სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ნ. მღებრიშვილი, ნ. დავითაშვილი. Dynamic investigator of hinged mechanisms by taking into account wear and clearances in cinematic pairs . „Problems of Mechanics“ International scientific journal. 2006წ. #4(25), p. 47-57, .

ნ. დავითაშვილი. Dynamical analysis of spatial five-link mechanisms with two degrees of freedom . Problems of Applied Mechanics. 2003წ. № 1(10), გვ. 3-35.

ნ. დავითაშვილი. Dynamical investigation of spatial five-link mechanisms with two digress of freedon with taking the friction in kinematic pairs into account. Problems of Applied Mechanics. 2003წ. № 2(11), გვ. 9-17.

G. Tkemaladze, Tolomashvili A.I., Khidesheli T.M ., Tolomashvili I.A. and Butskhrikidze G. D.. Ecosystem – “biosphere-equipment-human” and systematic analysis of the processes . Georgian Engineering News. 0წ. № 3, 2006, p. 149-152..

T. Tsintsadze. Effect Manganese of Into xication on Astrocytes Fine Structure in some Cerebrae Region of Rats. Academi of Sciences of Georgia . 2003წ. .

T. Tsintsadze. Effect of Manganese Into xication on Astrocytes Fine Structure in some Cerebral Regions of Rats. Buletion of the Georgian academy of sciences. 2005წ. ,171, N1, p.165-167.

მ. ვართანოვი, Z.Jugeli. Effective Usage of Water Resources for Farming in Georgia. Tbilisi, Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, v.174, #1, p. 108-109.. 2006წ. v.174, #1, p. 108-109..

ზ. გასიტაშვილი, M. Kiknadze,Z. Jankharashvili. Elaboration of the Management Model of Development of Conflict Regions. Jurnal of Of Technical Science &Technologies, volume 6, , Tbilisi,. 2016წ. .

Z. Gogua, A.Gigineishvili, G.Iluridze, G.Rtveliashvili. Electron scatterig on ionizid impurities in degenerate semiconductors of tetraedral simmetry. Bulleten of the Georgian Academi of Scines. 2005წ. vol.172, N1, p. (51-53).

Z. Gogua, G.Gogua, G.Iluridze, T.Minashvili, G.Rtveliashvili. Electron scatterig on ionizid impurities in unifaind model of the impurity center. Georgian Enginering News. 2004წ. N3, p.(47-52).

Z. Gogua, G.Gogua, I.Shiriapov, A.Tsertsvadze. Electron scattering on ionized impurites.. Bulleten of the Georgian Academi of Scines. 2004წ. vol.169, N3, p.(496-498).

რ. სამხარაძე, Aivazov Vitali. End-to-end Packet Delay in the Network. "საქარ¬თვე¬ლოს ტექნიკური უნი¬ვერ¬სი¬ტე¬ტი", შრომები. მართვის ავ¬ტო¬მა¬ტიზე¬ბუ¬ლი სის¬ტე¬მე¬ბი. 2012წ. N2(13). ISSN 1512-3979, p. 128-134.

რ. ჟღენტი, N.Tevzadze. Environmental and architectural challenges to resort-recreation area disign-case of open catering networks.. ,,Energy. 2011წ. #1(57),p.10.

T. Tsintsadze, M. Machaidze, V. Beridze, R. Katsarava . Enzyme Catalyzed in Virto. Biodegration Stu-di of Poly (Ester Amide) Used as Matrix for Prep aring “PhagoBioDerm” Wound . Buletion of the Georgian academy of sciences. 2001წ. 163, N3. 566-569 .

G. Tkemaladze, Tolomashvili A.I., Butskhrikidze G.D ., Arevadze G.G., Kaldani G.N . and Tolomashvili I.A.. Estimates of economic effectiveness of “bio-energy complex” for organic and inorganic waste processing. Georgian Engineering News. 0წ. № 3, 2006, p. 149-152..

T. Beridze, N. Galaxvaridze. Ethics Of Conflict Situations. ჟ. ”სოციალური ეკონომიკა” XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები. 2012წ. #1 (19), გვ. 131-134.

ზ. ციხელაშვილი, L.D. Klimiashvili. Evaluation and prediktion of the pollution water sources in the unitid state monitiring sistem . ж."Georgian Engineering News", http://www.mmc.net.ge/grn, #3, 3 стр.Тбилиси. 2003წ. .

გ. გავარდაშვილი, Goga Chakhaia. Evaluation of Present Ecological Situation of the River Duruji Drainage Basin . Bulletin of The Georgian Academy of Sciences . 2002წ. T. 166, # 1.

მ. დარჩაშვილი. Evenings Dedicated to 26th of May and Mixako Tsereteli. The May 26th in the Conteqst of the Memory Politics. 2016წ. .

ნ. ქოჩლაძე. Evolution of urban infrastructure in the historical aspect of street vending. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე. 2002წ. volume 165 number 3.