სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კუბლაშვილი. О построении вычислительной схемы повышенного порядка точности метода дискретных выхрей в случае разомкнутых контуров . Международный научный журнал . GEN.. 2003წ. 1; ст. 44–46;.

დ. სიხარულიძე, ვ.გაბისონია. О применении многокритериальной оптимизации при выборе эффективного лечения . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. №6, გვ. 53-55.

В.Габисония, ДСихарулидзе. О применении многокритериальной оптимизации при выборе эффективного лечения . . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ა.ელიაშვილის სახელობის მართვ ის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2002წ. №6, გვ. 53-55..

М. Церодзе, Н. Т.Лоладзе, и др.. О роли структуры углеродного материала, используемого в качестве восстановителя при прямом восстановлении железной руды до металлического железа. Известия НАН Грузии, серия Химическая, . 2008წ. т.34, #2, стр.225-228..

მ. კუბლაშვილი, З. Ш. Капанадзе. О численном решении видоизмененной задачи Дирихле в случае разомкнутых контуров . Международный научный журнал. “ Проблемы механиики”. 2005წ. №4(21); с.83-91..

მ. კუბლაშვილი. О численном решении задачи термоизолированной трещины. Международный научный журнал. “ Проблемы прикладной механиики” . 2002წ. №4(9) 2002 г. с.89-91..

მ. კუბლაშვილი. О Численном решении одного класса сингулярных интегральных уравнений. Международный научный журнал . GEN , No. 1,2003. p. 38-40.. 2003წ. 1; ст. 38-40;.

D. Ugulava. Оn the approximation of integrable in p-th order functions by hyperspherical polynomials. . Proceedings of Comp. Center Georg. Ac. Sci., (in Russian). 1976წ. 16:1, 86-101.

Р. Гогаладзе, Н. Арешидзе, გარსევანიშვილი ტ. Об иерархиях уровней управления автоматизированным проектированнием. GEORGIAN ENGENEERING NEWS. 2006წ. No. 3, ISSN1512-0287.

И. Биджамов Якир, მ. დვალიძე. Об использовании анормальных режимов работы гидрогенераторов.. Науч.техн.журнал "Энергия". . 2015წ. №1(73). 2015. Тбилиси, с. 5-8.

ნ. ტყემალაძე, В. Джихвашвили, М. Куридзе, Г. Мамулашвили. Об одной методике многокраного корректирования баз данных в задачах распознавания образов. საქართველოს საინჟინრო სიახლენი. N.3 (vol. 75),. 2015წ. .

И. Аманаташвили, В.Ш. Месхия , Сакварелидзе Е.А. ОБ ОДНОМ СПОСОБЕ НАКОПЛЕНИЯ ТОМОГРАФИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ ЕЕ РЕШЕНИИ МЕТОДОМ НАИМЕНЬШИХ КВАДРАТОВ.. Труды института геофизики. 2008წ. Т.60.,ст.30-35.

ნ. ტყემალაძე. Об одном способе оценки признаков. Некоторые задачи распознавания образов и теории графов. Сб. стат. “Мецниереба”, Тбилиси. 1972წ. .

თ. შუკაკიძე, ნ.აბულაძე, მ. ჭელიძე. Образы окружнности в ортогонально-инволюционной квадратичной гомологии . სტუ-ს გამომცემლობა. შრომები . 2010წ. #1(475) გვ. 115-120.

Н. Джалябова. Объектно-ориентированный подход в решении задач медицинской диагностики.. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 2014წ. №18, თბილისი, გვ.247-252..

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, И.В.Эристави, Д.В.Галуашвили, Д.В.Чалаташвили, Л.К.Копадзе.. Определение степени загрязнения почв и имеральных вод Грузии радиоуглеродным методом. . Проблемный центр охраны окружающей среды, Тбилиси, 27-30.03.1979 г.. 1979წ. .

Р. Гогаладзе, ბაღაშვილი ვ. გიორგაძე პ.. Основные принципы теории преобразований прикосновения как аппарат для решения прикладных задач. GEORGIAN ENGENEERING NEWS . 2009წ. №1(vol.49),2009 GFID GEN Ltd p.101-103.

Л. Куталадзе, Накашидзе Г., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчет по НИР " Дивергент", 1975. Закрытая тема. 0წ. .

Л. Куталадзе, Накашидзе Н., Абрамов С., Беденашвили Б., Мачкалова Н.. Отчет по теме "Исследование GaP c целью создания оптоэлектронных приборов и устройств ", 1981 . Закрытая тема. 0წ. .