სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Л. Гиоргашвили. Plane boundary problems of stationary oscillation piecewise-homogeneous isotropic infinitely solids considering moment stresses. IAM of TSU. 1975წ. pp. 53-64.

თ. ვეკუა. Planning of long-term credits repayment. Tbilisi Secular University Metekhi, Works, Vol. II, ISSN 1987-6610. 2010წ. .

თ. ვეკუა, Valer Kiria. Planning of long-term credits repayment. Tbilisi Secular University Metekhi, Works, Vol. II, ISSN 1987-6610. 2010წ. .

თ. ვეკუა. Planning of long-term credits repayment. Tbilisi Secular University Metekhi, Works, Vol. II, ISSN 1987-6610. 2009წ. .

ე. კამკამიძე, მირცხულავა ლ.. PLC /Power Line Communication/ teqnologiis danergvis meTodebi saqarTveloSi . მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2007წ. N 1-3.

D. Bluashvili, A. Okroscvaridze, N. Popkhadze, Y. H. Chang, and I. Skhirtladze. Pliocene-Quaternary Samtskhe-Javakheti volcanic highland, Lesser Caucasus – as a result of mantle plume activity.. IGCP 610 “From the Caspian to Mediter-ranean: Environmental Change and Human Response during the Quaternary” Georgian National Academy of Sciences, Department of Earth Sciences. 2016წ. .

Л. Гиоргашвили. Poisson’s formula analog of the theory of mixture of two isotropic elastic materials for the solid sphere. Reports of seminar IAM of TSU. 1989წ. Vol.4, N2, pp. 53-56.

B. Kilosanidze, Sh.Kakichashvili. Polarization holographic memory of superhigh capacity. Proceedings of Institute of Cybernetics. 2000წ. Vol. 1, №1, p. 201-204.

B. Kilosanidze, G. Kakauridze. Polarization holography: Methods and Applications. Proceedings of the International Scientific Conference “Modern Issues of Applied Physics”. 2011წ. Proceedings, p. 75-81.

Z. Wardosanidze. Polarization-holographic recording in the light stimulated reduction of metallic silver from the solution. Proc. of Institute of Cybernetics. 2004წ. Vol. 3, N 1-2, pp.2274-2275.

ი. ფავლენიშვილი, l.nadareiSvili, l.SaraSiZe. polimerebSi gradientulad orientirebuli mdgomareobis formirebis zogierTi kanonzomiereba, saqarTvelos qimiuri Jurnali, . . 2006წ. t.6, #4, gv.427-430.

T. Kupreishvili. Political Analysis of Yemen’s Conflict. სამეცნიერო ჟურნალი „განათლება”. 2016წ. N1(15), 2016, გვ. 167-170.

თ. დავითაშვილი, Dikhaminjia N., Gunava G., Komurjishvili O.. Pollutants transfer in environment with one new three-dimensional numerical scheme. Reports 0f seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics. 2002წ. Vol. 28, 2002. pp. 25-30..

. Pollution of the Black Sea and its study by methods of mathematical modeling.. J. Georgian Geoph. Soc.. 2010წ. 2010, v.14b, pp.53-74..

A. Chanishvili, G. Chilaia, Z. Wardosanidze, M. Aronishidze, S. Tavzarashvili, თევდორაშვილი ქ.გ.. Polymer Film Holographic Lazer. Georgian Engineering News. 2014წ. N3.

G. Petriashvili, Ts. Zurabishvili, Japaridze K.G, Chelidze G.Sh, Chilaya G.S, Elashvili Z.M.. Polymer liquid-crystalline films with effective colour-temprature features. Georgian Engineering News. 2002წ. N3, pp. 106-107 .

N. Makhatadze, D. Jishiashvili, V. Gobronidze, Z. Shiolashvili. Pores in the Phase-Separated Ge:GeO2 Films.. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences.. 2006წ. v.173, N 3, 2006, pp.507-509..

N. Kebadze, Loladze Tamar. Porous films (Scaffolds) for cell growing. Journal of technical science and technology, IBSU, ISSN 2298-0032. 2016წ. Vol 5 #1.

T. Loladze, N. Kebadze T. Loladze. Porous films (Scaffolds) for cell growing. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2016წ. Vol. 5, №1. p. 27-28..

Ts. Kutalia. Portfolio Optimization in mean-CVAR framework. ქართულ-მერიკული უნივერსიტეტის ჟურნალი. 2019წ. .