სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25431 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. თუმანიშვილი, თ. ბუჩუკური. ელექტრონული სალოკომოტივო დეკოდერი . სტუ, შრომები . 2007წ. #1 (463) .

გ. თუმანიშვილი, ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა . ენერგია. 2006წ. #2 (38), გვ. 25-29..

რ. ოთინაშვილი. ელიტარული კორუფცია და ეკონომიკური კრიზისის პრობლემა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. N1, გვ.209-220.

გ. ხარშილაძე, კ. წერეთელი, ნ. კერესელიძე. ელმავლის ძრავების გამშვებ წინაღობათა თბური გახურება. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურ. „ინტელექტუალი“,. 2014წ. 2(54), გვ. 150-155.

ნ. გძელიშვილი, დ. ფურცხვანიძე. ენერგიის ახალი წყაროების ძიების გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. თბილისი 2015 გვ. 68-72.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი, თ. წოწონავა-დურგლიშვილი. ენერგოდაზოგვა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით ლუდის წარმოებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. #21, გვ.95-101.

გ. ტაბატაძე. ენერგორესურსები, . ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“,. 2005წ. №15, 2005, გვ. 25–28;.

С. Чупринина. ეტიკეტის ჩამოყალიბება . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. სტუ. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2007წ. შრომები, 9 (стр. 285 – 287)..

მ. მელაძე. ვაზის კულტურის ფენოლოგიური თავისებურებანი საქართველოში . გამომც. თსუ, კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2008წ. # 9, გვ. 96-99.

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიების გამოყენება კომპიუტერულ ტომოგრაფიაში. სამედიცინო ინსტიტუტი “ქუთაისი”, სამედიცინო-პრაქტიკული ჟურნალი. 2010წ. №1(2), ISSN 1987-751X, ქუთაისი, გვ. 52-55.

С. Чупринина. ვერბალური და არავერბალური საკომუნიკაციო მექანიზმების სისტემა.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. სტუ. ჟურნალ «მოამბის» დამატება .. 2007წ. შრომები, 10 (стр.293 – 296)..

მ. კახიანი, თ. ჩხაიძე, ჩუბინიძე მ.. ვიბრაციის გავლენა ხიდური ამწის რედუქტორის ხანგამძლეობაზე . ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” ს.ტ.უ. . 2009წ. #2(14), გვ. 98-106..

ს. ხიზანიშვილი. ვინ არის "მომავლის ადამიანი?!" . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი . 2013წ. შრომები, ქუთაისი, იანვარი, 2013, გვ. 51-54.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, დოლიძე თემური. ვირტუალური სისტემების მოდელირება კორპორაციულ ქსელებში. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2009წ. 2(7), 67-70.

მ. პაპაშვილი. ზ. გამეზარდაშვილი, ერთი უცნობი წყარო საქართველოში საფრანგეთის მისიონის დაარსების შესახებ (XVII საუკუნის 80–იანი წლები). გორის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, კრებ.: "ელდარ მამისთვალიშვილი–75". 2015წ. 511–520.

გ. ბუჭველაშვილი.. ზეგამტარი ელექტროსისტემის მათემატიკური მოდელი . საქართველო IV საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა და რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები ქუთაისი, მოხსენებების კრებული. 2016წ. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. გვ.4..

ნ. ბარძიმაშვილი. ზეთის ნაკადის ინტენსიურობა ფრიქციულ ქუროში . სტუ-ს შრომები. 2007წ. #4 (466), უაკ 621.825.5..

ზ. ბუაჩიძე, ა. გიგინეიშვილი, ა.ჭირაქაძე, ნ.ყავლაშვილი, მ.თაქთაქიშვილი.. ზემაღალსიხშირული დიაპაზონის რუპორული და სპირალური გამომსხივებლის გათვლა სასოფლო-სამეურნეო მავნებლების პოპულაციების კონტროლის დანადგარებში გამოსაყენებლად. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2017წ. v. 21,გვ.41-47.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, გ. ბუაჩიძე. ზოგადი ცვლილებები საქართველოს ჰიდროგეოლოგიურ დარაიონებაში. "სამთო ჟურნალი". 2005წ. 1 (14).

მ. მიქელაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხებზე. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. N1, . გვ. 55-60.