სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Medoidze, Z. Melikishvili, A.G. Papashvili, G.A. Tsintsadze. Spectroscopic Properties and Luminescence Dynamics from 1D2, 1I6 and 3P0,1,2 Levels of Tm3+ Doped YLiF4 Crystals. Georgian Academy of Sciences. . 2000წ. Proceeding IC Vol. 1, No 1-2, 2000, pp. 150-159..

R. Janelidze, T.Shengelia. Spectroscopy of temperature effects in A1B7 compounds nanocrystals. Proceedings of the Institute of Cybernetics,. 2002წ. v.2, 177, .

ნ. რაჭველიშვილი. spilenZTan Serwymis Sedegad mravalkomponentian minanqarSi warmoqmnili daZabulobebis Sesaxeb.. saqarTvelos teqnikuri universiteti. 2015წ. #3(497), gv. 128-130.

E. Tsitsishvili. Spin relaxation whituin light-hole exciton in quantum dots. Transactions of P.Melikishvili Institue of Physical and Organic Chemistry. 2015წ. 176, .

Ts. Zurabishvili, L. Devadze, J. Maisuradze, G. Petriashvili, N. Sepashvili. Spiropyran containing liquid crystal systems to create a new type of micellar nanocontainers.. Nano Studies (biannual scientific journal published in Georgia). 2014წ. N 10, pp.53-60.

Ts. Zurabishvili, L. Devadze, J. Maisuradze, G. Petriashvili, N. Sepashvili, Sh. Akhobadze. SPIROPYRAN'S MICELLE – NANOCONTEINER DELIVERING DRAG IN LIVING ORGANISM. Collection of Scientific works .Tbilisi State Medical University. 2014წ. pp.219-222.

. sqeli transversalurad-izotropuli filis Runvis amocana Termuli velis gaTvaliswinebiT . mSenebloba,Tbilisi. 2010წ. ,#3,(18).

T. Jangveladze, N. Iremadze. Stability and Convergence of Two Difference Schemes for Charney Regularized Equation. Rep. Semin. I.Vekua Inst. Appl. Math. 1994წ. V.22, p.80-86.

ტ. კვიციანი, ტ. კვიციანი. Stability and resistance of a water head Spillway. International conference "Non classic problems of mechanics materials". . 2006წ. Vol.1. Kutaisi, p. 174-180..

D. Natroshvili. Stability of solution to the first boundary value problem with respect to variation of domain. Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1991წ. 142(2), 289-292..

T. Jangveladze. Stability of the Stationary Solution of a System of Nonlinear Partial Differential Equations. Proc. All-Union Symp. Curr. Probl. Math. Phys. (in Russian). 1987წ. V.1, p.214-221.

Sokhadze A.P. , Lezhava G.K.. Stability of three-layer plates with cuted holes. Georgian Engineering News, (ISSN 1512-0287). 2006წ. #1. -p.140-148 ISSN 1512-0287.

N. Kanchaveli. Stadyng of Dynamics of Ethnogeny Changes of the Small Countries According to the Example of Georgia.. Proceedings of the International Scientific Conference . 2007წ. vol. II, 411-413, Tbilisi.

შ. მეტრეველი, თ.ქაჯაია. STANDARD OF LIVING AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY. SUlkhan-Saba Orbeliani Teaching University/Blach Sea Research Institute of Economy and Innovation. 2016წ. ISBN 978-9934-8585-2-9 p.208-212.

T.KAJAIA. STANDARD OF LIVING AS A SOCIO-ECONOMIC CATEGORY. INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE/ FORMATION OF MODERN ECONOMIC AREA: BENEFITS, RISKS, IMPLEMENTATION MECHANISMS. 2016წ. ISBN 978-9934-8585-2-9 p.208-212.

K. Kotetishvili, Elene Iordanishvili Guram Chikhladze. STATEMENT OF BOUNDARY CONDITIONS OF THE EQUATION FOR THE MAGNETIC FLUID INCLUDING NANO-PARTICLES. Nano-Studies. 2015წ. n.11. pp. 161-162 2015.

L. Giorgashvili, A.Jaghmaidze, R.Meladze. Stationary Oscillation Boundary value Problems of the Theory of Two- Temperature Elastic Mixtures for the Infinite Space with Sperikal Cavity. Tbilisi, AMIM. 2011წ. vol. , N , 173-187.

A. Jaghmaidze, L.Giogashvili, R.Meladze. Stationary oscillation boundary value problems of two-temperature elastic mixture for the infite space with spherical cavity. . AMIM, vol.14,№14. 2011წ. 8-21.

O. Tavdishvili, T. Sulaberidze. Statistical Approach to Image Segmentation. Bulletin of Georgian AS, Tbilisi . 1999წ. v.160, N.2, pp.204-206.

N. Mchedlishvili, Jandieri G.V., Gobadze and ets.. Statistical Simulation of Characteristics of the Radiation Scattered by Turbulent Plasma Layer. . GEORGIAN ENGINEERING NEWS. 2009წ. №2, 29-36.