სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Loladze, E.Kutelia N.Khidasheli G.Beradze T.Loladze. Structural transformations of high –carbon austenite . Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2014წ. Vol. 3, №1. p. 9-13..

E.Kutelia N.Khidasheli G.Beradze T.Loladze. Structural transformations of high –carbon austenite . Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2014წ. Vol. 3, №1. p. 9-13..

M. Sanikidze, E. Medzmariashvili, V. Gogilashvili, N. Tsignadze, N. Siradze. Structure and kinematic analyses of arch transformed structure. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”.. 2008წ. #1(30), pp. 53-61, Tbilisi. ISSN 1512-0740.

M. Nikoladze, ე. ლოგაჩევი. STRUCTURE AND KINEMATIC ANALYSIS OF TRANSFORMABLE FORCE RING. Scientific Joutnal of IFToMM “Problems of Mechanics”. Tbilisi, . 2010წ. № 4(41), pp. 90-95,.

M. Sanikidze, V. Gogilashvili, E. Medzmariashvili, Sh. Tserodze, N. Tsignadze, M. Nikoladze. Structure and kinematic analysis of transformable force ring. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”.. 2010წ. #4(41), pp. 90-95, Tbilisi. ISSN 1512-0740.

Sh. Tserodze, E. Medzmariashvili, V. Gogilashvili, N. Tsignadze, N. siradze. Structure and kinematics of reflector's transformed mechanical system. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2008წ. Tbilisi, 2008, № 3(32), pp. 23-33.

T. Mebuke. Structure and Polysemy of a Literary Work. . verbaluri komunikaciuri teqnologiebi. სaerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi. Tbilisi, . 2008წ. teqnikuri universiteti, 2008 g.31-35.

M. Nikoladze, ე. ლოგაჩევი. Structure of space reflector force ring. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "PROBLEMS OF MECHANICS". 2011წ. № 2(43), pp. 28-35.

Sh. Tserodze, E. Medzmariashvili, V. Gogilashvili, M. Sanikidze, N. Tsignadze, M. Nikoladze, E. Logacheva. Structure of space reflector force ring. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2011წ. Tbilisi, №2(43), pp. 28-35.

M. Sanikidze, Sh. Tserodze, E. Medzmariashvili, M. Nikoladze, N. Tsignadze, V. Gogilashvili. Structure of space reflector force ring.. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”.. 2011წ. #2(43), pp.28- 35, Tbilisi. ISSN 1512-0740.

ე. მეძმარიაშვილი, V. Gogilashvili, M.Sanikidze, N. Siradze, N.Tsignadze. Structures and kinematic analyses of arch transformed structure. "Problems of Mechanics. 2008წ. 1(30).

A. Jaghmaidze, L.Giogashvili, R.Meladze. Sttionary oscillation boundary value problems of two-temperature elastic mixture for theball . Georgian international journal of scince and technology. Nova Scince Publishera, Inc.. 2012წ. 173-187.

A. Jaghmaidze, L.Giogashvili, R.Meladze. Sttionary oscillation boundary value problems of two-temperature elastic mixture for theball . Georgian international journal of scince and technology. Nova Scince Publishera, Inc.. 2012წ. 173-187.

ლ. ქადაგიშვილი. study and modeling of decision-making for. , Georgian Engineering News. 2012წ. #1, pp. 52-53..

Kh. Tserodze, A. Chirakadze, R. Gakhokidze, A. Chogoshvili, Z. Buachidze, G. Kacharava. Study of Cs Uptake by Plants Under Conditions of Severe Potassium Deficiency and Padioactive Stress. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. .

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. STUDY OF DOLOMITE FROM THE SKURI DEPOSIT FOR RECEIVING HIGH REFRACTORY COMPOSITE. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2011წ. 1(24), გვ. 162-169..

ზ. კოვზირიძე, მ. მშვილდაძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია, გვენცაძე დავითი. STUDY OF DOLOMITE FROM THE SKURI DEPOSIT FOR RECEIVING HIGH REFRACTORY COMPOSITE. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა. 2011წ. 1(24), გვ. 162-169..

R. Bitsadze, S. Bitsadze. Study of dynamic characteristics of magnetohydraulic purshers working in the prolonged clutching condition. Scientific-Technical Journal “Transport and Machinebuilding”, Tbilisi . 2009წ. № 3 (15), 78-82.

M. Berezhiani, L. Kokaia, I. Berdzenishvili, A.Aphakidze, D. Kiknadze. Study of Forming and Corrosion Kinetics of Non-Nickel Single-Layer Glass Enamels. Journal of the Georgian Ceramists Associаtion “Ceramics”. 2013წ. 1(29). 2013, pp. 141-145..

I. Berdzenishvili, L. Kokaia, M. Berezhiani, A. Aphakidze, D. Kiknadze. Study of forming process and corrosion kinetics of non-nickel single-layer glass enamels. Journal of the Georgian Ceramists Associаtion “Ceramics”. 2013წ. 2(28). 2012, 1(29). p. 141-146.