სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ჯანჯღავა. Teaching English Composition. სამეცნიერო ჟურნალი „აღმაშენებლი“. 2009წ. .

M. Zoraniani. Teaching ESP to Students Majoring in Technical Specialities. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2006წ. Труды,8, стр. 82-85.

R.tedoradze, v.miruachvili. technology and techniques for producing combined food through-alcohol-distilation plant residue. Annals of agrarian scinenc. 2005წ. T.3. N1. 81-87gv..

L. Robakidze, D. Gventsadze, B. Mazanishvili. TECHNOLOGY FOR PREPARATION OF ECO-FRIENDLY HIGH-TEMPERATURE HEATINSULATING MATERIALS ON THE BASIS OF LIQUID GLASS AND SWOLLEN PERLITE. PROCEEDINGS OF THE GEORGIAN NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES, CHEMICAL SERIES. 2016წ. #3, Volume 42, p.365-367..

ვ. ნანიტაშვილი. Technology of Spricling Irrigation against Erosion. BULLETIN OF THE GEORGIAN AKADEMY OF SCIENCES. 2006წ. 173 N1, 108-110 გვ..

რ. თაბუკაშვილი. Teilbereiche der Computerlinguistik. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2014წ. 1(21) 2014. .

A. Chanishvili, M. Aronishidze, G. Chilaia, G. Petriashvili, S. Tavzarashvili, N. Ponjavidze. Temperature tunable lasing in three layer systems consisting of cholesteric liquid crystals and dye solution. Georgian Engineering News. 2010წ. N2, pp. 60-62.

დ. კოტრიკაძე. teqnogenuri nedleulis shemcveli kazmidan minakeramikis migebis prognozirebis Sesaxeb. ssaqartvelos qimiuri jurnali . წ. N/2.gv.168LLL.

დ. კოტრიკაძე. teqnogenuri nedleulis shemcveli kazmidan minakeramikis migebis prognozirebis Sesaxeb. ssaqartvelos qimiuri jurnali . წ. 2.2011.

გ. არაბიძე, N.Arabidze. Termodynamics of the biogeothermal power plant. . Georgian Engineering News,. 2005წ. #1 გვ 59-64.

. Terms Designating Georgia, Georgians and Latin Piligrims. დ. ბააზოვის სახ. საქართველოს ებრაელთა ისტორიულ-ეთნოგრაფიული მუზეუმის შრომები. 2006წ. #4, გვ. 314-333.

L. Shetsiruli, N. Archvadze. Testing in the System of Distant Learning. . Bulletine of the Georgian Academy of Science.. 2006წ. v.173. n.3,p.480-482.

გ. ყიფიანი, Garsevanishvili T. . Testing of drill-injection piles for staticloag with the use of quick-setting cement. Problems of Mechanics, Tbilisi,. 2007წ. № 2(27). p. 26-33 (ISSN 1512-0740).

გ. ყიფიანი, Garsevanishvili T. . Testing of drill-injection piles for staticloag with the use of quick-setting cement. Problems of Mechanics, Tbilisi,. 2007წ. № 2(27). p. 26-33 (ISSN 1512-0740).

M. Zoraniani. Text World Theory as a Theory of Discourse Processing. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2014წ. №4 (24), pp. 62-65.

M. Zoraniani. Text Worlds as Mental Constructs Built Up in the Form of Conceptual Senarios. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2015წ. №3 (27), pp. 69-73..

რ. თაბუკაშვილი. Textverarbeitungsmittel in der Korpuslinguistik. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2014წ. 2(22) 2014. .

M. Sanikidze, O. Tusishvili, N. Medzmariashvili. The new, more, accurate technological method to create reflecting surface of reflector.. Georgian Technical University,© Publishing House “Technical University”, Transactions. 2014წ. № 1(491), pp. 98-106, Tbilisi, sISSN 1512-0996.

L. Nadareishvili, N. Lekishvili, Sh. Gvatua, Z. Wardosanidze. The Possibilities of Application of the Gradient Birefringence Polymer Elements. Georcia Chemical Journal. 2004წ. 4, 270-273.

D. Zarnadze. The 3-input gates circuits corresponding to the material implication operation in the digital electronics. Proc. tenth Intern. Conf. of Gori University. Nov. 18-19, 10 p. 2017წ. .