სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. ჭარბაძე. ცვეთის საწინააღმდეგო ეფექტიანი ღონისძიება მოპირკეთებულ არხებში. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ყოველთვიური სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი . 2004წ. 7-9, თბილისი, გვ. 71-76..

ვ. სონღულაშვილი. ცვლილებები საქართველოს სახელმწიფოს და ეკლესიის სამართლებრივ ურთიერთობაში (XII საუკუნის II ნახევარი). საისტორიო ვერტიკალები, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. 2013წ. #27.

ი. კალანდია. ცივილიზაცია და კულტურა გლობალიზაციის პირობებში.. საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული ჟურნალი „ცხოვრება და კანონი“, №1(9), საავიაციო ინსტიტუტის, თბილისი, . 2010წ. .

ი. კუტუბიძე, ი. კალანდია. ცივილიზაციათა ურთიერთობის ზოგიერთი ასპექტი გლობალიზაციის პროცესში. მაცნე . 2007წ. №1, 45-57გვ.

თ. ბაციკაძე, ნ. მურღულია, ჯ. ნიჟარაძე. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისათვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა”. 2016წ. .

თ. ბაციკაძე, ჯ.ნიჟარაძე, ნ.მურღულია. ცილინდრული გარსების მდგრადობის საკითხისთვის. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი “მშენებლობა” . 2017წ. №1(44).

ბ. გვასალია, ნ. ჯიბლაძე, რ. ხუროძე. ცილინდრული ზამბარის ოპტიმალური წონის განსაზღვრა. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი #1(22), გვ. 126-131. 2006წ. #1(22), gv. 126-131.

გ. ჯოლია. ცოდნის ეკონომიკა - მუდმივი ცვლილების სამყარო. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #3.

გ. ჯოლია. ცოდნის ეკონომიკა, როგორც ფორმირებადი ეკონომიკური სისტემა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #4.

გ. ჯოლია, დ. სეხნიაშვილი. ცოდნის ეკონომიკის გაზომვის (შეფასების) მეთოდოლოგია. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #2.

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევან. ცოდნის მართვა, როგორც მარკეტინგული სტრატეგია. სოციალური ეკონომიკა: XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #4.

გ. ჯოლია, დ. სეხნიაშვილი. ცოდნის მართვის ამოცანები. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2012წ. #4.

გ. ჯოლია. ცოდნის მართვის „დელფოს მეთოდი" სახელმწიფო და ბიზნეს-ფორსაით პროექტებში. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. #1.

მ. ბალიაშვილი, რ.ხუროძე. ცოდნის ხარისხის კონტროლის სისტემა სწავლების პროცესის მართვისას. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. №1 (451).

რ. მიშველაძე. ცხოვრების ლაბირინთებში ,,ბრძენკაცის ლამპრით“, . მწერლის გაზეთი’’,#5, . 2010წ. .

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ანალიზური სახის დადგენის მეთოდი. სტუ–ს სამეცნიერო შრომები. 2003წ. 3 (449), გვ. 24–29.

ი. გორჯოლაძე, ნ. გორჯოლაძე. ცხრილით მოცემული ორცვლადიანი ფუნქციის ზოგიერთი მათემათიკური მოდელის მამოწმებელი კრიტერიუმი.. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. . 2003წ. ISSN 0130 - 7061, 7–9, გვ.18–20..