სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ზ. წიკლაური, N.Macharashvili, null. The transformation of Fourier series accoding to generalizadsrherical functions.. Bull.of the Georgian Acad. Of Sci. 2002წ. 156, N1, pp. 20-21, .

G. Tumanishvili, T.Buchukuri. Tht thermal loading of mikroasperities of interacting surfaces . International Scientific journal “Problems of Mechanics” . 2009წ. ISNN 1512-0740, #4(34), pp.58-6..

ნ. კენჭიაშვილი, G. Gordeziani, G. Tsirekidze,, A. Gordeziani,, N. Kanteladze. Two-phase segregation of irregular solid Al-Ti-Fe solution. International conference “Innovative technologies in metallurgy and materials science”. Georgian Technical University. . 2015წ. 16-18 July, Tbilisi, Georgia..

მ. ფხოველიშვილი, n.archvadze, i.beridze, i. qoqrashvili. WINDOWS operaciuli sistemis gamoyenebiT programebSi momxmareblis interfeisis qarTulad warmodgenis SesaZleblobebi. .. mecniereba da teqnika. 2000წ. N 7-9,, 2000. s. 43-44.

ნ. ფხაკაძე, ქორჩილავა დალი. XIX საუკუნის ქალაქური ჩაცმულობის სახეების კვლევა. სტუ "განათლება". 2013წ. №1(7). 264-267 გვ..

დ. ფოცხვერაშვილი. XX საუკუნის ესთეტიკური კონცეფციები მხატვრული შემოქმედების ბუნების შესახებ . კავკასიის მაცნე, თბილისი, 2005. წ. 12.

ნ. კანდელაკი, Г. Церцвадзе. Θ-Конгруентные числа для сингулярных треугольников. . Gest.. 2009წ. No. 4 (21).

М. Оханашвили, Петриашвили Лили, Хартишвили Мака. Актуальность использования Интернета как инструмента маркетинга. ГТУ Бизнес ижинеринг. 2011წ. #1 стр. 87-94..

მ. შილაკაძე. Актуальные проблемы установления оптимального коэффициента запаса прочности тягового каната лифта. Научно-технический журнал "Транспорт". 2011წ. №1-2 (41-42). 8-18.

ვ. ზვიადაური, М.Тедошвили, М.Челидзе. Безопасность движения и устойчивость автомобиля с полуприцепом при резких маневрах. Междунар. ж.-л “Проблемы прикладной механики”. 2005წ. №3 (20/1), с.38-42.

В. Копалеишвили, იოსელიანი ოთარ. В. П. Копалейшвили, О.Г. Иоселиани. Влияние кремния на самоорганизующиеся явления Fe-C сплавах бейнитного класса. Издательство „Моазровне“, Научно-технический журнал „Транспорт и машиностроение“. 2006წ. №1, С. 61-64.

Т. Чхаидзе, К.Садагашвили, Н.Чхаидзе. Влияние величины зазора подшипников буксовых узлов на степень износа колесных пар . Грузинский технический Университет, Труды . 2006წ. № 7(459), 2006..

И. Биджамов Якир. Внешние параметры закрытых стержней демпферных обмоток гидрогенераторов СВ 712/227-24У4. . научно-техн. журнал «Энергия». 2013წ. № 1(65). Тбилиси, с. 47-49.

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზ. Волновые передачи с некруглыми зубчатыми колесами . Georgiam Engineering News . 2009წ. № 3.

Г. Челидзе, Н.Бардзимашвили. Высокоманевренное шасси транспортного средства . Грузинский технический Университет . 2007წ. Труды № 1(463) стр.32-35.ISSN1512-0996, УДК 629.11.011.1.

З. , Копылов И.П.. Гобианидзе З.Г., и др. Применение метода геометрического программирования для расчета оптимальных геометрических размеров электрических машин. Труды Московского ордена Ленина энергетического института. . . 1975წ. Выпуск 220. Москва. .

A. Sharvashidze, N. Davitashvili, ჩხაიძე ა.. Динамическая точность шарнирно-рычажной системы, для торможения вагона (на английском язике).. Проблемы прикладной механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740. . 2003წ. № 3(12) / 2003. с. 19-27..

Т. Чхаидзе, Н. Чхаидзе. Динамические усилия в приборах с возврвтно-поступательным движением . Проблемы прикладной механики, междунар.науч. журнал. 2004წ. №3(16) с. 89-94, ISSN 1512-0740. .

A. Sharvashidze, N. Davitashvili, ჩხაიძე ა.. Динамический анализ системы торможения вагона с учётом зазоров в кинематических звеньев (на английском язике).. Проблемы прикладной механики (Международный журнал) ISSN 1512-0740. . 2003წ. № 2(11) / 2003. с. 18-31..