სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

რ. მახვილაძე, ქარქაშაძე ნ.. შენობებში ფიზიკური და მორალური ცვეთის აღმკვეთი ღონისძიებების შეფასება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №1(4).

რ. მახვილაძე, ნოზაძე ა., შელია გ.. შენობებში შემქროლავი ქარებისაგან გამოწვეული კედლების გადამბრუნებელი და სახურავის ფენილებზე ამგლეჯი ზემოქმედება. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2014წ. №3(34).

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. შენობის აკუსტიკა, ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2008წ. #4(11),გვ.5.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შენობის აკუსტიკა, ბგერაიზოლაცია და ბგერაშთანთქმა. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

რ. მახვილაძე, ბუჩუკური დ., ქორქია ქ., ტიკურიშვილი გ.. შენობის საერთო ვარგისიანობის ინდექსი და მისი გავლენა არქიტექტორული მემკვიდრეობის განახლება–რეაბილიტაციაზე. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №1(4).

ო. ხაზარაძე, რ.იმედაძე, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი,, მშნებლობა". 2011წ. ISSN 1512–3936, N2(21) .

რ. იმედაძე, ო.ხაზარაძე, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. შეწებებული ხის კონსტრუქციების თვისებები და გამოყენების სფეროები. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2011წ. #2 გვ.38-44 ISSN 1512-3936.

თ. სანიკიძე. შეხვედრა მონპარნასზე (მხატვარი ფელიქს ვარლამიშვილი). საქართველოს ხელოვნების სახ. მუზეუმი, ნარკვევები. 2004წ. IX, გვ. 19–22 (ინგლ. რეზიუმე). ISSN 1512-133X.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. შეხვედრების ოთახებისა და ხელმძღვანელთა კაბინეტების ბგერაიზოლაცია. ჟურნალი ,,ენერგია. 2008წ. #4(48) ნაწ.2გვ.4.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შეხვედრების ოთახებისა და ხელმძღვანელთა კაბინეტების ბგერაიზოლაცია. ჟურნალი ,,ენერგია. 2008წ. №4(48).

გ. აბაშიძე. შეჯიბრებითობა სისხლის სამართლის პროცესში. . ჟურნალი `ინტელექტუალი,~ . 2010წ. #13, .

ხ. გორჯოლაძე, ნ. ბერიშვილი, რ. გიორგობიანი. შიგა ძალოვანი ფაქტორების გამოსახვა ფირფიტების განივი ღუნვის დროს.. . მშენებლბა (სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი) . 2010წ. ISSN 1512 - 3936, N 2(17), გვ.49–52, თბილისი..

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, ი.ღარიბაშვილი. შპალერერის ალტერნატივა-ბათქაში. ჟურნალი ,,ენერგია. 2009წ. #2(50)-2,გვ.3.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, რ.ჟღენტი. შპალერის ალტერნატივა-ბათქაში. ჟურნალი ,,ენერგია". 2009წ. №2.

რ. ჟღენტი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, ი.ღარიბაშვილი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჟურნალი ,,მშენებლობა. 2007წ. #4(11),გვ.5.

ი. ღარიბაშვილი, მ.ჯავახიშვილი, მ.ჭანტურია, რ.ჟღენტი. შპალერის გაკვრის თანამედროვე ტექნოლოგიები. ჟურნალი ,,მშენებლობა". 2008წ. №3(10).

თ. კილაძე, ჯ.კანკაძე. შპს \"საქართველოს რკინიგზა\", როგორც კვლევის ობიექტი.. ეკონომიკა. 2008წ. #3-4 გვ.151-156.

ნ. კიკნაძე. შრომა, როგორც წარმოების ფაქტორი, საბაზრო ეკონომიკის ფორმირების პირობებში. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი შრომები №2(426) 1999 წ. . 0წ. 156-158 გვ. .

ზ. გაბისონია. შრომითი ურთიერთობების რეგულირება საერთაშორისო კერძო სამართალში. თემიდა. 2012წ. N6 (8).

ნ. ბოჭორიშვილი, თ.ჩხეიძე, ნ.ჯვარელია, ნ.შურაძე. შრომის დცვის მენეჯმენტი. ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2005წ. 4 გვ..