სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26263 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ა. სურმავა, Kordzadze A., Demetrashvili D., Surmava A., Kachaava G.. Simulation of diffusion and sedimentation of Rioni River alluvium in the Georgian Black Sea coast (water area of Potiy City). Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. . 2006წ. 173, No. 3..

Kordzazde A., Surmava A. Simulation of the Black Sea hydrological regime under the forcing by non-stationary atmospheric forcing. . Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences.. 2006წ. 2006, v.173, N 1, pp. 92-94. .

ა. სურმავა, Kordzadze A., Demetrashvili D.. Simulation of the Black Sea hydrolo-gi¬cal regime under the forcing by non-stationary atmospheric processes. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences.. 2006წ. 173, No. 1, pp.92-94.

ს. დადუნაშვილი. Simulation of the process of etnogenesis‎. GEN‎. 2003წ. ‎№4, 2003, с.150-159‎.

ლ. ქადაგიშვილი, ე. კამკამიძე. Sinagani energia – TviTmarTvis saSualeba. didi sistemebis marTvis XIV saerTaSoriso simpoziumi. 2000წ. simpoziumis Sromebi, Tbilisi, gv. 182-183.

R. Janelidze, G. Mshvelidze, E. Tsitsishvili. Singlet-triplet splitting of the excitonic ground state in AgI crystals. Proceedings of the Institute of Cybernetics, . 2002წ. v.2, 174.

E. Tsitsishvili. Singlet-triplet splitting of the excitonic ground state in AgI crystals. Proceedings of the Institute of Cybernetics,. 2002წ. v.2, 174.

L. Mdzinarishvili. Singular Homology theory in the category of soft topological spaces. Georgian Mathematical Journal. 2015წ. vol. 22, №4, 457-468.

ჯ. გახოკიძე, სოფო მიდელაშვილი. SINO-BRITISH JOINT LIAISON GROUP, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,პროგრესი“, . 2016წ. №1-2, თბილისი, . გვ. 25-28..

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. SINO-BRITISH JOINT LIAISON GROUP, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,პროგრესი“, . 2016წ. №1-2, . გვ. 25-28..

მ. ვართანოვი, I.Iordanishvili, Z.Jugeli. Sistematic Analysis of Economic Efficiency of Lands Irrigation in Georgia . Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2006წ. v. 173, #3 p.535-536.

მ. პაპასკირი, N. Muxigulashvili, M. Chaladze. Sistems for control of rail tracks state. Internacional scientific journal”Problems of mech-anics” № 1(66), Tbilisi, 2017,. 2017წ. .

T. Mebuke. Situationality (A Lecture in Text Linguistics). . Works. Application Appendix to the Journal NEWSLETTERS of Academy of Education Sciences of Georgia. . 2010წ. № 1/ (16). Tbilisi 2010, pp. 56-60.

დ. ბლუაშვილი, B.Clarke, P.Reinolds, A. Okrostsvaridze. Sm-Nd, Rb-Sr and K-Ar Izotopic System and Ages of Tonalites of the Dzirula Salient Inner Caucasian Massif. Bull. of the Georgian Acad. 165, №1 . 2002წ. .

ხ. ბერიშვილი. Small enterprise role in international business.. Economic end Buzziness, . წ. №2, 2010.. PP.194-199.

Z. Sabashvili, D. Tavxelidze, Z. Mchedlishvili. Small-sized but power-intensive water vapour generator.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2006წ. N2. გვ.3-7.

D. Tavkhelidze, Z. Mchedlishvili. Small-sized but power-intensive water vapour generator.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. N2, p.3-7 .

დ. ნარმანია. Smart City Management – Examples of Tbilisi City სმარტ-ქალაქის მართვა - ქალაქ თბილისის მაგალითი. Methodology and Innovative Business Tools of Foresight Management. 2017წ. ISBN 978-617-7273-98-0.

გ. ჯოლია. SMART-კიბერუნივერსიტეტი - ინდუსტრიული რევოლუცია-4.0-ის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო მოდელი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. #1-2.

M. Salukvadze, N.Lomidze. Snow Civer Dinamics in Georgia on the background of current ckimate Change. Paper Proceedings of Climate Change Adaptation. 2015წ. ISBN 978-955-4543-30-0.