სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26292 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Z. Sabashvili, D. Tavxelidze, Z. Mchedlishvili. Small-sized but power-intensive water vapour generator.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. 2006წ. N2. გვ.3-7.

D. Tavkhelidze, Z. Mchedlishvili. Small-sized but power-intensive water vapour generator.. ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. 2006წ. N2, p.3-7 .

დ. ნარმანია. Smart City Management – Examples of Tbilisi City სმარტ-ქალაქის მართვა - ქალაქ თბილისის მაგალითი. Methodology and Innovative Business Tools of Foresight Management. 2017წ. ISBN 978-617-7273-98-0.

გ. ჯოლია. SMART-კიბერუნივერსიტეტი - ინდუსტრიული რევოლუცია-4.0-ის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო მოდელი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. #1-2.

M. Salukvadze, N.Lomidze. Snow Civer Dinamics in Georgia on the background of current ckimate Change. Paper Proceedings of Climate Change Adaptation. 2015წ. ISBN 978-955-4543-30-0.

ი. ჯაგოდნიშვილი. socialuri sinamdvilis asaxvis efeqturoba jurnalistikashi. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2009წ. #3(15),gv.96-100.

ი. ჯაგოდნიშვილი. sociologiuri publicistika. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2010წ. #17(17),gv.97-101.

B. Meparishvili, Q. Meparishvili, N. Tavberidze. Socionics Based Fuzzy Expert System. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #1(8), ISSN 1512-3979. 159-163გვ..

B. Meparishvili, A. Ediberidze, G. Janelidze. Socionics: Some Approachs and Perspectives. "ვერბალური კომუნიკაციური ტექნოლოგიები", საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, თბილისი. 2008წ. ISBN 978-9941-14-161-4, 195-200გვ..

L. Tabatadze, Shvelidze V.. Solar thermal collector of a new Generation and perspectives of its Large-scale implantation. Georgian Chemical Journal. 2009წ. 9(4) ,355-357.

D. Natroshvili. Solution to the Cauchy problem of the equations of the non-symmetric theory of elasticity. Annot. Dokl. Sem. In-ta Prikl. Mat. Tbilis. Univ.. 1976წ. 11, 45-50..

L. Giorgashvili, G.Karseladze, G.Sadunishvili. Solution of Boundary Value Problem of Statics of two-component Elastic Mixtures for a Space with two Nonintersecting Sperical Cavities. Memoirs on Differential Equations and Matematical Physics. 2008წ. Volume 45, 85-115 .

A. Jaghmaidze, R.Meladze. Solution of a nonclassical Poblems of Statcs of microstretch materials with microtemperatures . AMIM. V.20, № 2. 2015წ. p.10-24.

L. Giorgashvili, K.Skhvitaridze. Solution of a nonclassical Problem of Oscillation of Two-component Mixtures. Georgian Mathematical Journal: Tbilisi, . 2006წ. vol 1, #5, 35-53..

K. Sxvitaridze. Solution of a nonclassical Problem of Oscillation of Twocomponent Mixtures. Georjian Mathematikal Journal. 2006წ. Vol 1, №5, 35-53.

Z. Tsitskishvili, Tsitskishvili. A.R, Tsitskishvili. R.A.. Solution of a two-dimensional problem of the theory of stationary liquid filtration through an earth dam with the broken backslope . AMIM, Tbilisi.. 2009წ. Vol.14, No.2, 37-58..

Л. Гиоргашвили. Solution of boundary problems of stationary oscillations moment theory of elasticity for half-plane with solid sphere hole. Some problems of the theory of elasticity. 1980წ. TSU, pp. 22-30.

Л. Гиоргашвили. Solution of first boundary problem of oscillation of moment theory of elasticity for half-space. GPI. 1977წ. N9, pp. 33-35.

L. Giorgashvili. Solution of nonclassical problem of stationary motion of viscous incompressible fluid for the solid sphere and for the space with sphere cavity. International Scientific Journal “Problems of Applied Mechanics,” Tbilisi. 2003წ. N2(11), pp. 94-102.