სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Chkhartishvili, G. Nabakhtiani, A. Gigineishvili, Sh. Dekanosidze. Radiation border monitoring system in Georgia. Nano Studies. 2012წ. 6, 61-64.

K. Gorgadze, Nabakhtiani G.N.,, ChkhartiShvili L.S., Gigineishvili A.V.. Radioactive Waste Management in Georgia. Publishing House " Nekeri" .Nano Studies. 2014წ. №9,2014. Pp149 -154,ISNN 1987-8826.

G. Nabakhtiani, L.Chkartishvili, A.Gigineisgvili, K,Gorgadze. Radioactive Waste Management in Georgia. Nano Studies. 2014წ. no.9 pp.149-154.

M. Tsintsadze, N.Kekhelidze M.Elizbarashvili T.Jakhutashvili E.Tulashvili D.Khereselidze N.Kikhadze N.Vashakvadze. Radioactivity in soil along the Black Sea coastline of zone Ureki-Shekvetili. Georgia Chemical Journal. 2010წ. Vol.10 №2.p.198-203.

ო. ვერულავა. ranguli kavSirebi saxeTa gamocnobaSi. disertacia da macne t.m.d xarisxis mosapoveblad. stu, 1993w.. 1993წ. .

ო. ვერულავა, გ.გრიგალაშვილი. ranguli kavSirebis meTodi klasteris zedapiruli wertilebis dadgenaSi. stu, saerTaSoriso skola-seminari, 1995w.. 1995წ. .

T. Gvelesiani. Rapid method of estimating load developed by progessive wave on small barrier located on sea shelf. Energyonline. 2010წ. #3.

M. Sanikidze, N. Tsignadze, G, Medzmariashvili. Rapidly layable, deployable, single-span mechanized bridges for extreme situations. Georgian Technical University,© Publishing House “Technical University”, Transactions. 2017წ. № 3(505), pp. 101-118, Tbilisi, ISSN 1512-0996.

Т. Векуа, Givi Khomeriki. Rates of seismic oscillation of rock basis defined by probability method at numerical integration of disastrous earthquake’s accelerograms. . . 1974წ. .

რ. რუხაძე, ედიშერ გვენეტაძე. Reaction of the world community during the period of the Russian aggression in Georgia n August 2008. The International Scientific Journal ,,The Caucasus and World'', 4, . 2009წ. .

N. Neparidze, Ekaterine Chkhaidze Manana Siradze Tamar Loladze. Reactions of Chemical Transformation of Unsaturated Co-polyesteramide. Journal of Technical Science&Technologies, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia. 2015წ. 4, 2, pp. 23-26.

E. Chkhaidze, Nino Neparidze, Manana Siradze, Tamar Loladze. Reactions of Chemical Transformation of Unsaturated Co-polyesteramide. Journal of Technical Science&Technologies, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia. 2015წ. Vol. 4, N 2, p.23-26.

T. Loladze, E. Chkhaidze N. Neparidze M. Siradze T. Loladze. Reactions of chemical transformation of unsaturated co-polyesteramide. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2015წ. Vol. 4, №2. p. 23-26..

მ. სირაძე, E. Chkhaidze, N. Neparidze . Reactions of Chemical Transformation of Unsaturated Co–polyesteramide Journal of Technical Science . Technologies – International Black Sea University. 2015წ. Vol. 4 Issue 2, p.23-26.

R. Esiava, Darsavelidze T, Janelidze A.. Realization of integrated microcircuits restearcu and computer aided design on the base of personal computers . Georgian Symposium for project development and conversion Colections of reports, Tbilisi, . 1995წ. pp. 242- 243; .

T. Mebuke. Rebellion and Tradition Transfer in Literature. . International Conference. Language-Intercultural Mediator. . 2010წ. Proceedings. Kutaisi, 2010 pp.385-395.

ლ. შენგელია, Genadi Tvauri, Irine Mkurnalidze. Receiving and Processing of the Black Sea Surface Temperature Satellite Data for Georgian Water Area. Bulletin of Georgian National Acad. of Sciences. 2010წ. vol. 4, №3, pp. 54-57.

Larisa Shengelia, Genadi Tvauri, Irine Mkurnalidze. Receiving and Processing of the Black Sea Surface Temperature Satellite Data for Georgian Water Area. Bulletin of Georgian National Acad. of Sciences. 2010წ. vol. 4, №3, pp. 54-57.

ი. ჯაგოდნიშვილი, t.jagodnishvili, m.vardiashvili. recenzia. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2007წ. #10, gv.299-305.

ი. მკურნალიძე. Reception and processing of the Black Sea surface Temperature satellite date for Georgian water area. Georgian National Academy of Sciences. Bulletin. New series. vol. 4, no.3. 2010წ. vol. 4, no.3 pp. 54-57.