სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ე. ხახუტაშვილი, ლ.კაპანაძე. PR-ის როლი აღმასრულებელი ხელისუფლების მმართველობაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის" შრ.. 2006წ. 7;218-222გვ; ISSN # 1512-102X.

ს. ლომინაძე. PR-ის როლი კომერციულ ორგანიზაციებში და ფირმებში. ხელისუფლება და საზოგადოება/ტექნ.უნივ. თბილისი. 2008წ. №6 გვ.213-220.

ს. ლომინაძე. PR-ის როლი კომერციულ ორგანიზაციებში და ფირმებში. ხელისუფლება და საზოგადოება . 2008წ. № 2(6) გვ.213-221.

ე. ხახუტაშვილი. PR-ის როლი საქართველოს ტურიზმის განვითარებაში. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალ "მოამბის"დამატება;შრ.. 2006წ. 8;223-228გვ. ISSN # 1512-102X.

ს. ლომინაძე. PR-საქმიანობის სოციალურ–ფილოსოფიური ასპექტები . ხელისუფლება და საზოგადოება. 2008წ. №1 გვ.98-107.

ლ. ქართველიშვილი, M.Ukleba. Precipitations distribution peculiarities in the mountain region of Georgia. Vakhushti Bagrationi Institute of Geography,Tbilisi. 2008წ. Collected papers New series No 2 81, pp.262-270.

ლ. ქადაგიშვილი. Predicting disease by using one’s biofield. georgian engineering new’s . 2015წ. , №1,, 84-86..

ლ. ქადაგიშვილი. Predicting disease with a bio-resonance method. Georgian engineering News . 2014წ. #3, .

ლ. ქადაგიშვილი. Predicting disease with a bio-resonance method. Georgian Engineering News. 2014წ. #3, .

გ. ზალიკაშვილი. Prediction of failure probability in main pipelines.. Journal ‘’Hydroengineering’’ N 2 (2) , 2007. 2007წ. p. 60-62.

ლ. ქადაგიშვილი. Prediction of the simultaneity of events. Georgian engineering News. 2012წ. #1, Tbilisi, pp. 48-51..

Z. Gasitashvili, A. Prangishvili, P. Kervalishvili. PREPARATION OF NANOLAYERS BY LOW TEMPERATURE PLASMA ARC TECHNOLOGY. 4 th International Conference “Nanotechnologies”, October 24-27, 2016, Tbilisi, Georgia, Nano-2016,. 2016წ. .

T. Dadiani. Preparation of praseo¬dy¬mium monoantimonide thin films and study of their electro-physical properties. Abstracts. International con¬fe¬rence “Measuring mic¬ro¬sys¬tems for environ¬ment mo¬nitoring.” Tbilisi, Georgia. June 16-19, 2004, p. 28-29. 2004წ. .

T. Dadiani. Preparation of thin films of praseodymium mono¬an¬timonide and its elec¬tro physical properties. GEN. 2004წ. #3, p. 36-39.

T. Dadiani. Preparation of β-Yb5Sb4 thin films. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences . 2000წ. 162, #3, P. 500-501.

T. Dadiani. Preparation, alloying, optical and photoelectric properties of thin films of neodium sesquisulphides. Abstracts. International conference “Measuring mic¬ro¬systems for envi¬ronment monitoring.” Tbilisi, Geor¬gia. June 16-19, 2004, p. 10-13.. 2004წ. .

T. Dadiani. Preparation, alloying, optical and photoelec¬trical properties of thin films of neodymium sesquisulphides. GEN. 2004წ. #3, p. 27-35.

ლ. ქადაგიშვილი, Z. Tsveraidze. Presentation and distribution of the selected informational parameters as a system. ministry of education and science of Georgia. 2008წ. Georgian technical university, proceedings of the technical university., Proceedings of the international scientific conference “Information Technologies 2008”, Tbilisi,p.p. 245-249 .

T. Megrelidze, Vilchted Kh. Pressure generation during the drying of a porous half space. Trans of the Georgian technical university. Tbilisi. 2002წ. № 2 (441).

L. Kadagishvili. Pricing in dynamic processes. georgian engineering new’s. 2016წ. №1, 32-36..