სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26230 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

I. Shekriladze. Survey of "Classic" Tropical Hurricanes in the Framework of the Model of Equilibrium Translation. "საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2004წ. 169, #1, გვ. 66-70.

N. Demuria. Suspension Bath for Producing of Electrolytic Manganese Dioxide. Bull. of the Georgian Academy of Sciences. 2003წ. 167, N 1, p. 89-89.

ი. იორდანიშვილი, ი. იორდანიშვილი, Yugeli Z.. Sustematic analysis of economic efficiensy of lands irrigation in Georgia.. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Tbilisi.. 2006წ. 173. 3. p.p.535-536..

ო. ვერულავა, რ. ხუროძე, მ.მაძაღუა. swavlebis procesebi amomcnob sistemebSi. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis samecniero - referirebuli Jurnali `mecniereba da teqnologiebi. 2000წ. #4-6.

ო. ვერულავა, ზ.წვერიკმაზაშვილი. Sylfaen“ Sriftis qarTuli simboloebis analizi da amocnoba. Sromebi. marTvis avtoma¬tizebuli sistemebi. . 2009წ. #16 7გვ.

M. Zoraniani. Symbol as a Means of Revealing Author’s Idea. IRCEELT 2016. The Sixth International Research Conference on Education, English Language and Literatures in English. Conference Proceedings. IBSU, Tbilisi. 2016წ. Volume I. pp. 119 – 122.

K. Bziava, T. Odilavadze. Synchronization of Water Supply and Evapotranspiration of Agricultural Crops in order to Form a Maximum Crop Yield. გამომცემლობა „უნივერსალი“, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2014წ. №69, გვ. 221-225.

B. Meparishvili, G. Janelidze, P. Kervalishvili. Synergetic Modeling of Sustainable Development. International Conference, Batumi-Spring-2010 . 2010წ. ISBN 978-9941-412-22-6.

B. Meparishvili, P. Kervalishvili, G. Janelidze. Synergetic modelling of sustainable development. Nanotechnology Perceptions, A review of Ultraprecision Engineering and Nanotechnologe. 2011წ. ISSN 1660-6795, Vol. 7 #1 March 2011, 21-28 p..

B. Meparishvili, P. Kervalishvili. Synergy, Entropy and Sustainable Development. ISTC, I საერთაშორისო კონფერენცია თანამედროვეობის ძირითადი ეკოლოგიური პრობლემები და კავკასია, თბილისი,. 2010წ. 4-6 ivlisi, 2010. ISSN1512-0686, 169-173გვ..

B. Meparishvili. Synergy-based Approach to Social System Modeling. University, Transactions, Automated Control Systems . 2011წ. ISSN 1512-3979, #1(10), 154-157 p..

G. Chikoidze, N. Amirezashvili. Syntactic interface for Georgian simple sentences. Application Appendix to the Journal “Newsletters” (“Moambe”) of Academie Sciences of Georgia . 2009წ. p.141-151.

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Megrelishvili N.Sh., Chikvaidze I.Sh., Samsoniya Sh.A.,. Synthesis and investigation of new 2-aminophenylindole derivatives. . Georgian Engineering News, . 2009წ. №1, p.169-171..

რ. ქაცარავა, D.P.Kharadze , N.Arabuli, G.V.Tsitlanadze, L.Edilashvili et al.. Synthesis and -chymotrypsinolysis study of novel regular poly(ester amide)s based on bis-(alpha-amino acyl)ethylene glycol and adipic acid.. Prepr. Acad. Sci. Rep. of Georgia, 1-11. 1993წ. .

ნ. დავითაშვილი, თავხელიძე დ.. Synthesis of a five-bar lin-kage mechanism with two degress of freedom accor-ding to the control system of motion of input links . Problems of Mechanics. 2008წ. № 1(30), pp. 7-18.

. Synthesis of a five-bar lin-kage mechanism with two degress of freedom accor-ding to the control system of motion of input links . Problems of Mechanics. 2008წ. № 1(30), გვ. 7-18.

T. Loladze, M. Maisuradze G. Palavandishvili Kh. Tserodze L. Kurkovskaia T. Loladze. Synthesis of a new heterocyclic system - 3H-pyrrolo [3,2-c] - phenothiazine. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2016წ. Vol. 5, №1. p. 23-25..

მ. მაისურაძე, Giorgi Khatuna TSERODZE; Lidia KURKOVSKAIA; Tamar LOLADZE. Synthesis of a new heterocyclic system - 3H-pyrrolo [3,2-c] – phenothiazine. Journal of Technical Science and Technologies, . 2016წ. , Vol. 6, №1.

Kh. Tserodze, M. Maisuradze, G. Palavandishvili, L. Kurkovskaia, T. Loladze. Synthesis of a new heterocyclic system - 3H-pyrrolo [3,2-c]-phenothiazine. Journal Technical Science Technologies. Black Sea University. 2016წ. .

G. Joxadze, C.C.Chu, D.Tugishi, R.Katsarava. Synthesis of biodegradable copoly-(ester amide) containing L-lysine benzyl ester moieties in the backbones. Georgian Engeering news. 2006წ. № 2, p.220-223.