სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21737 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Mebuke. Structure and Polysemy of a Literary Work. . verbaluri komunikaciuri teqnologiebi. სaerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi. Tbilisi, . 2008წ. teqnikuri universiteti, 2008 g.31-35.

Sh. Tserodze, M. Sanikidze, N. Tsignadze, M. Nikoladze, E. Logacheva. Structure of space reflector force ring. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2011წ. Tbilisi, №2(43), pp. 28-35.

M. Sanikidze, Sh. Tserodze, M. . Structure of space reflector force ring.. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”.. 2011წ. #2(43), pp.28- 35, Tbilisi. ISSN 1512-0740.

ე. მეძმარიაშვილი, V. Gogilashvili, M.Sanikidze, N. Siradze, N.Tsignadze. Structures and kinematic analyses of arch transformed structure. "Problems of Mechanics. 2008წ. 1(30).

ზ. კოვზირიძე, მ. მშვილდაძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია, გვენცაძე დავითი. STUDY OF DOLOMITE FROM THE SKURI DEPOSIT FOR RECEIVING HIGH REFRACTORY COMPOSITE. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა. 2011წ. 1(24), გვ. 162-169..

R. Bitsadze, S. Bitsadze. Study of dynamic characteristics of magnetohydraulic purshers working in the prolonged clutching condition. Scientific-Technical Journal “Transport and Machinebuilding”, Tbilisi . 2009წ. № 3 (15), 78-82.

M. Berezhiani, L. Kokaia, I. Berdzenishvili, A.Aphakidze, D. Kiknadze. Study of Forming and Corrosion Kinetics of Non-Nickel Single-Layer Glass Enamels. Journal of the Georgian Ceramists Associаtion “Ceramics”. 2013წ. 1(29). 2013, pp. 141-145..

I. Berdzenishvili, L. Kokaia, M. Berezhiani, A. Aphakidze, D. Kiknadze. Study of forming process and corrosion kinetics of non-nickel single-layer glass enamels. Journal of the Georgian Ceramists Associаtion “Ceramics”. 2013წ. 2(28). 2012, 1(29). p. 141-146.

გ. წურწუმია, Kveselava V., Gorelishvili G., Nikoleishvili P. Study of H2O2 Electro-Generation at the O2-Gas-Diffusion Electrodes in Alka;ine Solution. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series. 2008წ. 1, v. 34, 345-355.

გ. აგლაძე, G. Tsurtsumia , V. Kveselava , G. Gorelishvili , P. Nikoleishvili . Study of H2O2 Electro-Generation at the O2-Gas-Diffusion Electrodes in Alkaline Solution. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series. 2008წ. 1, v. 34, 21-30.

მ. ლოსაბერიძე, თ. ამანიძე. Study of Half-Plane Stress Positcos Caused by Instrument . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 1997წ. 155, #3. გვ. 336-339.

I. Berdzenishvili, M. Siradze. Study of the interaction at the glass enamel–steel interface. Georgian Engineering News. 2011წ. № 1, p. 92-93.

რ. კილაძე. Study of the Stability of Finite Difference Schemes to Solve Saint-Venant Equations. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2009წ. Vol. 3 / No. 1.

თ. დავითაშვილი, Geladze G., Gunava G., Mirianashvili Q., Samkharadze I.. Study of Variations of Meteorological Fields on Human Health. Reports of Enlarged Session of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 2005წ. Vol. 20, No 1-3, p.p.59-66.

გ. გელაძე, Geladze G., Gunava G., Mirianashvili K., Samkharadze I.. Study of variations of meteorological fields on human healts. Reports of enlarged sessions of VIAM. 2005წ. v. 20, N1-3, p.p. 88-91.

G. Kaishauri. Studying Technical-Chemical Indexes of Stored Quince Fruits for the Purpose Further Processing. Annals of Agrarian Science. . 2010წ. vol. 8. - N1. – p. 138 - 140..

M. Zoraniani. Stylistic Deviation as an Unexpected Irregularity in Language. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2014წ. №1(21), pp. 37-40.

M. Tsirekidze, Bzhalava T.N., Chkhaidze M.G., Sikharulidze M.M.. STYUDY ON THE ENERGY STRUCTURE OF MULTI_IONIZED ATOMS. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2016წ. No.4(vol.80),2016. pp113-115.

Bzhalava T.N, Chkhaidze M.G, and Sikharulidze M.M., Tsirekidze M.A.. STYUDY ON THE ENERGY STRUTURE OF MULTI_IONIZED ATOMS. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2016წ. No.4(vol.80),2016. pp113-115.

თ. მებუკე. Suasaukuneebis “romanis tristanisa da izoldas Sesaxeb” struqturul-semantikuri agebuleba. . kavkasiis macne # 14, Tbilisi. 2006წ. # 14, Tbilisi, 2006 gv.184-190.