadze, L.Mtsariashvili, N.khikhadze, N.Kekelidze, T.Jakhutashvili, E.Tulashvili. Natural radio-activity of drinking water in suburs of Tbilisi. Georgia Chemical Journal. 2010წ. Vol.10 №1.p.113-120.

O. Paresishvili, V.Mirzaeva. Natural Recreational Potential of Georgia and Prospects for Its Realization. Annals of Agrarian Science. 2015წ. Vol. 13, No. 4, 6 pp..

Ts. Tsanava, V. Kokilashvili, D. Makharadze. Necessary and sufficient conditions for weighted boundedness of integral transforms defined on product spaces in Generalized grand Lebesgue spaces. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2018წ. Vol. 12, No 1, 7-10.

ი. რამიშვილი, A. Arsenashvili, T. Tadumadze. Necessary conditions of optimality for neutral variable structure optimal problems with discontinuous initial condition. . Mem.Diff. Eq.Math. Phys. . 2006წ. V.39(2006), 1-34. .

T. Museliani, null, აბურჯანია ამბერკი, რეზან თურანი, ვახტანგ ბეგიაშვილი, აბურჯანია ლია. Negation and the Negation of Negation in power Engineering. Georgian Enginering News . 2007წ. # 3,p.64-68 .

ო. ვერულავა, გ.გრიგალაშვილი. neironebisa da neironuli qselebis modelirebis Sesaxeb. stu-s Sromebi #4(420), Tbilisi, 1998. . 1998წ. 16გვ.

ო. ვერულავა, თ.ქოჩლაძე. neironebSi dendritebis koeficientebis sawyisi mniSvnelobebis SerCeva. stu-s Sromebi #3(427), Tbilisi, 1999. gv. 86-92. 1999წ. 7 გვერდი.

ო. ვერულავა, თ.ქოჩლაძე, მ.მაძაღუა. neironuli qselis modelireba ranguli kavSirebiT. stu-s Sromebi #1(429), Tbilisi, 1999.. 0წ. .

. Nekresi Sun Temple and "Iberian Big Square". . 2011წ. N2 (480), 35-42.