სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

L. Nadareishvili, R. Bakuradze, N. Topuridze, T. Nakaidze, I. Pavlenishvili, L. Sharashidze. Some Regularities of Gradient Orientation of Polymers in Heterogeneous Mechanical Field. . Georgia Chemical Journal, . 2011წ. 11, 281–283.

ს. ჩობანიანი, A.L.Chobanyan, V.Mandrekar, M.W.Mutka. Some applicatuions of transference lemma to compact vector summation. Bull. Georgian Nat. Acad. Sci.. 2006წ. 174, 2, 220-224..

B. Meparishvili, P. Kervalishvili. Some Approaches Modeling of Molecular Machines. საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია `ინფორმაციული ტექნოლოგიები მართვაში მოხსენებათა კრებული, თბილისი . 2007წ. 107-111გვ..

B. Meparishvili, G. Janelidze, J. Kuzmizki. SOME APPROACHES TO CLUSTERING FOR BIG DATA MINING. IV International – Scientific conference “Computing/Informatics, Education Sciences, Teacher Education”. 2016წ. ISBN 978-9941-25-257-0 Abstracts, Tbilisi, 1-3 October, 2016, pp 132-138..

D. Ugulava. Some approximate properties of generalized Feier integral. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2012წ. v.6, No.1, 32-38.

Ts. Tsanava, V. Kokilashvili, N. Danelia. Some approximation results in subspace of weighted grand Lebesgue spaces. Proceedings A. Razmadze Mathematical Institute. 2014წ. 164, 104-108.

D. Mamporia. Some aspects for use of the Dynamic Programming method. ტექინფორმის ქართული რეფერატიული ჟურნალი . 2003წ. #1235,.

V. Kvintradze, T. Bzhalava, G. Chikhladze G. Kakabadze K. Kapanadze. Some aspects of bio-aerosol Transmission in indoor environment. GEN 1’15 No.1 (vol.73), 2015. 0წ. .

G. Chixladze, T.Bzhalava, K.Kapanadze, V.Kvintradze, G.Kakabadze, M.Tsirekidze. Some Aspects of Bio-Aerosol Transmission in Indoor Environment. Georgian Engineering News (GEN). 2015წ. № 1, pp. 7-13.

B. Meparishvili, L. Tsitashvili. Some Aspects of Database Query Optimization. სტუ შრომები, მართვის ავტომატიზებული სისტემები . 2010წ. #2(9), ISSN 1512-3979. 55-62გვ..

შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია, შ. ნაჭყებია. Some aspects of designing the process control sistems. Georgian engineering news. 2000წ. #2, 7 page.

H. Kuprashvili, K. Odisharia, T. Sharashenidze. Some Aspects of Informational- Analytical Securing of the Process of Political Modernization in Georgia. BULLETIN OF THE GEORGIAN ACADEMY OF SCIENCES. 2002წ. Volume 165, № 3, p. 647-649.

კ. ოდიშარია, Kuprashvili H., Sharashenidze T.. Some Aspects of Informational-Analical Securing of the Process of Political Modernization in Georgia. საქართველოს მეცნიერებათა აკა დემიის მოამბე. 2002წ. 170, №3.

T. Sharashenidze. Some Aspects of Informational-Analitical Sequring of the Process of Political Modernational in Georgia. Bulletin the Georgian Academy of Sciences. 2002წ. 165 N3 2002.pp647-649.

G. Kuchava, L.Shavliashvili, G.Kordzakhia, E.Elizbarashvili. Some Aspects of Land resources Degradation in Georgia due to Temporary Climate Change . Annals of Agrarian Science. 2012წ. v.10, #4, p.49-51.

L. Shavliashvili, G.Kordzakhia, E.Elizbarashvili, G.Kuchava. Some Aspects of Land resources Degradation in Georgia due to Temporary Climate Change. Annals of Agrarian Science. 2012წ. .

გ. ინანიშვილი. Some Aspects of Nonferrous Metalworking in the Caucasus-Near East (III-II Millennium B.C.). Problems of early metal Age Archaeology of Caucasus and Anatolia, Tbilisi. 2014წ. 233-245.

I. Skhirtladze. Some class of functions and Fourier-Bessel series. Proceedings of the Institute of Cybernetics. 2002წ. vol.2, #1-2, pp.11-15.

T. Vekua, Giori Makatsaria, Dazmir Shulaia. SOME CLASSES OF FREDHOLM THIRD TYPE INTEGRAL EQUATIONS IN REAL AND COMPLEX DOMAINS. Proceedings of I. Vekua Institute of Applied Mathematics Vol. 65, 2015. P.45-51.. 2015წ. .

N. Berishvili, KH. GORJOLADZE. Some considerations about definition of optimal height of composed, welded beams according to N. S. Streletsky... PROBLEMS OF MECHANICS (International scientific journal). 2008წ. ISSN 1512 - 0740. N 1(30).