სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  21737 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ო. ლაბაძე. გადაადგილების და ადგილმდებარეობის ელექტრომაგნიტური პირველადი გარდამქმნელების კლასიფიკაცია.. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2008წ. #12, გვ. 98-100.

ო. ლაბაძე. გამომავალი მახასიათებელის გაწრფივების ხერხი. . საქართველოს მეცნ. აკად.მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები. . 2003წ. #7, გვ.112-115.

ნ. ალხანაშვილი, zautaSvili dali, მაღრაძე გ.. გამშრალი პიტნის და ულუმბოს წარმოების შესახებ. საქართველოს კვების მრეწველობის ს/კ ინსტიტუტის შრომები. 2004წ. ტომი 7, გვ. 90.

ო. ლაბაძე, პ.მანჯავიძე. გარდამქმნელების და გადამწოდების ცნებები, ტერმინები, განსაზღვრებები. . საქართველოს მეცნ. აკად. მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომები.. 2003წ. #7, გვ. 107-111. .

გ.მანაგაძე,ჟ.ბოჭორიშვილი. გრავიმეტრიის შებრუნებული ამოცანის ამოხსნა ერთგვაროვანი ვერტიკალური ელიფსური ცილინდრისათვის. (ინგლისურ ენაზე). "საქართველოს ნავთობი და გაზი" № 20. 2007წ. № 20, გვ.122-128.

თ. კვარაცხელია, ზ. ლობჟანიძე, ნინო მებონია. გრუნტის ფერდოს მდგრადობის საანგარიშო მეთოდი და დაცურების პროცესის მექანიზმი. სსიპ წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტის სამეცნიერო შრომათა კრებული. 2010წ. #65, გვ.175-179.

ლ. ბალანჩივაძე, ნ.ნაკვეთაური. დიაფრაგმის გავლენა არმატურაში წინასწარდაძაბული ძალების ცვალებადობაზე. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი "მშენებლობა", თბილისი, # 4 (43) 2016 (გვ. 44-46);. მშენებლობა. 2016წ. N4(43) (44-46)გვ..

ნ. ყავლაშვილი, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე, ო. ლაბაძე, გ. კიკნაძე. . დიდი დენის რელეებისა და პირველადი გარდამქმნელების გამოკვლევისა და გრადუირებისათვის განკუთვნილი მოწყობილობა.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომების კრებული. . 0წ. 2011წ. #15 გვ. 111-115..

ჟ. წიკლაური-შენგელია. დიდი მეცნიერი და საზოგადო მოღვაწე.. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2000წ. 9-12.

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ვ. ბახტაძე, ო. ლაბაძე. დიდი მოცულობის სათავსოში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14 გვ. 113-118.

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, თ. საანიშვილი, ო. ლაბაძე. . დიდი მოცულობის სათავსოში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 0წ. 2010წ. #14 გვ. 113-118..

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, გ. გოგია, გ. მიქელაძე. დინამიკური დატვირთვების გავლენა ასრიალების პროცესზე ამწევი დანადგარის ბაგირი-შკივის კვანძში. . ენერგია. 2008წ. №2(46). გ. 27-32.

ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ნ. ბაკურაძე. ეთერზეთების წარმოების ეფექტიანობის გაზრდის გზები. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 11, გვ. 216.

ნ. ცანავა, ჯუსტან ბოკუჩავა. ელექტროენერგიის ტარიფები საქართველოში- არსებული რეალობა და პრობლემები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული ჟურნალი " ეკონომიკა და ბიზნესი" . 2016წ. N4, გვ.109-119.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. მოხსენებათა კრებული გვ. 87-91.

თ. სუხიაშვილი. ელექტრონული საგადასახადო სისტემის მართვის პროცესების დამუშავება. . სტუ-ს შრომები. 2010წ. №2(7), გვ. 196-200.

გ. თუმანიშვილი, თ. ბუჩუკური. ელექტრონული სალოკომოტივო დეკოდერი . სტუ, შრომები . 2007წ. #1 (463) .

გ. თუმანიშვილი, ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა . ენერგია. 2006წ. #2 (38), გვ. 25-29..