სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ვ. დავითაია. „დაუბრუნეთ არქიტექტურა არქიტექტორებს“. 18.II.2011.. „საქართველოს რესპუბლიკა“.. 2011წ. .

ზ. ძლიერიშვილი. „ვალდებულების შესრულებაზე უარის სამართლებრივი ბუნება“. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობა-პროფესორ ბესარიონ ზოიძის 60 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული. 2013წ. გვერდი 296-314 ,თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. „ვალდებულების შესრულების ნავარაუდევი და გონივრული ვადები“. გამომცემლობა "სამართალი " პროფესორ აკაკი ლაბარტყავას 80 წლის იუბილესადმი მიძღვნილი კრებული. 2013წ. გვერდი 151-178, თბილისი.

ზ. ძლიერიშვილი. „ზიანის ანაზღაურება ნარდობის ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევისათვის“. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის გამომცემლობა. 2013წ. თბილისი.

მ. მაისურაძე, თ.ჭანტურია. „თანამედროვე არქიტექტურა და ბუნებრივი, ალტერნატიული ენერგია“. საქართველოს ტექნოკური უნივერსიტეტი, „გაბათლება“. 2012წ. 2012№1(4); ISSN№1512-102X; გვ.198.

ვ. დავითაია. „იმ პერიოდის თბილისს ქალაქგეგმარებითი წესრიგი ქონდა“. 2001.. "საქართველოს რესპუბლიკა“.. 2001წ. .

ე. შამანაძე. „ინფორმაციის სივრცე და ინფორმაციის ტიპები“. "პარალელი". 2016წ. № 9, გვ. 45 – 51, თბილისი.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული ზემოქმედების ტექნოლოგიები და საინფორმაციო საზოგადოება“. საისტორიო ვერტიკალები. 2016წ. № 35,გვ. 184 – 187,თბილისი.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული პოლიტიკის განსაზღვრა, ობიექტი და საგანი “ . ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2011წ. № 23, გვ. 80-83, თბილისი.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული საზოგადოება, ინფორმაცია, მისი როლი და ფუნქცია სოციალურ სისტემებში“. ჟურნალი "საისტორიო ვერტიკალები". 2010წ. № 21,გვ. 184 – 187, თბილისი.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული საზოგადოება“. ე.კ., პარალელი. 2012წ. გვ. 28-30 , თბილისი.

ე. შამანაძე. „ინფორმაციული სივრცე და ინფორმაციული პოლიტიკის როლი და ფუნქცია თანამედროვე მსოფლიოში“ . . 2010წ. 1-4 ნოემბერი.გვ. 24-25 . თბილისი.

ვ. დავითაია. „ისევ და ისევ რიყეზე“. . გაზ. „24 საათი“. . 2004წ. .

ე. ალავერდოვი. „ისლამი ევროპაში“. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია, „ ვილნიუსის სამიტის შედეგები“, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, დეკემბერი, . 2013წ. 98-104.

ს. ხიზანიშვილი. „კამიუ-ნიცშეს ადვოკატი“. სტუ-ს გამომცემლობა „საისტორიო ვერტიკალები“. 2009წ. №15, გვ. 105-109.

ვ. დავითაია. „კი, მაგრამ მე არაფერს მეკითხებით?“ 19.XII.2001.. „საქართველოს რესპუბლიკა“.. 2001წ. .

ე. შამანაძე. „კომუნიკაციის ადგილი და მნიშვნელობა ინფორმაციულ საზოგადოებაში“, . "პარალელი". 2015წ. გვერდი 121-125 ,თბილისი.

ა. კლდიაშვილი. „მადამ“ ჩან კაიში და მისი როლი ჩინეთის პოლიტიკაში“. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ,,მაცნე“. 2014წ. № 1, თბილისი. გვ. 51-60..

ე. შამანაძე. „მასობრივი კომუნიკაციის სუბიექტები, ობიექტები, მათი ადგილი და მნიშვნელობა. ბიზნესინჟინერინგი. 2016წ. გვ. 243 248.