სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ყიფიანი, Chorkhauli Nino. Reducation to the one-layer plate with a rectangular Hole. ინტელექტი. 2006წ. #1(24). p.108-109 ISSN 1512-0333 .

N. Chorxauli. Reduction to the one-layer plate with a rectangular hole. INTELECTI. 0წ. N 1(24),Tbilisi.2006.p.108-109.

N. Chorxauli. Reduction to the one-layer plate with one cut and the method of solution. Problems of mechanics N1(22),Tbilisi,2006p.95-101. 0წ. N1(22),Tbilisi,2006p.95-101.

ი. ჯაგოდნიშვილი, t.jagodnishvili, m.vardiashvili. referati. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2007წ. #10 ,gv.309-314.

. Reflection of the results of researches carried out in chemistry and chemical technologies in the scientific periodicals of Georgia International ScientReflection of the results of researches carried out in chemistry and chemical technologies in the scientific periodicals of Georgia International Scient. R.Agladze IICE, Theses of reports of The International Conference Modern Researches and Perspectives of Their Application in Chemistry and Chemical Technologies and Adjacent Spheres. 2016წ. p. 168 .

O. Tavdishvili, T. Sulaberidze. Region-based Segmentation Algorithm and Its Performance. Georgian Technical University, Tbilisi, Trans. of the GTU. 2007წ. #1(463), pp. 24-28.

Z. Tsotniashvili. Regional Conflicts (South Ossetia) in Caucasus and Energy Security. II International Conference of Gori University. 2009წ. 2.

ვ. ტარიელაძე. Regular conditional probabilities and disintegrations.. Bull. Georgian National Acad. Sci. . 2007წ. Vol. 175, no,2, 7--14.

Sh. Japaridze, გურგელიძე ირინა, ჯაფარიძე ჯონდო, ჩანკაშვილი მანანა. Regularities of Adsorption of Anthraquinone-9,10 and 2-Chloroanthraquinone-9,10 from Non-aqueous (Protone) Solvents.. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2006წ. v.173, N2. p.301-303.

მ. მშვილდაძე, T.Cheishvili; A. Sarukhanishvili; M.Kapanadze. Regularities of appearance of semiconductor films on the surface of glasses for R2)-MnO-B2O3 and R2)-MnO-SiO2 systems. Chemical journal, Vol.7, No.4 2007. 2007წ. Vol.7, No.4 , 398-402, ISSN 1512-0686.

ი. აფციაური. Regulating Internet Payment Intermediaries”. ჟურნალი „ბიზნეს–ინჟინერინგი“. 2015წ. #1, 2015, (გვ.56-59)..

. Regulation of Free Oscillation Period in Joint Spatial Structures. Problems of mechanics international scientific journal . 2009წ. №1(34).

A. Bagration-Davitashvili, I. Inashvili, I. Kruashvili, G.Natroshvili. Regulation of soil moisture in irrigated agriculture. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომების კრებული. 2014წ. #69.

T. Cheishvili, A.Sarukhanishvili, M.Mshvildadze, M.Kapanadze. Regulatities of appearance of semiconductor films on the surface of glasses of the system R2O-MnO-B2O3 and R2O-MnO-SiO2. Georgia Chemical Journal, . 2007წ. vol.7, #4, p.398-402.

A.Sarukhanishvili, M.Mshvildadze, M.Kapanadze. Regulatities of appearance of semiconductor films on the surface of glasses of the system R2O-MnO-B2O3 and R2O-MnO-SiO2. Georgia Chemical Journal. 2007წ. vol.7, N4, p.398-402.

ჯ. მაჭავარიანი, v.iashvili. RehabilitationOf High-Mountain Regions, Moving Grass-Grounds. High-Mountain Soils Biodiversity. 2010წ. 8p..

ი. ჯაგოდნიშვილი. reklamis kvlevebi masobrivi informaciissashualebebshi. saqartvelos teqnikuri universiteti,jurnali "ganatleba". 2011წ. #1,gv.142-146.

ლ. ქადაგიშვილი. Rekognition of images by Pyramidee Quadree Method. Bolletin of the Georgian academy of sciences. 2000წ. volume 162, Numbers 3 November-December, p. 445-449.

A.Kirtadze. Relation between shy sets and Haar null-Sets in the Banach Space $l^{infry}$. Bull. of the Georgian Acad. Sci.. 2005წ. 172 N (3), 381-383 .

L. Kadagishvili. Relation oe the psychic phenomena with the face recognition problems. georgian engineering new’s . 2015წ. №1, 89-91.