სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ნ.ყველიაშვილი. Устройства повышающие интенсификацию перемешивания . ” Проблемы механики” Международный научный журнал. 2006წ. №4(25) Стр. 109-111. ISSN 1512-0740 .

მ. წეროძე, Лоладзе Н.Т., Поляков В.П., Заславский С.И.. Физические аспекты получения некоторых алмазкомпозиционных материалов. . Известия НАН Грузии, серия Химическая, . 2012წ. т.38, #1, стр.49-53..

Д. Бибилеишвили, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Химическая природа пелоида курорта Цаиши . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2007წ. №3, ტ. 33, თბილისი, გვ. 292-296.

Н. Бокучава, Д. Бибилеишвили, Д. Джинчарадзе. Химическая природа пелоида курорта Цаиши. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2007წ. №3, ტ.33, თბილისი, გვ.292-296..

Д. Бибилеишвили, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Химическая характеристика иловой грязи озера Надарбазеви . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2008წ. №1, ტ.34, თბილისი, გვ. 99-102.

Д. Бибилеишвили, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Химическое исследование лечебной грязи месторождения Дманиси . Химический журнал Грузии . 2007წ. №2, т.7, Тбилиси, с.150-154.

მ. კუბლაშვილი. Численное решение задачи тонкого профиля с помощью сингулярного интегрального уравнения. Международный научный журнал. “ Проблемы прикладной механиики” . 2003წ. №2(11) с.119-122..

Н. Арабидзе, М. Гудиашвили. Экономические и экологические аспекты использования биогаза. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2006წ. #1, გვ .216-219.

И. Биджамов Якир. Электрические генераторы гидроэлектростанций малой мощности. Науч.техн.журнал "Энергия". 2017წ. №1(81). Тбилиси, с. 48-52.

ი. კუტუბიძე. ა. ბურჯალიანი, ი. კალანდია, კ. კუტუბიძე, განწყობა და ქცევის ფსიქოლოგია, . თბილისი სტატია, ჟურნალი ,,საისტორიო ვერტიკალები“. 2017წ. #35..

მ. მელაძე, მელაძე გ.. აგროკლიმატური ფაქტორების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე აჭარის რეგიონში. . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. ტ. 4 #1(54), გვ. 16-20.

გ. ბელთაძე. ადამიანის სიცოცხლისა და ცხოვრების არსის სისტემური ანალიზი. ვანის რაიონის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრის კრებული “მატიანე”. 2017წ. № 9, გვ. 71-78.

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი. ადიტიური ურთიერთინდუქციურობა კუთხური გადაადგილების პირველად გარდამქმნელში. სტუ-ის შრომები. 1998წ. . #3 (419). 111-113. .

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი, ბ.ჭელიძე . ავტომატიზირებულ კომპლექსთა მოწყობილობის შერჩევა მათი ფუნქციონირების საიმედოობის თვალსაზრისით . საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2007წ. #2 (464), გვ. 29-32. ISSN 1512-0996 უაკ 658.511.5.

. აკადემიკოს მიხეილ როკეტლიშვილის დაბადებიდან 80 წლის იუბილე . ჟურნ. ”ეკონომიკა”. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. 11-12.

გ. ლეჟავა. აკადემიკოსი ვლადიმერ ჭავჭანიძე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2015წ. #3(720).

დ. სიხარულიძე, ნ.დადიანი. ალტერნატივათა ნაწილობრივი დალაგების ორი მეთოდის შედარება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. .

ლ. ტაბატაძე. ალტერნატიული ენერგიის ეფექტური საშუალება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2017წ. №1 (503) , 87-94.

ნ.კაპანაძე. ბ. ბერიტაშვილი. კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის თავისებურებანი საქართველოში. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. ტ. 116, გვ. 71-77, ISSN 1512-0902.

თ. მაღრაძე, მ. მანჯავიძე, ა. წაქაძე, მ. ვარდიაშვილი. ბაგირის ტესტირება და მინიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორებით . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #3(14) , გვ. 16-21.