სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. გიორგობიანი. Markovian Decision Process for one Flow Control Problem. Georgian Engineering News. 2012წ. N 1.

გ. გავარდაშვილი, Iamze kasaburi. Mathematical Model of Landsli-de Flow Motion.. Bulletin of The Georgian Academy of Sciences . 2000წ. T.161, #1, 88 - 89 p. .

G. Giorgobiani. Mathematical model of one process of environmental pollution. Georgian Engineering News. 2009წ. N1, 90 – 92.

E. Topuria, Eliava G. Isakadze A. Tsintsadze.T Kasradze.P Mzhavanadze R. Topuria.L Buachidze T. . mechanisms of atherosclerosis devolopment and some problems of its treatment. international scientific review . 2016წ. N9(19) pages 84-88.

Z. Gogua, P.Kervalishvili, G.Kantidze. Melting electrnic mechanism in covalent cristal substanse and anostucurs, calculation of heat capasity according to interatomic cemical bonding.. Bulleten of the Georgian Academi of Scines. 2008წ. vol.2, N4, p.(2008).

ი. გორჯოლაძე, n. gorjoladze. method defermination of analytical for of one-and two rank functions of two variabl, given by the table.. Problems of Mechanics. 2008წ. 4(33), pp. 39-43, tbilissi.

R. Samkharadze, Ts. Nozadze. Method of approximation of a curve “a humidity-optical parameter” and the algorithm of definition of calibrating characteristics. "საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი", შრომები. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. . 2008წ. N 1(4), გვ. 78-83.

N. Otkhozoria, Z. Azmayparashvili, Narchemashvili Medea. Method of determining the mass of liquid gas in the closed reservoir and its realization.. მართვის ავტომატიზებული სისტემები. შრომები. . 2014წ. N1.

ი. გორჯოლაძე, n. gorjoladze, g.rurua. Method of Matrematical models of planning and carrycing out of two factor experiments. Problems of Mechanics . 2009წ. 1(34), pp. 48-51.

ზ. გასიტაშვილი, I.Rodonaia. Modeling and Analysis of Power Engineering by Using Cognitive Approach. Journal of Technical Science and Technologies. Volume 1, Number 1, . 2012წ. .

ზ. გასიტაშვილი, Archil Prangishvili, Oleg Namicheishvili, Darejan Verulava, Mzia Kiknadze. Models for the Sustainable Development of the Georgian Regions. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .

რ. კილაძე. Modern estimation methods for the regulation of high waters in rivers. International Sumposium Tbilisi. 2009წ. .

გ. ვარშალომიძე, ი. გოგუაძე, ნ. ხუნდაძე, ვ. ხითარიშვილი. MWD და LWD სისტემების გამოყენება დახრილ-მიმართული და ჰორიზონტალური ჭაბურღილების გაყვანისას. საქართველოს ნავთობი და გაზი. 2015წ. #30, გვ. 128–132.

დ. ბლუაშვილი, A.Okrostsvaridze. Mythical “Gold Sands” of Svaneti(Greater Caucasus, Georgia): Geological Reality and Gold Mining Artifacts. . Georgian National Academy of Sciences, vol. 4 №2 . 2010წ. 0132-1447.

Z. Gogua, P.Kervalishvili, G.Kantidze. Nanostruqturt-based spielectronic sensory.. Novel Materials. 2006წ. p.(1-7).

გ. მაღალაშვილი. Natural "depletion" of coals under the influence of smectite formations in the composition of roofing, surface of stratum and interstate host rocks. The international Scientific Conference "Problems of Geology of the Caucasus" dedicated to the 85-th anniversary of. Al. Janelidze Inst. of Geology.. 2010წ. p. 68-69.

დ. ბლუაშვილი, R. Chagelishvili, A.Okrostsvaridze. New Data About the Hokrila-Achapara Gold Ore-Mineralization (Svaneti, Georgia). Bull. of the Georgian Acad. 172, № 1. 2005წ. .

დ. ბლუაშვილი, B.Clarce, P.Reinolds, A.Okrostsvaridze. New Data about the Genesis and Izotopic Age of the Dzirula Salient Ricotites (Orthoclase Gabbro) of the Inner Caucasian Massif. Bull. of the Georgian Acad. 166, N3. 2002წ. 1512-0457.

I. Metreveli, T.kuprashvili. NEW DATA ON FUNGAL DISEASES OF BULB ONION (ALLIUM CEPA L).. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის „მაცნე” . 2007წ. IISSN 1512-2123, No.1 Vol.5. გვ.86-88.

ნ. მაისურაძე. New philisiphical trend - Love for life.. Culture and philosophy. A Journal for phenomenological Inquiry.. 2014წ. USR. 2014.