სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. კილაძე. შრომის ნაყოფიერების მართვის მეთოდების შესახებ მეურნეობის საბაზრო ეკონომიკის პირობებში.. სტუ. "შრომები". 2003წ. #4 (450) 45-48.

ნ. კიკნაძე, ნ.აჩილაშვილი, თ. კილაძე. შრომის ნაყოფიერების მართვის შესახებ საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2003წ. შრომები №4(450); გვ.57-59.

ნ. მექვაბიშვილი, კ.რამაზაშვილი, მ.ქიტოშვილი, ს.მანჯგალაძე. შრომის ჰიგიენა სამთო სწარმოებში. საერთაშორისო სამეცნიერო ტექნიკური საინფორმაციო რეფერირებული ჟურნალი ``ნავთობი და გაზი``. 2009წ. #23, გვ.10.

ლ. შატაკიშვილი, ნ. ჩახნაშვილი. შრომისუბან-წყალწმინდის და სუფსის საბადოებზე მეოტური და სარმატული ასაკის ნავთობგაზშემცველი ფენების პოტენციური შესაძლებლობების დახასიათება. ენერგია . 2006წ. #2(38) თბილისი .გვ173-177.

ი. კვესელავა. შტრიხები მ. სააკაშვილის პორტრეტისათვის. თბილისი, ჟურნ. ,,პოლიტიკა’’, #1-2. 2005წ. .

დ. ფოცხვერაშვილი. შუა საუკუნეების დასავლეთ ევროპის ხელოვნების ფილოსოფიის ზოგიერთი საკითხისათვის . სტუ კრებული, 2009. წ. .

ზ. გასიტაშვილი, ა.ფრანგიშვილი, ი.აბულაძე. შუქნიშნების აღწერა მოდიფიცირებული პერტის ქსელებით. "მეცნიერება და ტექნოლოგიები" N 4-6. 2005წ. .

გ. მურჯიკნელი. ჩაკეტილი საყრდენი რხევების მაფორმირებელი გამოკვლევა იდეალური მახასიათებლების მქონე დაბალსიხშირეული ფილტრების გათვალისწინებით. სტუ. 1990წ. 13(369). გვ. 3.

ლ. ქრისტესიაშვილი, რ. იმედაძე, ე. ქრისტესიაშვილი. ჩამდინარე წყლების გაწმენდვის თანამედროვე მეთოდები. სტუ, შრომები . 2015წ. 2(496), 13.

ი. გუჯაბიძე, ზ.ლებანიძე, ზ. გუდავაძე. ჩამოქცევის თაღწარმოქმნის პირობებში გვირაბების განივკვეთის ზომების და სამაგრის პარამეტრების ოპტიმიზაცია. ”სამთო ჟურნალი”. 2003წ. 1-2(10-11).

მ. კუბლაშვილი, ბ. გვასალია, დ. ჯანყარაშვილი, თ. კვაჭაძე, ი. მექვაბიშვილი. ჩარჩოს ოპტიმალური დაპროექტება. სტუ-ს გამომცემლობა, შრომების კრებული. 2015წ. #3, გვ. 10.

რ. მიშველაძე. ჩვენ გულში ჩავიხედოთ, . ,,მწერლის გაზეთი’’, #5, . 2010წ. .

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის ჰონკონგის სპეციალური ადმინისტრაციული რეგიონის კონსტიტუციის პოლიტიკურ-ეკონომიკური ასპექტები. . ჟურნალი ,,ბიზნეს-ინჟინერინგი“, . 2015წ. №4, გვ. 180-186..

ნ. ხაბეიშვილი. ჩინური ინტერიერის იდუმალება და ფენ–შუი.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N6. გვ.56–65. ISSN 1512-3316.

ჯ. ჩოგოვაძე, ა.ყუბანეიშვილი. ცალკალთა ჰუპერბოლოიდური ზედაპირიანი ახალი კონსტრუქციული ფორმა. "ენერგია" #4, 2002წ.. 0წ. .

ნ. მუმლაძე, ს. ბარბაქაძე. ცალმხრივი ზედაპირები და მათი გამოყენება საინჟინრო პრაქტიკის კონკრეტულ მაგალითებში. საქართველოს საავტომობილო საგზაო ინსტიტუტი. 1995წ. .

მ. ანდღულაძე, ნ. კუციავა. ცელულოზას,გლუკოზას და ბიოეთანოლის მიღება სოფლის მეურნეობის ნარჩენებიდან. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი. 2015წ. ტომი 17; N1 (33) გვ.4.

ნ. რაზმაძე. ცემენტის ეკონომია ბეტონის და რკინაბეტონის წარმოებაში მაპლასტიფიცირებელი დანამატების გამოყენებით. ჟყრნალი `მეცნიერება და ტექნოლოგიები`. 2001წ. #1-3, 61-64 გვ..

მ. ტურძელაძე, თ. ნარეკლიშვილი, ი. ხერგიანი. ცემენტის მინერალოგიური შედგენილობის გავლენა დუღაბის სიმტკიცეზე და დეფორმაციულობაზე. მშენებლობა, სამეცნიერო–ტექნიკური ჟურნალი. 2007წ. ISSN 1512-3936, №2(5), გვ. 101–109.

მ. ზუბიაშვილი, ჯ.კანკაძე. მ. სტეფნაძე. მ. კანკაძე. მ. ედილაშვილი. ცენტრალური ბანკების წარმოქმნის ისტორია და არსი. საავტომობილი საგზაო ინსტიტუტი. 2007წ. გვ. 252-254. 1512-1003.