სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ი. გოცირიძე. Computer Based Training and Testing System. “Philosophy and Synergy of Information: Sustainability and Security . 2011წ. 33.

ი. გოცირიძე, ვ მაისურაძე. Computer-Controlled System For Diagnosing The Field Of Vision . „საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა. 2010წ. .

ზ. გასიტაშვილი, Archil Prangishvili, Oleg Namicheishvili, Darejan Verulava, Mzia Kiknadze. Conceptual Investigation of the Regional System. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

T. Mtvralashvili. CONCETENATED SPASE-TIME CODING WITH CONTINUOUS-PHASE FRIQUENCY-SHIFT KEYING.. Georgian Engineering News . 2009წ. No1 (vol.49), .

გ. გიორგობიანი. Convergent rearrangements of series of vector-valued functions. Georgian Mathematical Journal. 2000წ. v.7,N1. 43-51..

ნ. ხაბეიშვილი. Country - კომფორტისა და სიმყუდროვის სამეფო.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N3. გვ.62–71. ISSN 1512-3316.

შ. კუპრეიშვილი, T. Odilavadze. Definition of Basic Hydromechanical Channel Data and Morphometric Parameters of Overland Sedimentation Flow. Annals of Agrarian scienc . 2005წ. Vol. 3. #1, 107-110 pp..

Z. Gogua, K.Davitadze, G.Kantidze, T.Minashvili. Dependence between the energy-gap width shallow impuritiesin semiconductors with tetrahedral simmetry.. Air Transport (internacional scientific journal). 2015წ. vol.10. N1.p.(42-49).Tbilisi..

Z. Gogua, A.Gigineisvili, G.Kantidze, G.Iluridze, G.Rtveliashvili. Dependense of energy-gap with on precense of shallow impurities in semiconductors with tetraedral symmetry. Nano Studies. 2011წ. vol.3, p.(183-186).

L. Topuria, G. Eliava, P. Kasradze, T. Tsintsadze, M. Tabidze. Determination of bio mechanical criteria of human motion and their significance for assessment of pathological state . Modern Aspects of Medical Rehabilitation, Prevention and Healthy lifstyle. Collection of scientific articles of International symposium dedicated to 75-th Anniversary of Tbilisi balneological resort. (Tbilisi-Spa) and to the 15-th anniversary of its full renaissance, Resort Sairme. 2014წ. pg. 161-165.

R. Samkharadze, D. Chikovani. Development of Structure of Expert System on the Basis of Solution of Conflicts among Production Rules. Scientific Journal of International Black Sea University. Tbilisi. 2010წ. Volume 4, Issue 2. p. 157-167.

A. Robitashvili, M. Shengelia. Diffraction of the TM waveincident with a slope on two paralle dielectric cylinders. Georgian enginering news. 2011წ. №3.

დ. ნოზაძე, D.Nozadze, M.Macharadze, G.Otarashvili. Diffusion Bonding of Layered Composite Steel-Al. Transport and Machinebuilding. 2009წ. № 1(13),pp.11-18.

Z. Gogua, K.Davitadze, T.Minashvili. Dispersion of electrons on ionized admixtures in semiconductors in qvsi-two-dimensional semiconductor sistems.. Air Transport (internacional scientific journal). 2016წ. vol.11. N1.p.(59-64).Tbilisi..

Z. Gogua, A.Gigineishvili, G.Iluridze, G.Rtveliashvili, G.Kantudze. Dispersion of electrons on ionized admixtures in semiconductors in qvzi-twu Dimensional sistems.. Bulleten of the Georgian Academi of Scines. 2009წ. vol.3, N1, p.(70-73).

ნ. ბახსოლიანი. DRUWA(ღვთაება რუვა) გვიანხეთური ხანის კაპადოკიის რელიგიურ სისტემაში. კავკასიურ–ახლოაღმოსავლური კრებული XII. 2006წ. გვ.109–115.

კ. ხოშტარია, ი. მოდებაძე, ლ.კახელი. DWDM სისტემის ძირითადი პარამეტრები. ტექნიკური უნივერსიტეტი, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2013წ. 1(14), 7გვ.

ნ. დავითაშვილი. Dynamic analysis of spherical five-link mechanisms with two degress of freedom and concentraded masses of elastic links . Problems of Applied Mechanics. 2005წ. № 1(18), გვ. 11-22.

ნ. დავითაშვილი. Dynamic analysis of the hin-ged mechanisms of a needle of sewing-machine and classification of motion taking clearances into account . Problems of Applied Mechanics. 2004წ. № 4(17), გვ. 7-19.

ნ. დავითაშვილი. Dynamic analysis of the spherical four-link mecha-nism of a cone crusher drive . Problems of Mechanics. 2006წ. № 1(220), გვ. 49-66.