სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

N. Tsignadze. New property of a closed-chain system with V-folding rods. Международный научный журнал «Проблемы механики». 2015წ. №2(59).

Sh. Tserodze, V. Gogilashvili, M. Nikoladze, N. Tsignadze, T. Chalauri. New property of a closed-chain system with V-folding rods. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2015წ. Tbilisi, № 2(59), pp. 13-19..

M. Metskhvarishvili, N. Kekelidze, and et al. New semiconductor materials and heterstructures for tunable IR lasers. Georgian Engineering News. 2002წ. 2002, No.2, p.7-13.

Sh. Tserodze, E. Medzmariashvili, N. Siradze, A. Sarchimelia, N. Tsignadze, M. Sanikidze. New space reflex structures. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2008წ. Tbilisi, №1(30), pp.24-30.

ე. მეძმარიაშვილი, Sh. Tserodze, N. Tsignadze, M.Sanikidze. New Space Reflex Structures. "Problems of Mechanics. 2008წ. N1(30) 7p..

G. Petriashvili, Ts. Zurabishvili, K.Japaridze, Z.Elashvili, G.Chilaya, G.Chelidze, M.Gogadze. New thermoindicator nemato-chiral polymer films. Georg.Ac.Matsne. 2002წ. v.28, N3-4, pp.262-264.

Z. Gasitashvili. NEW TYPE OF THE PLASMA JET ENGINE-PLASMA REACTOR (PJE-PR). Basic Paradigms in Science and Technology Development for The 21 Century, Tbilisi, Georgia, . 2012წ. .

Z. Gasitashvili, etc.. New Types of plasma Furnace. Journal “Energy”. #2(58), Tbilisi, . 2011წ. .

გ. გოგია, გ. გოგია, Z.Gasitashvili, M.Gelenidze, D.Gelenidze. New Types of plasma Furnace. Energy. 2011წ. N3.

M. Nikoladze, E. Medzmariashvili, Sh. Tserodze, V. Gogilashvili, A. Sarchimelia, K. Chkhikvadze, N. Siradze, N. Tsignadze, M. Sanikidze, G. Datunashvili.. New variant of the deployable ring-shaped space antenna reflector. IOS Press, “Space Communications”, An International Journal. 2009წ. №1 (22), pp. 41-48.

ზ. გასიტაშვილი, Giorgi iashvili, Levan Imnaishvili, Pete Burnap. New,optimal access control system for distributed networks. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“.. 2016წ. .

M. Sanikidze, E. Medzmariashvili, Sh. Tserodze, N. Tsignadze, N. Siradze, A. Sarchimelia. News space reflex structures. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”.. 2008წ. #1(30), pp. 24-30, Tbilisi. ISSN 1512-0740.

G. Arabidze, T.Mikiashvili, T.Jishkariani, O.Kiguradze, B.Chkaidze, R.Kandelaki, SH.Nemsadze, M.Almoeva, N.Jashi, M.Giuashvili. NIGHT ILLUMINATION OF THE MOTORWAYSWITH SOLAR ENERGY. Energyonline Electronic journal EOL issue2,April 2010 Energy Efficiency. 2010წ. pp.1-14..

ო. ვერულავა. niSanTa sivrcisa da etalonebis Sedareba mini da maqsi portretebis saSualebiT. stu-s Sromebi, #2 (385), Tbilisi. 1992წ. 4გვ.

ი. ჯაგოდნიშვილი, o.baqanize, g.benashvili, i.evgenize, t.kikacheishvili. nodar tabizis klasikuri skola . saqartvelos literaturatmcodneobis akadeiis shromebi. 2011წ. t.11,gv.208-222.

Sh. Zazashvili. Non homogeneous anisotropic plane with a cut along of the contact line,. International Symposium Dedicated to the 90 Birthday Anniversary of Academician I. Vekua, Tbilisi, . 1997წ. .

A. Neverovi, Sulamanidze A., Vatitadze G.. Non sinusoidal currents and their application in contact mikrovelding. Magazin of the Georgian Ceramic Sosiety. 2012წ. N10 (13), p.120-122.

D. Natroshvili. Non-classical contact problems for anisotropic bodies. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Tbilisi University. 1991წ. Vol.6, No.2, 116-119.

A. Jaghmaidze, G. Karseladze, G. Sadunishvili. Non-classical Problems of Statics of Lintar Thermotlasticity of Microstreth with microtemperatures. AMIM. 2017წ. .

მ. ბერიაშვილი, ალექსი კირთაძე. Non-separable Extensions of Invariant Borel measures and Measurability properties of Real-Valued Functions. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2013წ. Vol. 162, 111-115.