სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Nabakhtiani, A,Gigineishvili, L.Chkhartishvili, Sh.Dekanosidze. Radiation Border Monitoring System in Georgia. Nano Studies. 2012წ. no.6 pp.61-64.

L. Chkhartishvili, G. Nabakhtiani, A. Gigineishvili, Sh. Dekanosidze. Radiation border monitoring system in Georgia. Nano Studies. 2012წ. 6, 61-64.

L. Kadagishvili. Radiation of energy quantum processfs. georgian engineering new’s. 2017წ. №3, 48-51..

K. Gorgadze, Nabakhtiani G.N.,, ChkhartiShvili L.S., Gigineishvili A.V.. Radioactive Waste Management in Georgia. Publishing House " Nekeri" .Nano Studies. 2014წ. №9,2014. Pp149 -154,ISNN 1987-8826.

G. Nabakhtiani, L.Chkartishvili, A.Gigineisgvili, K,Gorgadze. Radioactive Waste Management in Georgia. Nano Studies. 2014წ. no.9 pp.149-154.

M. Tsintsadze, N.Kekhelidze M.Elizbarashvili T.Jakhutashvili E.Tulashvili D.Khereselidze N.Kikhadze N.Vashakvadze. Radioactivity in soil along the Black Sea coastline of zone Ureki-Shekvetili. Georgia Chemical Journal. 2010წ. Vol.10 №2.p.198-203.

ო. ვერულავა. ranguli kavSirebi saxeTa gamocnobaSi. disertacia da macne t.m.d xarisxis mosapoveblad. stu, 1993w.. 1993წ. .

ო. ვერულავა, გ.გრიგალაშვილი. ranguli kavSirebis meTodi klasteris zedapiruli wertilebis dadgenaSi. stu, saerTaSoriso skola-seminari, 1995w.. 1995წ. .

T. Gvelesiani. Rapid method of estimating load developed by progessive wave on small barrier located on sea shelf. Energyonline. 2010წ. #3.

M. Sanikidze, N. Tsignadze, G, Medzmariashvili. Rapidly layable, deployable, single-span mechanized bridges for extreme situations. Georgian Technical University,© Publishing House “Technical University”, Transactions. 2017წ. № 3(505), pp. 101-118, Tbilisi, ISSN 1512-0996.

Т. Векуа, Givi Khomeriki. Rates of seismic oscillation of rock basis defined by probability method at numerical integration of disastrous earthquake’s accelerograms. . . 1974წ. .

რ. რუხაძე, ედიშერ გვენეტაძე. Reaction of the world community during the period of the Russian aggression in Georgia n August 2008. The International Scientific Journal ,,The Caucasus and World'', 4, . 2009წ. .

N. Neparidze, Ekaterine Chkhaidze Manana Siradze Tamar Loladze. Reactions of Chemical Transformation of Unsaturated Co-polyesteramide. Journal of Technical Science&Technologies, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia. 2015წ. 4, 2, pp. 23-26.

E. Chkhaidze, Nino Neparidze, Manana Siradze, Tamar Loladze. Reactions of Chemical Transformation of Unsaturated Co-polyesteramide. Journal of Technical Science&Technologies, International Black Sea University, Tbilisi, Georgia. 2015წ. Vol. 4, N 2, p.23-26.

T. Loladze, E. Chkhaidze N. Neparidze M. Siradze T. Loladze. Reactions of chemical transformation of unsaturated co-polyesteramide. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2015წ. Vol. 4, №2. p. 23-26..

მ. სირაძე, E. Chkhaidze, N. Neparidze . Reactions of Chemical Transformation of Unsaturated Co–polyesteramide Journal of Technical Science . Technologies – International Black Sea University. 2015წ. Vol. 4 Issue 2, p.23-26.

G. Kakauridze, B. Kilosanidze, T.Kvernadze, G.Kurkhuli. Real-time polarization-holographic Stokes-astropolarimeter for observations of stars and extended objects. International Scientific Journal, Astronomy &Astrophysics (Caucasus). 2015წ. Vol.1, pp. 24-33 .

R. Esiava, Darsavelidze T, Janelidze A.. Realization of integrated microcircuits restearcu and computer aided design on the base of personal computers . Georgian Symposium for project development and conversion Colections of reports, Tbilisi, . 1995წ. pp. 242- 243; .

G. Giorgobiani. Rearrangement theorem for the weak topology. . Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics, . 2017წ. V.31, 2017, p. 19 – 22..

T. Mebuke. Rebellion and Tradition Transfer in Literature. . International Conference. Language-Intercultural Mediator. . 2010წ. Proceedings. Kutaisi, 2010 pp.385-395.