სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

უ. ზვიადაძე, M. Mardashova. Hydro Geochemical Conditions of Forming of the Borjomi Region’s Mineral Waters relating to Construction and Exploitation of the Baku-Tbilisi-Ceyhan (BTC) Oil Pipeline. ჟურნალი . 2007წ. ISSN 1512-2530.

შ. კუპრეიშვილი, T. Katsarava, P. Sichinava, Q. Dadiani. Hydromechanical Model of Catastrophic Surface Runoff Discharge Based on Rheological Parameters. nternational Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures 23-28 Septembre 2009, . 2009წ. Georgia pp. 224-232.

R. Samkharadze, V. Aivazov. Identification of Flows in the Application based Routing. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“.. 2012წ. №3(485), p. 62-66. ISSN 1512-0996.

N. Otkhozoria, Z. Azmayparashvili, Maltsevi A., Poladashvili M.. Identification of Two Sorts of Processes and Determining of Their Differences Criteria. Journal of Technical Science and Technologies. 2016წ. Vol 5, No 2 (2016).

გ. მიქიაშვილი. Integrated reconstruction and Rehabilitation of historical town Signaghi.. არქიტექტურის და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლემები. 2011წ. N1 გვ.69–79. ISSN 2233-3266.

M. Kublashvili, Mamuli Zakradze, Zaza Sanikidze, Nana Koblishvili. Investigation and numerical solution of some 3D internal Dirichlet generalized harmonic problems in finite domains. ScienceDirect, Transactions of A.Razmadze Mathematical Institute . 2017წ. #171, p.103-110.

ნ. დავითაშვილი. Kinematic projecting and investigation of the mechanisms of the drive of a cone crusher . Problems of Applied Mechanics. 2005წ. № 2(19), გვ. 15-22.

ჯ. ხუნწარია, ბ. წიკლაური. LDPC კოდები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ჟურნალი "განათლება". 2013წ. №2 (8).

D. . limiter - absorber of axial movement in running gear of new type gantry crane. international scientific journal "problems of mechanics". 2011წ. №4(45).

ნ. ხაბეიშვილი. Loft - სტილი ბოჰემური ცხოვრების მოყვარულთათვის.. Design review. გამომც.შპს."ფაბლისითი".. 2008წ. N4. გვ.52–63. ISSN 1512-3316.

ვ. მჭედლიშვილი, მ.მილაშვილი, მ.გიგუაშვილი. Loft-ი და მისი პერსპექტივები თბილისის არქიტექტურულ გარემოში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. 2011წ. #2 (480) 65-68 გვ..

მ. მილაშვილი, ვ.მჭედლიშვილი, მ.გიგუაშვილი. LOFT‐ი და მისი პერსპექტივები თბილისის არქიტექტურულ გარემოში.. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები. . 2011წ. #2 (480) .გვ.65-69 .

Z. Gogua, A.Gigineishvili, G.Iluridze, G.Rtveliashvili. Low temperature breaking in semiconductorso of tetraedral simmetry. Bulleten of the Georgian Academi of Scines. 2005წ. vol.171, N3, p.(476-478).

ჯ. ხუნწარია, ბ. წიკლაური. LTE ტექნოლოგია. მე-2 საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები" მოხსენებების კრებული. 2013წ. გვ. 356-359.

ჯ. ბერიძე, კვირკველია შ. LTE ქსელის დაღმავალი ფიზიკური არხის პარამეტრების კვლევა Matlab-ის გამოყენებით. ინტელექტუალი. 2014წ. 2014/25.

N. Bakhsoliani, N. Xazaradze. Luwian Hieroglyphs with the Representation of Women. saqarTvelos mecnierebaTa erovnuli akademiis macne, istoria, arqeologia eTnologia da xelovneba. 2015წ. #2, გვ.73-76.

ნ. ნოზაძე, ჩიტაიშვილი გოჩა. Maapping Materials on objects. მასალების გარდაქმნა ობიექტზე. შრომები მართვის ავტომატიზირებული სისტემები TRANSACTIONS AUTOMATED CONTROL SYSTEMS . 2011წ. N 1 (10) ISSN 1512-3979.

G. Giorgobiani. Markov decision process for the long-term control of hydro station with reservoir. Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21st Century. 2012წ. p. 444 - 447.