სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

ზ. ძლიერიშვილი. „ჩუქების ხელშეკრულების გაუქმება დასაჩუქრებულის უმადურობის გამო“. . 2012წ. .

ა. სონღულაშვილი. „ცივი ომის“ ანატომია. ახალი და უახლესი ისტორიის საკითხები, უნივერსალი. 2014წ. #1, გვ. 352-363.

ვ. დავითაია. „ცხოვრების ფურცლები“. . „ჩვენი მწერლობა“.. 2001წ. #50, 14-21.XII.2001; #51, 21-28.XII.2001..

თ. სანიკიძე. „ხელოვნების ძლიერ დაქანების დროს“ (XX ს.–ის 20–იანი წლების ქართული ხელოვნება ევროპულ კონტექსტში). თბილისის ექ. თაყაიშვილის სახ. კულტურისა და ხელოვნების სახ. უნივერსიტეტის შრომები. 2004წ. II,გვ. 93–97..

ო. ტომარაძე, Харатищвили Н. Г.. • Проблемы передачи сигналов цифрового звукосопровпждения телевидения.. ГТУ труды . 1992წ. N7(390), 11ст..