სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ხუბუტია. ქსოვილის პროექტირების ზოგიერთი მეთოდი. საზრისი შრომების კრებული . 2006წ. №21..

ზ. გასიტაშვილი, ნ.ყანჩაველი,ჯ.ლითანიშვილი. ქცეყნის სოციალ-ეკონომიკური პრობლემის გადაჭრა, ეკონომიკური და სოციალური უსაბრთხოება. მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ"მოამბის" დამატება. შრომები – 5. თბილისი. 2005წ. .

რ. ენაგელი, გ. ჯავახიშვილი, მ. ჯიბუტი. ღეროებიან წისქვილში მადნის დაწვრილმანების პროცესის მართვის ხერხი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ენერგია. 2009წ. 3(51).

გ. ჯავახიშვილი, გ. ჯავახიშვილი, მ. ჯიბუტი. ღეროებიან წისქვილში მადნის დაწვრილმანების პროცესის მართვის ხერხი. ”ენერგია”. 2009წ. №3(51), 127-130 გვ..

მ. მოისწრაფიშვილი, გამყრელიძე პ., წოწოლაშვილი მ. . ღეროვანი (ნაგელური) სამაგრის გაანგარიშების მეთოდიკა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი ``მშენებლობა``. 2012წ. #2 (25) გვ.97-101.

შ. კუპრეიშვილი, ხ. კიკნაძე,ლ. მაისაია. ღვარცოფი და მისი ძირითადი მახასიათებელი დასავლეთ საქართველოში. საერთაშორისო-პრაქტიკული კონფერენცია ,,თანამედროვე ტექნოლოგიები და გარემოს დაცვა", ქუთაისი . 2011წ. გვ. 225-227.

რ. დიაკონიძე. ღვარცოფის ხარჯის დადგენის ოპერატიული მეთოდი აჭარის მდინარეთა მაგალითზე. საქჰიდროეკოლოგიის შრომათა კრებული. 2001წ. გ. 46-49.

გ. ჩახაია. ღვარცოფსაწინააღმდეგო ნაგებობის ახალი კონსტრუქციის გაანგარიშება. “საქჰიდროეკოლოგიის” ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული.. 2005წ. თბილისი, გვ. 172-176.

ვ. თევზაძე, ო. ნათიშვილი, ო. ფირცხალაიშვილი. ღვარცოფული გამონატანის გარემოზე ზემოქმედების ზღვრულად დასაშვები დატვირთვის შეფასება. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრომათა კრებული #63. თბილისი. 2007წ. გვ.გვ. 163-174.

ქ. მახაშვილი, შათირიშვილი შ.ი., ლომთაძე ც.გ., კილაძე მ.თ., შათირიშვილი ი.შ.. ღვინომასალების აქროლადი კომპონენტების ქრომადისტილიაციური მეთოდი. Georgian Engineering News. 0წ. №1, 2015, გვ.111-113.

რ. მიშველაძე. ღია წერილი პუტინს, . კრებული ,,მწერალი და ავი საუკუნე’’, 15 გვ.. 2008წ. .

ჯ. მალაღურაძე, ნ. თევზაძე . ღირსეული არქიტექტურული გარემო ქალაქის უღარიბესი მოსახლეობისათვის ( გადაწყვეტის გზებისათვის ), . სტუ -ს შრომები . 2003წ. # 1 ( 441 ), გვ.88 – 90 ;.

ნ. თევზაძე, ჯ. მალაღურაძე. ღირსეული არქიტექტურული გარემო ქალაქის უღარიბესი მოსახლეობისათვის. სტუ-ის შრომები. 2002წ. #4(443), 80-90.

რ. ჭყოიძე, თ. ბაციკაძე, ჯ. ნიჟარაძე. ღრუ მართკუთხა ფილის ზიდვის უნარის განსაზღვრა. დავით თავხელიძის დაბადების 100 წლის აღსანიშნავად გამოცემული შრომათა კრებული გამოყენებით მექანიკაში. სტუ.. 2010წ. .

რ. ჟღენტი, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3(39),გვ.11.

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

შ. ბაქანიძე, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების დამზადების შრომატევადობის ანალიზი.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

ნ. მსხილაძე, გ.ბაქანიძე, შ.ბაქანიძე, რ.ჟღენტი. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობების ტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3.

რ. ჟღენტი, გ.ბაქანიძე, ნ.მსხილაძე, შ.ბაქანიძე. ღუნვადი ელემენტების გამაძლიერებელი მოწყობილობებისტექნოლოგიური თვითღირებულების განსაზღვრა.. ჟურნალი ,,ენერგია. 2006წ. #3(39),გვ.5.