სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21728 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კახიანი, რ.ვარსიმაშვილი, ნ.ყველიაშვილი. Устройства повышающие интенсификацию перемешивания . ” Проблемы механики” Международный научный журнал. 2006წ. №4(25) Стр. 109-111. ISSN 1512-0740 .

Д. Бибилеишвили, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Химическая природа пелоида курорта Цаиши . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2007წ. №3, ტ. 33, თბილისი, გვ. 292-296.

Н. Бокучава, Д. Бибилеишвили, Д. Джинчарадзе. Химическая природа пелоида курорта Цаиши. საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, . 2007წ. №3, ტ.33, თბილისი, გვ.292-296..

Д. Бибилеишвили, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Химическая характеристика иловой грязи озера Надарбазеви . საქ. მეცნ. ეროვნული აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია. 2008წ. №1, ტ.34, თბილისი, გვ. 99-102.

Д. Бибилеишвили, Н. Бокучава, Д. Джинчарадзе. Химическое исследование лечебной грязи месторождения Дманиси . Химический журнал Грузии . 2007წ. №2, т.7, Тбилиси, с.150-154.

მ. კუბლაშვილი. Численное решение задачи тонкого профиля с помощью сингулярного интегрального уравнения. Международный научный журнал. “ Проблемы прикладной механиики” . 2003წ. №2(11) с.119-122..

Н. Арабидзе, М. Гудиашвили. Экономические и экологические аспекты использования биогаза. GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2006წ. #1, გვ .216-219.

И. Биджамов Якир. Электрические генераторы гидроэлектростанций малой мощности. Науч.техн.журнал "Энергия". 2017წ. №1(81). Тбилиси, с. 48-52.

მ. მელაძე, მელაძე გ.. აგროკლიმატური ფაქტორების გავლენა სასოფლო-სამეურნეო კულტურებზე აჭარის რეგიონში. . აგრარული უნივერსიტეტის სამეცნიერო შრომათა კრებული . 2011წ. ტ. 4 #1(54), გვ. 16-20.

გ. ბელთაძე. ადამიანის სიცოცხლისა და ცხოვრების არსის სისტემური ანალიზი. ვანის რაიონის ისტორიის, ეთნოგრაფიისა და ფოლკლორის კვლევის ცენტრის კრებული “მატიანე”. 2017წ. № 9, გვ. 71-78.

გ. ჭელიძე, ნ. ბარძიმაშვილი, ბ.ჭელიძე . ავტომატიზირებულ კომპლექსთა მოწყობილობის შერჩევა მათი ფუნქციონირების საიმედოობის თვალსაზრისით . საქართველის ტექნიკური უნივერსიტეტი, შრომები . 2007წ. #2 (464), გვ. 29-32. ISSN 1512-0996 უაკ 658.511.5.

ჟ. წიკლაური-შენგელია. აკადემიკოს მიხეილ როკეტლიშვილის დაბადებიდან 80 წლის იუბილე . ჟურნ. ”ეკონომიკა”. . ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2008წ. 11-12.

თ. მაღრაძე, მ. მანჯავიძე, ა. წაქაძე, მ. ვარდიაშვილი. ბაგირის ტესტირება და მინიტორინგი ბოჭკოვან-ოპტიკური სენსორებით . სამეცნიერო ტექნიკური ჟურნალი . 2009წ. #3(14) , გვ. 16-21.

დ. ბიბილეიშვილი, ა.სარუხანიშვილი, ქ. კობიაშვილი. ბარიუმის შემცველი რიგი სილიკატების ენთალპიის ცვლილებისა და ენტროპიის დადგენა გრაფიკული და საანგარიშო ხერხებით. სტუ შრომები. 2013წ. №2 (489), გვ. 52-56.

ი. ბურდული. ბეგბედერის „99 ფრანკი“ ქართულად (თარგმანის შესახებ). მულტილინგვალუ რი სამეცნიერო ჟურნალი Scripta manent, GTU. 2013წ. #1(19). 2გვ. 77-78.

თ. შუკაკიძე, რ. ცხვედაძე, დ. ტაბატაძე, ი.გიორგაძე, ლ.ლოლაძე. ბეტონის ნიმუშის კუმშვაზე ექსპერიმენტული და თეორიული გაანგარიშების შედეგები . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა" . 2011წ. #3(22) გვ. 101-106..

მ. მელაძე. ბიოენერგოაქტივატორის გავლენა ზოგიერთ ს/ს კულტურაზე სამცხე-ჯავახეთის მაღალმთიან აგროკლიმატურ პირობებში . აგრარული მეცნიერების პრობლემები . 2007წ. ტ.XXXVIII, გვ. 61-64.

ლ. გვასალია, მ. წვერავა, ე. შენგელია. ბუნებრივი და სასმელი წყლების გამწმენდის ახალი საშუალებები. მეცნიერება და ტექნიკა. 2000წ. №7-9.