სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

თ. მაღრაძე, M. Tsikarishvili, , L. Zambakhidze, , A. tsakadze, . Experimental research of fiber-optical system of concrete constructions monitoring. . International scientific journal Problems of mechanics. 2009წ. Tbilisi 2009, 84-89.

B. Gorgiladze, G.Meskhi, A.Sichinava. Fluorescence Yield During Vacancies Decay in Quasimolecule. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Physics. 2005წ. v.172 №2.

მ. მაცაბერიძე. FORM AND PROPERTY IN CHEMISTRY Bioobject - the system-CATEGORIES. GEORGIAN ENJINEERING NEWS. 2009წ. № 1, p. 174-174. 2009..

ი. გორჯოლაძე, n. gorjoladze. Formulas of determination of analytical form of two rank function of four variables given by the table.. Problems of Mechanics. 2009წ. 1(34), pp. 106-112..

N. Abzianidze, I. Chxeidze, G.Murjikneli. Fractal modeling method of Stochastic Processes . მართვის ვტომატიზებული სისტემები. 2016წ. 2(22).

ზ. გასიტაშვილი, A.Prangishvili, G.Gogia, M.Gelenidze და სხვა. FUEL FROM MSW AND WATER. ჟურნალი ”ენერგია”, №1(73), . 2015წ. .

ნ. ბერაია. G- და Q-ოპტიმალური მეორე რიგის სიმეტრიული ცენტრალური კომპოზიციური გეგმების სინთეზი კვადრატებსა და კუბებზე. საზოგადოების განვითარების ფონდი "ინტელექტი". 2003წ. 2(16), გვ. 59-62.

G. Giorgobiani. Game-Theoretic Models of Dynamic Duopoly. GESJ: Computer Sciences and Te¬le¬com. 2012წ. No. 2(34), 2012. pp. 34-38.

თ. სანიკიძე. General Aspects of the History and Architecture of Uplistsikhe. Georgian Art in the Context of European and Asian Cultures. 2009წ. გვ. 58-63. ISNN 1987-829X; ISBN 978-9941-0-2005-6.

I. Gogodze, M.Uridia. Georgian Research and Development System in 1996-2005. Caucasus Journal of Social Sciences, . 2011წ. Volume 2, Issue 5.

ი. გელენავა. Ghurch sqools in Abkhazeti (1900-1917).. THE SEQOND INTERNATIONAL SYMPOSIUM: Christianitiy in our life: past present future. 2005წ. (SHORT PAPERS).

გ. გიორგობიანი, S. Chobanyan , V. Kvaratskhelia. Greedy Algorithm Fails in Compact Vector Summation. Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2010წ. v. 4, no. 2, 2010. pp. 5-7.

უ. ზვიადაძე, ი. ლომინაძე, მ .მარდაშოვა. Ground waters as a powerful factorof construqtions and exploitation of buildings in Tbilisi. სტუ-ს შრომები, #4 (450), გვ. 123-127. 2003წ. ISSN1512-0996.

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე, ლ, ლაშქარავა, null. GSM სტანდარტის მობილური რადიოკავშირის ქსელებში რადიორესურსების მართვის ალგორითმები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“,. 2013წ. № 24, თბილისი 2013, გვ.157-161..

ო. შამანაძე, გ. შამანაძე. GSM სტანდარტის ქსელებისათვის მობილურობის პარამეტრების ინტენსივობის ცვლილების მოდელი. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 0წ. № 29. თბილისი 2015, გვ.143-150..

ო. შამანაძე, გ.შამანაძე, ლ.ლაშქარავა. GSM სტანდარტის ქსელებში გადატვირთულობის წინასწარმეტყველების ალგორითმი და მისი პარამეტრები. საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი „ინტელექტუალი“. 0წ. № 22, თბილისი 2013, გვ.211-217..

ნ. ნოზაძე, ნ. მუმლაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. Hatching Filling Areas, Boundary Hatch. დაშტრიხვა, ფართის შევსება, შემოსაზღვრულის დაშტრიხვა . ჟურნალი ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2010წ. N 4 (19) ISSN 1512-3537.

Z. Gogua, G.Kantidze. Heat capasity of the 3D and 2D sistems according to interatomic cemical bonding.. Nano Studies. 2010წ. vol.2, p.(85-94).

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Heat transfer at similar flow of a conducting fluid between two infinite porous disks with regard for a strong magnetic field. Georgian Technical University. International Scientific Conference "Modern Issues of Applied Physics” Proceedings. 2011წ. ISBN 978-9941-20-009-0, PROCEEDINGS, Tbilisi, pp. 296-299, (Russ).

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Heat transferof the steady magnetohydrodinamic flow of a conducting fluid in the neighbourhood of an infinite porous plate with regard for a strong magnetic field. Proceedings of A.Razmadze Mathematical Institute. 2008წ. Tbilisi, vol.148, pp.23-28, (Engl.).