სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

M. Sanikidze, E. Medzmariashvili, Sh. Tserodze, N. Tsignadze, N. Siradze, A. Sarchimelia. News space reflex structures. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”.. 2008წ. #1(30), pp. 24-30, Tbilisi. ISSN 1512-0740.

G. Arabidze, T.Mikiashvili, T.Jishkariani, O.Kiguradze, B.Chkaidze, R.Kandelaki, SH.Nemsadze, M.Almoeva, N.Jashi, M.Giuashvili. NIGHT ILLUMINATION OF THE MOTORWAYSWITH SOLAR ENERGY. Energyonline Electronic journal EOL issue2,April 2010 Energy Efficiency. 2010წ. pp.1-14..

ო. ვერულავა. niSanTa sivrcisa da etalonebis Sedareba mini da maqsi portretebis saSualebiT. stu-s Sromebi, #2 (385), Tbilisi. 1992წ. 4გვ.

ი. ჯაგოდნიშვილი, o.baqanize, g.benashvili, i.evgenize, t.kikacheishvili. nodar tabizis klasikuri skola . saqartvelos literaturatmcodneobis akadeiis shromebi. 2011წ. t.11,gv.208-222.

Sh. Zazashvili. Non homogeneous anisotropic plane with a cut along of the contact line,. International Symposium Dedicated to the 90 Birthday Anniversary of Academician I. Vekua, Tbilisi, . 1997წ. .

A. Neverovi, Sulamanidze A., Vatitadze G.. Non sinusoidal currents and their application in contact mikrovelding. Magazin of the Georgian Ceramic Sosiety. 2012წ. N10 (13), p.120-122.

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Non stationary flow of a conducting fluid squeezed between two parallel infinite rotating porous disks taking into account strong magnetic field and the heat transfer. Georgian Technical University. Works.Tbilisi. 2018წ. №4 (510), pp. 126-135 .

D. Natroshvili. Non-classical contact problems for anisotropic bodies. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Tbilisi University. 1991წ. Vol.6, No.2, 116-119.

A. Jaghmaidze, G. Karseladze, G. Sadunishvili. Non-classical Problems of Statics of Lintar Thermotlasticity of Microstreth with microtemperatures. AMIM. 2017წ. .

მ. ბერიაშვილი, ალექსი კირთაძე. Non-separable Extensions of Invariant Borel measures and Measurability properties of Real-Valued Functions. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2013წ. Vol. 162, 111-115.

V. Tsutskiridze. Non-stationary flow of viscous incompressible conducting fluid in the presence of transverse magnetic field under pressure gradient arbitrarily changing in time. . GTU, International conference “The problems of continuum mechanics”. Transactions. . 2007წ. Tbilisi, pp.192-196, (Russ).

G. Baghaturia. Non-stationery problem of transversely displaced crack propagation in an infinite elastic compound zone. ი.ნ. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის მოხსენებები. 2005წ. ტ. 20, #2.

გ. ბაღათურია. Non-stationery problem of transversely displaced crack propagation in an infinite elastic compound zone. ი.ნ. ვეკუას სახ. გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის გაფართოებული სემინარის მოხსენებები. 2005წ. ტ.20 #2, თბილისი.

V. Tsutskiridze. Non-steady flow of a conducting liquid with heat transfer.. IFTOMM //Problems of Mechanics// International scientific journal. 2006წ. Tbilisi, №1(22) , pp.119-125, (Russ).

V. Tsutskiridze. Non-steady flow of conducting liquid with consideration for the heterogeneous outer magnetic field. GFID //Georgian engineering news// International scientific journal. . 2006წ. Tbilisi , №2 , pp.29-32, (Russ).

V. Tsutskiridze. Non-steady flow of conducting liquid with consideration for the heterogeneous outer magnetic field. . GFID //Georgian engineering news// International scientific journal. . 2006წ. Tbilisi , №2 , pp. 29-32, (Russ).

N. Shavlakadze. Nonclassical biharmonic boundary value problems describing the band of finite and infinite plates with inclusions . Memoirs Differential Equations Math. Phys. A. Razmadze Math. Inst.. 2001წ. 22, 91-140.

Z. Bosikashvili, David Choxonelidze. NORMALIZATION OF INPUT AND OUTPUT INFORMATION IN MACHINE LEARNING ALGORITHMS. Transactions. Georgian Technical University. AUTOMATED CONTROL SYSTEMS. 2016წ. No 1(21),p:133-137.

A. Meskhi, V. Kokilashvili. Norms of positive operators on some cones of functions defined on measure spaces. . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2000წ. Vol. 122, pp. 59-78.