სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Mebuke. Structure and Polysemy of a Literary Work. . verbaluri komunikaciuri teqnologiebi. სaerTaSoriso samecniero konferenciis masalebi. Tbilisi, . 2008წ. teqnikuri universiteti, 2008 g.31-35.

M. Nikoladze, ე. ლოგაჩევი. Structure of space reflector force ring. INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL "PROBLEMS OF MECHANICS". 2011წ. № 2(43), pp. 28-35.

Sh. Tserodze, E. Medzmariashvili, V. Gogilashvili, M. Sanikidze, N. Tsignadze, M. Nikoladze, E. Logacheva. Structure of space reflector force ring. International scientific journal of IFToMM “Problems of Mechanics”, ISSN 1512-0740. 2011წ. Tbilisi, №2(43), pp. 28-35.

M. Sanikidze, Sh. Tserodze, E. Medzmariashvili, M. Nikoladze, N. Tsignadze, V. Gogilashvili. Structure of space reflector force ring.. International Federation for the Promotion of Mechanism and Machine Sciens. International scientific jouenal “Problems of mechanics”.. 2011წ. #2(43), pp.28- 35, Tbilisi. ISSN 1512-0740.

ე. მეძმარიაშვილი, V. Gogilashvili, M.Sanikidze, N. Siradze, N.Tsignadze. Structures and kinematic analyses of arch transformed structure. "Problems of Mechanics. 2008წ. 1(30).

A. Jaghmaidze, L.Giogashvili, R.Meladze. Sttionary oscillation boundary value problems of two-temperature elastic mixture for theball . Georgian international journal of scince and technology. Nova Scince Publishera, Inc.. 2012წ. 173-187.

A. Jaghmaidze, L.Giogashvili, R.Meladze. Sttionary oscillation boundary value problems of two-temperature elastic mixture for theball . Georgian international journal of scince and technology. Nova Scince Publishera, Inc.. 2012წ. 173-187.

ლ. ქადაგიშვილი. study and modeling of decision-making for. , Georgian Engineering News. 2012წ. #1, pp. 52-53..

Kh. Tserodze, A. Chirakadze, R. Gakhokidze, A. Chogoshvili, Z. Buachidze, G. Kacharava. Study of Cs Uptake by Plants Under Conditions of Severe Potassium Deficiency and Padioactive Stress. საქათველოს ქიმიური ჟურნალი. 2017წ. .

მ. ბალახაშვილი, მ. მშვილდაძე. STUDY OF DOLOMITE FROM THE SKURI DEPOSIT FOR RECEIVING HIGH REFRACTORY COMPOSITE. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი „კერამიკა“. 2011წ. 1(24), გვ. 162-169..

ზ. კოვზირიძე, მ. მშვილდაძე, ნ. ნიჟარაძე, ბალახაშვილი მაია, გვენცაძე დავითი. STUDY OF DOLOMITE FROM THE SKURI DEPOSIT FOR RECEIVING HIGH REFRACTORY COMPOSITE. საქართველოს კერამიკოსთა ასოციაციის ჟურნალი “კერამიკა. 2011წ. 1(24), გვ. 162-169..

R. Bitsadze, S. Bitsadze. Study of dynamic characteristics of magnetohydraulic purshers working in the prolonged clutching condition. Scientific-Technical Journal “Transport and Machinebuilding”, Tbilisi . 2009წ. № 3 (15), 78-82.

M. Berezhiani, L. Kokaia, I. Berdzenishvili, A.Aphakidze, D. Kiknadze. Study of Forming and Corrosion Kinetics of Non-Nickel Single-Layer Glass Enamels. Journal of the Georgian Ceramists Associаtion “Ceramics”. 2013წ. 1(29). 2013, pp. 141-145..

I. Berdzenishvili, L. Kokaia, M. Berezhiani, A. Aphakidze, D. Kiknadze. Study of forming process and corrosion kinetics of non-nickel single-layer glass enamels. Journal of the Georgian Ceramists Associаtion “Ceramics”. 2013წ. 2(28). 2012, 1(29). p. 141-146.

გ. წურწუმია, Kveselava V., Gorelishvili G., Nikoleishvili P. Study of H2O2 Electro-Generation at the O2-Gas-Diffusion Electrodes in Alka;ine Solution. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series. 2008წ. 1, v. 34, 345-355.

G. Tsurtsumia , V. Kveselava , G. Gorelishvili , P. Nikoleishvili . Study of H2O2 Electro-Generation at the O2-Gas-Diffusion Electrodes in Alkaline Solution. Proceedings of the Georgian National Academy of Sciences, Chemical Series. 2008წ. 1, v. 34, 21-30.

მ. ლოსაბერიძე, თ. ამანიძე. Study of Half-Plane Stress Positcos Caused by Instrument . საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე . 1997წ. 155, #3. გვ. 336-339.

T. Natriashvili, B. Kordzadze, R. Demetrashvili. Study of the Automobili Braking Dynamics in the Gase of Braking by the hing-effective Motor Brake.. Problems of Mechanics. 2010წ. № 3(40).

I. Berdzenishvili, M. Siradze. Study of the interaction at the glass enamel–steel interface. Georgian Engineering News. 2011წ. № 1, p. 92-93.

M. Menteshashvili. Study of the nonlinear characteristic problem using the Riemann invariants. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2012წ. , v. 160, 2012, pp. 113-120.