სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26253 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G Kordzakhia, L. Shengelia, G. Tvauri, M. Dzadzamia.. Satellite Earth Observations Processing to Determine Main Characteristics of Small Glaciers of East Georgia. The 4th International Geography Symposium Book of Proceedings, 23-26 May, 2016, Kemer-Antalya,Turkey. 2016წ. pp. 505-514.

M. Meladze. Satellite Information for Climate Change Mitigation in Agroforestry. International Conference Workbook of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia. 2014წ. pp. 235-238.

M. Meladze. Satellite technologies in Forest Ecological Monitoring. International Conference Workbook of the Academy of Agricultural Sciences of Georgia. 2015წ. pp. 300-313.

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnoba kodirebis meTodis gamoyenebiT. mecniereba da teqnika . 1998წ. № 10-12. 3 gv. 54-56.

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnoba piramiduli kvadrixis meTodis gamoyenebiT. mecniereba da teqnika . 1999წ. mecniereba,№1-3, 3 gv. 52-54..

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnobis informaciuli sistemis evrestikuli marTvis modelireba. mecniereba da teqnologiebi. 2004წ. № 7-9, gv. 34-39.

ლ. ქადაგიშვილი. saxeTa gamocnobis informaciuli sistemis evristikuli marTvis modelireba. mecniereba da teqnologiebi. 2007წ. Jur. #4-6, gverdi 3-9..

მ. ბედინეიშვილი, ტალიკაძე თ., ჯაბუა მ.. SCADA სისტემებში ადამიანი-კომპიუტერის ინტერფეისის დამუშავების საკითხისათვის.. შრომები „მართვის ავტომატიზებული სისტემები“ #2(13), სტუ. . 2012წ. 2012 წ., გვ. 66–68..

ნ. მაისურაძე, T.A. Pagava, N.I. Maisuradze. Scatering of Electrons in n-Si Crystals Irradiated With Protons By Nanoscale Inclusions.. Nano Studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2010წ. 2010, 1, p. 97-102. .

T. Paghava. Scattering of electrons in n-Si crystals irradiated with protons by nanoscale inclusions.. Nano studies (is a biannual scientific journal published in Georgia), . 2010წ. 2010, 1, pp. 97-102, 6 .

G. Chixladze, G.Kevanishvili, I. Kevanishvili, G.Mushkudiani. Scattering of EM Waves on Double-Period Grating Formed of Passive Dipoles. Georgian Engineering News (GEN). 2014წ. № 3, pp. 23-35.

M. Zoraniani. Schema as a Way of Organizing Human Knowledge. The Third International Research Conference at the Faculty of Education on Education, English Language Teaching, English Language and Literatures in English. Proceedings. IBSU. Tbilisi. 2013წ. pp. 514-523.

M. Zoraniani. Schema Theory and Its Application to Cognitive Stylistics. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2013წ. №2 (18), pp.65-69.

M. Sanikidze, V. Gogilashvili, E. Medzmariashvili, N. Tsignadze, G. Medzmariashvili. Schematic structural diagram of the deployable bridge and load-bearing conditions analysis of the system. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”.. 2010წ. #4(41), pp. 72-77, Tbilisi. ISSN 1512-0740.

გ. სილაგაძე, T. Iamanidze, M. Losaberidze, K. Ninidze. Schemes of numerical realization of the problems of the interaction between a system of two rigid stamps and elastic semi-plane . Bulettin of Georgian Academy of Sciences. 2003წ. v. 168, N1, 24-27.

ო. ისაკის ძე მიქაძე, B.Bulia. Scientific Principles of Chromium Matrix Heat-Resistant Alloying. Bulletin of Georgian AS 163,№3. 2001წ. .

მ. სირაძე, N.A. Gagelidze , L. Mosiashvili . Screening of carotenesynthesizing yeasts isolated from different regions of Georgia. Annals of Agrarian science,. 2012წ. vol.10, no. 2. .

ე. ელერდაშვილი, გ.ნიორაძე, მ.დოჭვირი, ჯ.ნარსია. Search for the controlled parameters of the electromechanical systems of drives in the procedure of synthesis on the assigned transient processes. Georgian Technical University. Transactions. 1998წ. N 6 (422) Anniversary edition,Tbilisi.pp 61-64.

მ. შარიქაძე, Kakabadze I., Kakabadze M.. Secuens stratigraphical correlation of the Barremian-Aptian deposits of the central uplift zone of Georgian block. Al. Janelidze Ins-te of Geol. of I.Javakhishvili Tbilisi State Univ. Abstracts. Tbilisi. 2010წ. pp. 52-54.

D. Natroshvili, O. Chkadua, S. Mikhailov. Segregated Direct Boundary-Domain In- tegral Equations for Variable-Coefficient BVPs in Exterior Domains. Book of Ab- stracts of the International Conference ”Continuum Mechanics and Related Prob- lems of Analysis” dedicated to the 120-th birthday anniversary of academician N. Muskhelishvili, September 9-14, 2011,Tbilisi, Georgia, 2011,. 2011წ. p. 97..