სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24063 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. The flow with heat transfer under phase shift on the wall of a circular channel. International Scientific-Technical Journal “BULDING”. . 2010წ. Tbilisi, №2(17), pp.147-151, (Russ).

ჟ. წიკლაური-შენგელია. THE IMPORTANCE AND ROLE OF AUDIT AND AUDIT REPORT IN BUSINESS DECISION-MAKING. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 7-9.

V. Zviadauri, G. Tumanishvili, ჭელიძე მერაბი, ცოცხალაშვილი მირიანი. The locomotive vibratory processes and their influence on the drive tooth gearing. . Scientific journal of IFToMM ”Problems of Mechanics”. 2011წ. # 2(43).

G. Tumanishvili, I.Tumanishvili, V. Zviadauri. The thermal loading and the sliding distance of a wheel/rail contact . International Scientific journal “Problems of Mechanics” . 2008წ. #2(31), p. 39-44..

E. Abramidze. The thermo-elasticity Problem of Deformation of flexible multilayered shells of revolution with layers of variable thickness in a refined Setting.. I. Vekua Institute of Appl. Math.Reportts. V.34, 2008, p.11-17. 2008წ. .

ზ. წიკლაური, N.Macharashvili, null. The transformation of Fourier series accoding to generalizadsrherical functions.. Bull.of the Georgian Acad. Of Sci. 2002წ. 156, N1, pp. 20-21, .

G. Tumanishvili, T.Buchukuri. Tht thermal loading of mikroasperities of interacting surfaces . International Scientific journal “Problems of Mechanics” . 2009წ. ISNN 1512-0740, #4(34), pp.58-6..

N. Kenchiashvili, G. Tsirekidze,, A. Gordeziani,, N. Kanteladze. Two-phase segregation of irregular solid Al-Ti-Fe solution. International conference “Innovative technologies in metallurgy and materials science”. Georgian Technical University. . 2015წ. 16-18 July, Tbilisi, Georgia..

მ. ფხოველიშვილი, n.archvadze, i.beridze, i. qoqrashvili. WINDOWS operaciuli sistemis gamoyenebiT programebSi momxmareblis interfeisis qarTulad warmodgenis SesaZleblobebi. .. mecniereba da teqnika. 2000წ. N 7-9,, 2000. s. 43-44.

ნ. ფხაკაძე, ქორჩილავა დალი. XIX საუკუნის ქალაქური ჩაცმულობის სახეების კვლევა. სტუ "განათლება". 2013წ. №1(7). 264-267 გვ..

დ. ფოცხვერაშვილი. XX საუკუნის ესთეტიკური კონცეფციები მხატვრული შემოქმედების ბუნების შესახებ . კავკასიის მაცნე, თბილისი, 2005. წ. 12.

ნ. კანდელაკი, Г. Церцвадзе. Θ-Конгруентные числа для сингулярных треугольников. . Gest.. 2009წ. No. 4 (21).

М. Оханашвили, Петриашвили Лили, Хартишвили Мака. Актуальность использования Интернета как инструмента маркетинга. ГТУ Бизнес ижинеринг. 2011წ. #1 стр. 87-94..

მ. შილაკაძე. Актуальные проблемы установления оптимального коэффициента запаса прочности тягового каната лифта. Научно-технический журнал "Транспорт". 2011წ. №1-2 (41-42). 8-18.

ვ. ზვიადაური, М.Тедошвили, М.Челидзе. Безопасность движения и устойчивость автомобиля с полуприцепом при резких маневрах. Междунар. ж.-л “Проблемы прикладной механики”. 2005წ. №3 (20/1), с.38-42.

В. Копалеишвили, იოსელიანი ოთარ. В. П. Копалейшвили, О.Г. Иоселиани. Влияние кремния на самоорганизующиеся явления Fe-C сплавах бейнитного класса. Издательство „Моазровне“, Научно-технический журнал „Транспорт и машиностроение“. 2006წ. №1, С. 61-64.

М. Церодзе, Н. Т.Лоладзе, С.И.Заславский.. Влияние наноструктуры исходного углерода на граничные термодинамические условия алмазообразования в системе Ме-С . Известия НАН Грузии, серия Химическая, . 2009წ. т.35, #1, стр.60-62..

Т. Чхаидзе, К.Садагашвили, Н.Чхаидзе. Влияние величины зазора подшипников буксовых узлов на степень износа колесных пар . Грузинский технический Университет, Труды . 2006წ. № 7(459), 2006..

М. Церодзе, Н.Т.Лоладзе, Ю.Г.Дзидзишвили и др.. Влияние термоди-намических параметров процесса горячего прессования на свойства спеченных металлокомпозиции.. GEN. 2006წ. №1, стр.108-111.