სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25350 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

О. Лабадзе, М. Церцвадзе, П.Манджавидзе, Ш.Кикнадзе, თ. ლაბაძე. Перспективы применение PIC-контроллера для адаптивного управления двухпозиционным индикатором.. ЮЛПП. Сборник трудов Института систем управления Арчила Елиашвили. 2007წ. №11, с. 105-110.

მ. კახიანი, თევზაძე თ.. Перспективы применения электромагнитных рельсовых и электродинамических тормозов на железнодорожных путях Кавказа. . ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” ს.ტ.უ. . 2009წ. №2 (14) გვ.49-58..

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზ. Планетарные передачи с переменным передаточным отношением. “ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა“ . 2011წ. N4(22), გვ.5–16. ISSN 1512-3537, უაკ 621.8601(031).

Н. Геладзе, Джапаридзе В.К., Балахадзе Н.И. Повышение несущей способности фундаментов деформированных зданий в городе Тбилиси . Международный научный журнал Проблемы прикладной механики. № 1(6) . 2002წ. .

Джапаридзе В.К., Балахадзе Н.И, Геладзе Н.М.. Повышение несущей способности фундаментов деформированных зданий в городе Тбилиси.. Международный научный журнал Проблемы прикладной механики. № 1(6), Тбилиси . 2002წ. .

თ. ამბროლაძე, თ.ამბროლაძე. Поперечная форма русла на повороте . Труд. межд. конф. по русл. просес., гидрав. тр. транс. гид. соор. и вопр. гидроэнерг. Тбилиси. , . 2000წ. გვ.11-12.

С. Барбакадзе. Построение и характеристики различных каскадных кодов на базе сигналов ФМ2 и ФМ4. Труды Грузинского Технического Университета. 1992წ. №4 (387).

თ. ჩხაიძე, Н. Чхаидзе, Т. Беридзе, Б.Надарая. Построение профиля копиров для обработки колесных пар на специальных колесотокарных станках «Рафамет» с учетом эксплоатационных особенностей износа контактирующих поверхностей колеса и рельса. . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა, სამეცნიერი ტექ.ჟურნალი . 2010წ. #1(12) .

Т. Сагареишвили, М. Аланиа, Шалашвили К.. Предварительное исследование некоторых некоторых высших растений, интродукцированных в Грузии на содержание биологически активных соединений. . Сборник научных трудов института фармакохимии. 2009წ. вып. 1(17), 58-65..

ო. ლაბაძე, თ.ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. ПРИЁМЫ КОМПЕНСАЦИИ ПАРАЗИТНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ СИГНАЛОВ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ВЗАИМОИНДУКТИВНЫХ ПЕРВИЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ТИПА - 3D . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. 2013წ. თბილისი, #17, გვ. 55-57.

Р. Гогаладзе, ბიბილური მ. Принцип определения контактной линий сопряженніх поверхностей пространственной передачи зубчатьіх зацеплений . PROBLEMS OF MECHANICS International scientific jornal. 2005წ. ISSN 1512-0740 # 4(21) / 2005 Tbilisi-2005 стр.45-47.

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზ. Пульсирующие дифференциалы . Georgiam Engineering News . 2011წ. №3. с.63-67..

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, С.В.Пагава.. Радиоуглерод и вариации космических лучей в прошлом (1928-1954 гг.).. X республиканская научно-методическая конференция физиков ВУЗ-ов ГССР, Тбилиси, 1978 г., ст. 151.. 1978წ. .

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, С.В.Пагава, Г.И.Тогонидзе, Д.В.Галуашвили, Б.Л.Кацман, Т.Х.Хазарадзе, Д.В.Чалаташвили, И.В.Эристави. Радиоуглерод и окружающая среда.. X республиканская научно-методическая конференция физиков ВУЗ-ов ГССР, Тбилиси, 1978 г., ст. 153.. 1978წ. .

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, Г.И.Тогонидзе, С.В.Пагава, М.В.Автандилашвили, Н.Я.Кирикашвили, К.Г.Хулордава, Д.В.Чалаташвили.. Радиоуглеродное датирование археологических образцов органического происхождения. . "Моамбе", Сообщения АН ГССР, Тбилиси, 1987 г., т. 128, №3, ст. 509.. 1987წ. .

С. Пагава, А.А.Бурчуладзе, С.В.Пагава.. Радиоуглеродные иследования и прогноз некоторых критических состояний окружающей среды. . Труды молодых научных работников ТГУ, Тбилиси, 1982 г., ст. 40.. 1982წ. .

С. Пагава, С.В. Пагава,. Радиоуглеродные исследования и прогноз некоторых критических состоянии окружающей среды. . თსუ-ს ახალგაზრდა მეცნიერ-მუშაკთა შრომები, თსუ-ს გამომცემლობა, თბილისი, 1982,გვ.40-49 . 1982წ. .

Багратиони Г., . Разведка – обязательное условие безопасности бизнесa . ჟ. სოციალური ეკონომიკა, XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2011წ. #4, გვ.97-100;.

А. Прангишвили, Р. Самхарадзе, З. Гаситашвили, Ю. Верулава. Разработка экспертной системы для управления суточными режимами энергосистем . Труды ГТУ, № 3, Тбилиси . 2000წ. ст.4.

Дж. Морчиладзе, Кенкадзе П., Морчиладзе Д. Рационализация совершествования условий взаимодействия железнодорожного и морского транспорта.. Сб. научных трудов Транспорт Изд-во 000 “Транспорт” Тбилиси, 2009. ISSN 1512-0910.. 2009წ. №1-2, 2с..