სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ყიფიანი, ეპიფანე გვენეტაძე. ქართველი ქალის როლი ოჯახში (წარსული და აწმყო). საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის შრომები. 2011წ. სპეციალური გამოცემა; 205-207 გვ..

თ. სანიკიძე. ქართლის სამეფო კარის მხატვართუხუცესისა და ხუროთმოძღვრის შესახებ. . კავკასიის მაცნე (სპეციალური გამოცემა). 2002წ. 1, გვ. 54–58 (რეზ. ინგლ. და რუს. ენებზე).

ი. კვესელავა. ქართულ-აფხაზური კონფლიქტის პოლიტიკურ-სამართლებრივი შეფასების საკითხისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #2. 2002წ. .

ი. კვესელავა. ქართულ-აფხაზური პრობლემები (ინგლისურ ენაზე). თბილისი, ჟურნ. ,,საისტორიო ვერტიკალები’’, #17. 2008წ. .

ა. სონღულაშვილი. ქართული ემიგრაცია და რეპატრიაციის პროცესი საუკუნის 40-50-იან წლებში. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ისტორიის და ეთნოლოგიის ინსტიტუტის შრომები. 2008წ. #8, გვ.235-240.

ა. სონღულაშვილი. ქართული ენის ბედი თუ უბედობა. პარალელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2015წ. #7, გვ. 86-106.

ხ. გაჩეჩილაძე. ქართული თვითნაბადი ოქროს ქიმიური შედგენილობა. ჟ. ,,საქართველოს ნავთობი და გაზი'' #2 (6), გვ. 107-112. 2002წ. 1512-0457.

ხ. გაჩეჩილაძე, გ.ფრანგულაშვილი. ქართული თვითნაბადი სპილენძის და მისგან დამზადებული მონეტების ქიმიური შედგენილობა. ,,კერამიკა'' 2(14). 2005წ. .

ა. სონღულაშვილი. ქართული ისტორიოგრაფიის მნიშვნელოვანი შენაძენი. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2016წ. #1.

მ. ამირგულაშვილი. ქართული ნაციონალიზმი XIX საუკუნეში. კულტურა და საზოგადოება. 2013წ. .

მ. ამირგულაშვილი. ქართული ნაციონალიზმის კულტურული საფუძვლები, მოდერნისტული თეორიის ჭრილში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2010წ. #1 (13), გვ. 4.

გ. ჩხიკვიშვილი, მ. დარჩაშვილი. ქართული პრესის როლი პოლიტიკურ კონფლიქტებში. ხელისუფლება და საზოგადოება. 2012წ. N3(23), 55-64.

მ. დარჩაშვილი. ქართული პრესის როლი პოლიტიკურ კონფლიქტში. "ხელისუფლება და საზოგადოება". 2012წ. #3(23).

ი. კუტუბიძე, ბ. ცხადაძე. ქართული სახელმწიფო, კაცობრიობა და გლობალიზაცია მეცნიერულ თვალსაწიერში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2014წ. №2.

ქ. ჯიჯეიშვილი. ქარიზმატული ლიდერის პრობლემა თანამედროვე საქართველოში. ჟურნ., «სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორიის საკითხები». 2009წ. ბათ. # 4.

ლ. ქისიშვილი. ქარის ელექტროსადგურის პროპელერის ფრთის მექანკური დამუშავების სამარჯვის კინემატიკური სქემა. "ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა". 2007წ. #2, გვ. 46-51.

ლ. ქისიშვილი. ქარის ელექტროსადგურის პროპელერის ფრთის შერჩევა. "საქართველოს ნავთობი და გაზი". 2006წ. #17, გვ. 139-140.

რ. პატარაია, ვ. ჯამარაშვილი. ქარისა და მზის ენერგიის მამრავლებელი ელექტროსადგურების საპროექტო პარამეტრების აღდგენა. ჟურნალი "ენერგია". 2015წ. №4(76).

ნ. ბახსოლიანი. ქარხემიშის ორთოსტატის ერთი სიუჟეტის ასპექტისათვის. კავკასიურ–ახლოაღმოსავლური კრებული XIII. 2009წ. გვ.46–52.