სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

И. Биджамов Якир. Электрические генераторы гидроэлектростанций малой мощности. Науч.техн.журнал "Энергия". 2017წ. №1(81). Тбилиси, с. 48-52.

მ. მელაძე, მელაძე გ.. აგროკლიმატური ფაქტორების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე აჭარის რეგიონში. . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. ტ. 4 #1(54), გვ. 16-20.

გ. ბელთაძე. ადამიანის სიცოცხლისა და ცხოვრების არსის სისტემური ანალიზი. ვანის რაიონის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრის კრებული “მატიანე”. 2017წ. № 9, გვ. 71-78.

მ. ცერცვაძე, გ. კუბლაშვილი. ადიტიური ურთიერთინდუქციურობა კუთხური გადაადგილების პირველად გარდამქმნელში. სტუ-ის შრომები. 1998წ. . #3 (419). 111-113. .

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი, ბ.ჭელიძე . ავტომატიზირებულ კომპლექსთა მოწყობილობის შერჩევა მათი ფუნქციონირების საიმედოობის თვალსაზრისით . საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2007წ. #2 (464), გვ. 29-32. ISSN 1512-0996 უაკ 658.511.5.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. აკადემიკოს მიხეილ როკეტლიშვილის დაბადებიდან 80 წლის იუბილე . ჟურნ. ”ეკონომიკა”. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. 11-12.

გ. ლეჟავა. აკადემიკოსი ვლადიმერ ჭავჭანიძე. მეცნიერება და ტექნოლოგიები. 2015წ. #3(720).

დ. სიხარულიძე, ნ.დადიანი. ალტერნატივათა ნაწილობრივი დალაგების ორი მეთოდის შედარება . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ა.ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. .

ლ. ტაბატაძე. ალტერნატიული ენერგიის ეფექტური საშუალება. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომების კრებული. 2017წ. №1 (503) , 87-94.

ნ.კაპანაძე. ბ. ბერიტაშვილი. კლიმატის ცვლილების პოლიტიკის თავისებურებანი საქართველოში. . ჰიდრომეტეოროლოგიის ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2011წ. ტ. 116, გვ. 71-77, ISSN 1512-0902.

თ. მაღრაძე, მ. მანჯავიძე, ა. წაქაძე, მ. ვარდიაშვილი. ბაგირის ტესტირება და მინიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორებით . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #3(14) , გვ. 16-21.

დ. ბიბილეიშვილი, ა.სარუხანიშვილი, ქ. კობიაშვილი. ბარიუმის შემცველი რიგი სილიკატების ენთალპიის ცვლილებისა და ენტროპიის დადგენა გრაფიკული და საანგარიშო ხერხებით. სტუ შრომები. 2013წ. №2 (489), გვ. 52-56.

ი. ბურდული. ბეგბედერის „99 ფრანკი“ ქართულად (თარგმანის შესახებ). მულტილინგვალუ რი სამეცნიერო ჟურნალი Scripta manent, GTU. 2013წ. #1(19). 2გვ. 77-78.

თ. შუკაკიძე, რ. ცხვედაძე, დ. ტაბატაძე, ი.გიორგაძე, ლ.ლოლაძე. ბეტონის ნიმუშის კუმშვაზე ექსპერიმენტული და თეორიული გაანგარიშების შედეგები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2011წ. #3(22) გვ. 101-106..

მ. მელაძე. ბიოენერგოაქტივატორის გავლენა ზოგიერთ ს/ს კულტურაზე სამცხე-ჯავახეთის მაღალმთიან აგროკლიმატურ პირობებში . აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2007წ. ტ.XXXVIII, გვ. 61-64.

ლ. გვასალია, მ. წვერავა, ე. შენგელია. ბუნებრივი და სასმელი წყლების გამწმენდის ახალი საშუალებები. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. №7-9.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. გადაადგილების და ადგილმდებარეობის ელექტრომაგნიტური პირველადი გარდამქმნელების კლასიფიკაცია. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2008წ. #12, გვ. 98-100.

ო. ლაბაძე. გამომავალი მახასიათებელის გაწრფივების ხერხი. . საქართველოს მეცნ. აკად.მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. . 2003წ. #7, გვ.112-115.