სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Loladze, M. Maisuradze G. Palavandishvili Kh. Tserodze L. Kurkovskaia T. Loladze. Synthesis of a new heterocyclic system - 3H-pyrrolo [3,2-c] - phenothiazine. Journal of Technical Science and Technologies, IBSU. ISSN 2298-0032. 2016წ. Vol. 5, №1. p. 23-25..

მ. მაისურაძე, Giorgi Khatuna TSERODZE; Lidia KURKOVSKAIA; Tamar LOLADZE. Synthesis of a new heterocyclic system - 3H-pyrrolo [3,2-c] – phenothiazine. Journal of Technical Science and Technologies, . 2016წ. , Vol. 6, №1.

Kh. Tserodze, M. Maisuradze, G. Palavandishvili, L. Kurkovskaia, T. Loladze. Synthesis of a new heterocyclic system - 3H-pyrrolo [3,2-c]-phenothiazine. Journal Technical Science Technologies. Black Sea University. 2016წ. .

G. Joxadze, C.C.Chu, D.Tugishi, R.Katsarava. Synthesis of biodegradable copoly-(ester amide) containing L-lysine benzyl ester moieties in the backbones. Georgian Engeering news. 2006წ. № 2, p.220-223.

რ. ქაცარავა, C.C.Chu, D.S.Tugushi. Synthesis of biodegradable copoly-(ester amide)s containing L-lysine benzyl ester moieties in the backbones. Georgian Engineering News, # 2, 222-225 . 2006წ. .

N. Margiani, V. Zhghamadze, N. Papunashvili, G. Tsintsadze. Synthesis of bismuth-based superconductors using glass-ceramic technology. Proceed. Institute of Cybernetics. 2002წ. v. 2, #1-2, pp.211-212.

I. Baiadze, O. Modebadze, B. Tabidze, M. Shubitidze. Synthesis of high-manganese oxide glassy semiconductors in CaO-B2O3-MnO-MnO2. Bull. Georg. Acad. Sci. 1998წ. v.157, #2, pp.248-250.

N. Margiani, I. Baiadze, O. Modebadze, B. Tabidze, M. Shubitidze. Synthesis of high-manganese oxide glassy semiconductors in CaO-B2O3-MnO-MnO2.. Bull. Georg. Acad. Sci.. 1998წ. vol.157, no. 2, pp. 248-250.

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Chikvaidze I.Sh., Barbakadze N.N., Mirziashvili N.T., Baramidze L.B. Samsoniya Sh.A.. Synthesis of new derivatives of 2-ethoxycarbonyl-5-phenylindole. . Georgian Engineering News, . 2006წ. №3, p. 231-233..

ნ. დავითაშვილი, ხაბულიანი ხ.. Synthesis of sewing-machine thread takeup joint mechan-ism according given output links law of motion. Problems of Mechanics, Scientific Journal of IFToMM. 2010წ. № 1(38), 2010.

Н. Чикваидзе (Таргамадзе), Chikvaidze I.Sh., Samsoniya Sh.A.,Samsonia N.Sh., Kadzrishvili D.O.. Synthesis of some N-methyl-2-phenylindole arylazoderivatives. . Proceedings of the Georgian National Academy of sciences, chemical series. 2009წ. .

გ.ნიორაძე, ჯ.ნარსია. Synthesis of the multiple-contour electromechanical servomechanism on the assigned transient processes . Georgian Technical University. Transactions . 1998წ. N 6 (422) Anniversary edition.

ე. ელერდაშვილი, გ.ნიორაძე, ჯ.ნარსია. Synthesis of the multiple-contour electromechanical servomechanism on the assigned transient processes . Georgian Technical University. Transactions . 1998წ. N 6 (422) Anniversary edition, Tbilisi, pp 57-61.

T. Matitaishvili, Lagvilava I., Elizbarashvili E. Synthesis, Chemical Reactivity And Characterization Of Novel Macrocyclic Azomethine Compounds. Georgian Chemical Journal. 2008წ. 8,1, 21-24.

I. Lagvilava, T. Matitaishvili, E. Elizbarashvili.. Synthesis, chemical reactivity and characterization of novel macrocyclic azomethine compounds.. Georgian Chemical Journal. 2008წ. 8,1, 21–24. .

B. Meparishvili, G. Janelidze. System Thinking: Its Transformation from Systemology to Systemosophy. The International Scientific Conference Devoted to the 90-th anniversary of Georgian Technical University “Basic Paradigms in Science and Technology Development for the 21-th Ceentury”. II Transactions. Tbilisi, Georgia, . 2012წ. September 19-21, 2012, 426-432 p..

ლ. ქადაგიშვილი. TamaSTa marTva mravalkriteriumiani gadawyvetilebaTa miRebis Tanamedrove Teoriis safuZvelze . mecniereba da teqnologiebi. 2000წ. № 7-9, Tbilisi gv. 37 – 39..

ი. ჯაგოდნიშვილი. tanamedrove qartuli mecnieruli funqciuri stilis zogierti tendenciis shesaxeb. saqartvelos ganatlebis mecnierebata akademia, jurnal "moambis"damateba,shromebi. 2008წ. #11, gv.149-156.

L. Amiranashvili, Kurashvili M.V., Adamia G.S.,, Ananiashvili T.I., Varazi T.G., Pruidze M.V., Gordeziani M.Sh., Khatisashvili G.A.. Targeting of detoxification potential of microorganisms and plants for cleaning environment polluted by organochlorine pesticides. . Annals of Agrarian Science. 2016წ. 14, 3, 222-226.

E. Tskitishvili, Jgenti L.; Bagathuria N; Tskitishvili T; Buchukuri E,; Gigolashvili M.; Eliava.I.. Taxonomy and Ecology of Nematodes in Tsalka (Eastern Georgia) . Proceeding of the Institute of Zoology Vol. XXV. 2016წ. .