სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. დავითაია. “მოშუშული თბილისი”. 20 ივნისი, 2009.. “24 საათი”/ Weekend. . 2009წ. .

ე. ალავერდოვი. “რელიგიური ექსტრემიზმის გავლენა კავკასიურ უსაფრთხოებაზე, ჩრდილო კავკასიის მაგალითზე“, . საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ძირითადი რელიგიური კონფესიები და კავკასიის რეგიონალური უსაფრთხოების პრობლემური საკითხები“, თბილისის სახელწიფო უნივერსიტეტი, . 2015წ. .

ვ. დავითაია. “რიყე _ ბუნებრივი თეატრალური სცენა”. 29 თებერვალი, 2008.. “24 საათი”/რეალური კაპიტალი. . 2008წ. .

ვ. დავითაია. “როგორი უნდა იყოს რიყის უბანი”. . “ომეგა”. . 2003წ. #10. გვ 94-97..

ჯ. გაბელია, ი. გაბისონია. “საგადასახადო დანაშაულებრივ ქმედებათა კვალიფიკაციის პრობლემა” . ” საერთაშორისო რეფერირებადი ჟურნალი “იურისტი”. 2016წ. #1 N ISSN 2449-2701.

ჯ. გაბელია, ი. გაბისონია. “საგადასახადო დანაშაულის გამოძიების თავისებურებანი”. . 2016წ. .

ვ. დავითაია. “საერთაშორისო კონკურსი _ პირველად უქართველებოდ”. 12 ივნისი, 2009.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2009წ. .

ვ. დავითაია. “საერთოდ დახურა მედეას თემა”. 6-13 ივნისი, 2009.. “24 საათი”/ Weekend. . 2009წ. .

თ. ბაციკაძე, რ.ცხვედაძე. “სტუ”-ს სამშენებლო მექანიკისა და სეისმომედეგობის კათედრის დაარსებიდან დღემდე გაჭიმვასა და კუმშვაზე სხვადასხვა დრეკადობის მოდულის ღრუტანიანი ცილინდრების გაანგარიშება. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „მშენებლობა”. 2010წ. №1(17).

ვ. დავითაია. “ტენდერი იაფად მგალობელ ბულბულზე”. 14.XI.2008.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2008წ. .

ვ. დავითაია. “ტრაგედიის პირისპირ დარჩენილი არქიტექტორი”. 2005.. ჟ. “არქიდეა”.. 2005წ. # 1..

ვ. დავითაია. “ფოთი. ნგრევა შენებით”. 30 იანვარი, 2008.. “საქართველოს რესპუბლიკა”. . 2008წ. .

მ. დარჩაშვილი. “ქრისტიან-დემოკრატიული იდეოლოგიის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი გაერთიანებები 2008 წლის საპარლამენტო არჩევნებში”. ს.ს.ი.პ. პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებული. 2008წ. 14 გვერდი.

ვ. დავითაია. “ცხოვრების ფურცლები”. . გაზ. “ჩვენი მწერლობა”... 2002წ. #23, 7-14.VI.2002; #24, 14-21.VI.2002; #25, 22-29.VI.2002; #26, 30.VI-6.VII.2002.

თ. მენაბდე. “ხარისხის მენეჯმენტის განვითარების თანამედროვე კონცეფცია. “შრომები”-მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2010წ. #2(9). . გვ.96-100.