სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

რ. ენაგელი, მ. ქიტოშვილი. ‘მანგანუმის მადნის დალექვის პროცესის ალბათობითი მოდელი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი `ენერგია~. 2010წ. 3(55), გვ65-70.

მ. დარჩაშვილი. “1991 წლის 31 მარტის რეფერენდუმი საქართველოში”, . ჟურნალი “ხელისუფლება და საზოგადოება” . 2011წ. 10 გვერდი.

ვ. დავითაია. “62 მილიონ დოლარად უსახურობა?!” 31 მაისი, 2005.. “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

ვ. დავითაია. “არაკომპეტენტურობის დოღი”. . “საქართველოს რესპუბლიკა”.. 2005წ. .

ვ. დავითაია. “არტისტული ყვავილები”. . “თბილისი”. . 2003წ. 22-23..

ვ. დავითაია. “არქიტექტურა და რიტუალი”.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2005წ. .

ვ. დავითაია. “არქიტექტურას ვერსად გავექცევით”.23.II.2002.. “თბილისი”. . 2002წ. .

ვ. დავითაია. “არქიტექტურის ფსიქო-ემოციური პრობლემები”. . ჟ. “ომეგა”.. 2002წ. #4. ინდექსი 76129.

ვ. დავითაია. “ბლიც-ტენდერი გაუგებრობებით”. . “24 საათი”. . 2005წ. .

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია. “ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველების დამოწმება-დაკალიბრების ჩასატარებელი დანადგარის მუშაობის ანალიზი მიღებული შედეგების წინასწარი დამუშავება. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”, . 2012წ. #1 (42) . გვ.133-135.

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია. “გაზომვათა განუსაზღვრელობის თეორიის გამოყენება ბუნებრივი აირის ხარჯის მრიცხველების დამოწმება-დაკალიბრების მონაცემების დამუშავებისა და საბოლოო შედეგის გაფორმების პროცესებში. “შრომები”-მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2012წ. # 1(12 ). .გვ.47-52.

ვ. დავითაია. “ერთი განსაკუთრებული”. 8 ივნისი, 2009.. “რეზონანსი”. . 2009წ. .

მ. დარჩაშვილი. “ერთი შტრიხი ქართული პოლიტიკის უახლესი ისტორიიდან” . ჟურ. “აღმაშენებელი”.. 2010წ. .

მ. დარჩაშვილი. “ერთი შტრიხი ქართული პოლიტიკის უახლესი ისტორიიდან” . ჟურნალი “აღმაშენებელი”.. 2010წ. 7 გვერდი.

ვ. დავითაია. “თავდაცვა მშვიდობით”. 19 ნოემბერი, 2010.. “რეზონანსი”/საქართველოს ამბები. . 2010წ. .

ვ. დავითაია. “მარადიული თემა _ ლოდინი”.2 ივლისი, 2005.. “საქართველოს რესპუბლიკა” . 2005წ. .