სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის სისტემების შექმნის თავისებურებები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №2 (16).

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის სისტემის დაპროექტების აუცილებელი პრინციპები. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №1 (15).

მ. ბალიაშვილი. ხარისხის სისტემური მართვის უზრუნველყოფა. პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი "ინტელექტი". 2003წ. №3 (17).

რ. მახვილაძე, ქარქაშაძე ნ.. ხარჯთაღრიცხვა მშენებლობაში და მისი ადგილი საბაზრო ეკონომიკის პირობებში. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" თბ.,. 2007წ. №3(6).

ი. მეტრეველი, თ.ურუშაძე, თ.კუპრაშვილი. ხახვისა და ნიორის სოკოვანი დაავადებები შენახვის პირობებში და მათი მავნეობა. საქართველოს სახელმწიფო აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2011წ. თბილისი, ტომი 4, #1 (54). გვ 36-38.

გ. ვარშალომიძე, ვ. ხითარიშვილი, თ. კარტოზია, ლ. აზმაიფარაშვილი. ხახუნის და ადგეზიის გავლენა საბურღი იარაღის ჩაჭერაში ჭაბურღილების ბურღვისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2006წ. #16, 100-107 გვ..

ნ. მაჭავარიანი, მ. ჯიქია, ა. ნევეროვი, გ. შურაძე, ს. მეტონიძე. ხელით მექანიზირებული ინსტრუმენტების მუშაობისას ვიბრაციული დაავადება და მისგან დაცვა (ინგლისურ ენაზე). Problems of Mechanics. 2008წ. №2(31).

ლ. ადეიშვილი. ხელისუფლების უზურპაციის პრობლემა ნ.ბარათაშვილის პოლიტიკური თვალსაზრისით. სამართლისა და პოლიტიკური აზროვნების ისტორიის ნარკვევები. 2010წ. წიგნი I. თბ. "მერიდიანი" 2010 გვ.195-200.

ი. კალანდია. ხელოვნების ზოგიერთი თავისებურების შესახებ. . კრებული „ფილოსოფია და თანამედროვეობა“, გამომცემლობა „არხე“, თბილისი, . 2007წ. .

მ. მაისურაძე. ხელოვნებისა და არქიტექტურული გარემოს თანაზიარება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა". 2012წ. N1(24),2012.

კ. ხოშტარია, ნ. აბზიანიძე, ლ.კახელი. ხელშეშლამდგრადობის საკითხები ოპტიკურ სატრანსპორტო ქსელებში. . სტუ-ს შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2016წ. №2(22), 173-177.

თ. მთვრალაშვილი. ხვევადი კოდების დეკოდირების მოდიფიცირებული სტეკ-ალგორითმი წაშლებით. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2009წ. No2(7), .

თ. ბაციკაძე, რ.გიორგობიანი. ხისტ ბუდეში მოთავსებული ზედა წახნაგზე თანაბრად დატვირთული პარალელეპიპედის დაძაბულ-დეფორმირებული მდგომარეობა. . 2009წ. №10-12.

ო. ტომარაძე, ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლების აღმოფხვრისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. სტუ. 2011წ. გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები. .

ი. ჩხეიძე, ომარ ტომარაძე, ლალი ტოკაძე. ხმაურშემცველი სიგნალებიდან ხელშეშლის აღმოფხვრისათვის კომპიუტერული ტექნოლოგიების გამოყენების საკითხები. საერთაშორისო კონფერენცია “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები” 2011 წლის 30 მარტი, საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტი. 2011წ. “გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები”, 2011, 30 მარტი, გვ.229–235 .

მ. ზუბიაშვილი, თ.კილაძე. ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ბაზრის პრობლემები საქართველოში. ”ეკონომიკა”. 2006წ. # 2.

თ. კილაძე, მ. ზუბიაშვილი. ხორცისა და ხორცის პროდუქტების ბაზრის პრობლემები საქართველოში.. ეკონომიკა.. 2006წ. #2 გვ. 68-91.

ი. გოგუაძე. ხრახნული მოქმედების ჰიდრავლიკური სასანგრევო ძრავები მრავალშესასვლელიანი მუშა ორგანოებით. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2004წ. №9, 101-109 გვ.

ლ. იტრიაშვილი, ე.ხოსროშვილი, ხ.კიკნაძე. ხტლოვნური გრუნტები და მათი კვლევის მიმართულებები. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის შრ.კრებული 63. . 2007წ. გვ.135-140.

პ. ჭიჭაღუა, ი.დეკანოზიშვილი. ხუდონჰესის კაშხლის ბეტონის დრეკადობის მოდულისა და პუასონის კოეფიციენტის განსაზღვრა . სტუ–ს შრომები. 2007წ. #4(466) გვ. 70-74 .