სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო, ჯოლია ქეთევანი. ”ახალი ეკონომიკის” განვითარების თავისებურებები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2008წ. # 4 (470), გვ. 107-111 .

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო. ”გონების გადინების” ინტერმიგრაციის ტერმინის დაზუსტებისათვის. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2009წ. # 2 (472); ISSN 1512-0996.

გ. ჯოლია, ჯოლია ნინო, ჯოლია ქეთევანი. ”ეკონომიკური პროტექციონიზმი” - სახელმწიფოებრივი პროტექციონიზმის ახალი ტალღა. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2008წ. # 4 (470), გვ. 103-106 .

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია. ”ინტეგრირებული საინფორმაციო სისტემის ეფექტურობის შეფასება შესასრულებელ მომსახურებათა მოცულობის შეფარდების ფორმით საკუთრების სრულ ღირებულებასთან. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ”ინტელექტი”. 2011წ. #3 (41) . გვ.19-21..

მ. დარჩაშვილი. ”რუსეთის აგრესია საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენის პერიოდში (ცხინვალის რეგიონი)” . კრებული «მსოფლიო და კავკასია»; . 2011წ. .

თ. მენაბდე, null. ”სასწავლო პროცესის ხარისხის შეფასების ინტელექტუალური სისტემა. ”ტექნიკური უნივერსიტეტი”, ”შრომები”, . 2011წ. #1(479), გვ.61-66.

თ. მენაბდე, რ. ჟვანია. ”უმაღლესი სასწავლებლის ხარისხის მენეჯმენტის სისტემა. ”შრომები”-მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2011წ. #1(10) 2011წ. გვ. 331-333 .

გ. მაღალაშვილი. ”ფაიფურის ქვები” - კერამიკული წარმოების პერსპეტიული ნედლეული. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ”შრომები”. 2005წ. 4 (458), გვ.26-28 .

გ. ჯოლია, ჯოლია ქეთევანი. ”ჰუმანური იარაღი - გლობალურ კონკურენტულ ბრძოლაში უპირატესობის მთავარი წყარო. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2008წ. # 3, გვ. 103-107; ISSN 1512-0996; .

მ. დარჩაშვილი. „31 მარტიდან 9 აპრილამდე – სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენამდე“ . სსიპ პოლიტოლოგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო კრებული. 2008წ. 11 გვერდი.

ს. ხიზანიშვილი. „აბურდულობის გაცნობიერებიდან ისტორიულ რეალობამდე“. საქ. ტექ. უნივერსიტეტი, „ხელისუფლება და საზოგადოება“, №1(9), საერთაშორისო კონფერენცია. 2009წ. №1, გვ. 47-57.

ს. ხიზანიშვილი. „ამბოხისა და ხელოვნების თანაფარდობა“ . სტუ, „ხელისუფლება და საზოგადოება“, საერთაშორისო კონფერენცია . 2009წ. #2(10), გვ.237-24.

ვ. დავითაია. „არქიტექტურის სწავლება თანამედროვე ეტაპზე“. ჟ. “, 2011.. სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი.არქიტექტურისა და ქალაქმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები”.. 2011წ. #1.

ს. ხიზანიშვილი. „გლობალიზაციის პარადოქსები“. ეროვნული ეკონომიკის განვითარების მოდელები: გუშინ, დღეს, ხვალ.საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი თბილისი, . 2014წ. .

ე. ალავერდოვი, ხათუნა ჩაფიჩაძე. „გუნდური მუშაობის გამოწვევები საქართველოში“. საერთაშორისო კონფერენციის კრებული , “თანამედროვე მენეჯმენტი:პრობლემები, ჰიპოტეზები, კვლევები“, საკონფერენციო მასალებში, ბათუმი. 2015წ. .

ვ. სონღულაშვილი. „დარბაზი“, როგორც საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში. „ცხოვრება და კანონი“. 2011წ. #1.