სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ვ. ბახტაძე, ო. ლაბაძე. დიდი მოცულობის სათავსოში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. #14 გვ. 113-118.

ნ. ყავლაშვილი, ლ. გვარამაძე, ვ. ბახტაძე, გ. კიკნაძე, თ. საანიშვილი, ო. ლაბაძე. . დიდი მოცულობის სათავსოში მიკროკლიმატის პარამეტრების გადამწოდების სივრცეში განთავსების საკითხები. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 0წ. 2010წ. #14 გვ. 113-118..

ვ. ზვიადაური, გ. თუმანიშვილი, გ. გოგია, გ. მიქელაძე. დინამიკური დატვირთვების გავლენა ასრიალების პროცესზე ამწევი დანადგარის ბაგირი-შკივის კვანძში. . ენერგია. 2008წ. №2(46). გ. 27-32.

მ. სურმავა. ევროპული უნივერსიტეტები, როგორც კულტურულ საგანმანათლებლო კერები.. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. გბ - 79-83 N-26..

ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ნ. ბაკურაძე. ეთერზეთების წარმოების ეფექტიანობის გაზრდის გზები. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 11, გვ. 216.

ნ. ცანავა, ჯუსტან ბოკუჩავა. ელექტროენერგიის ტარიფები საქართველოში- არსებული რეალობა და პრობლემები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული ჟურნალი " ეკონომიკა და ბიზნესი" . 2016წ. N4, გვ.109-119.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. მოხსენებათა კრებული გვ. 87-91.

თ. სუხიაშვილი. ელექტრონული საგადასახადო სისტემის მართვის პროცესების დამუშავება. . სტუ-ს შრომები. 2010წ. №2(7), გვ. 196-200.

გ. თუმანიშვილი, თ. ბუჩუკური. ელექტრონული სალოკომოტივო დეკოდერი . სტუ, შრომები . 2007წ. #1 (463) .

გ. თუმანიშვილი, ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა . ენერგია. 2006წ. #2 (38), გვ. 25-29..

რ. ოთინაშვილი. ელიტარული კორუფცია და ეკონომიკური კრიზისის პრობლემა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. N1, გვ.209-220.

გ. ხარშილაძე, კ. წერეთელი, ნ. კერესელიძე. ელმავლის ძრავების გამშვებ წინაღობათა თბური გახურება. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურ. „ინტელექტუალი“,. 2014წ. 2(54), გვ. 150-155.

ნ. გძელიშვილი, დ. ფურცხვანიძე. ენერგიის ახალი წყაროების ძიების გზები. საქართველოს ტექნიკური უნივერსტიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2015წ. თბილისი 2015 გვ. 68-72.

ვ. ბახტაძე, ნ. გძელიშვილი, თ. წოწონავა-დურგლიშვილი. ენერგოდაზოგვა თბური ტუმბოს დანადგარების გამოყენებით ლუდის წარმოებაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2017წ. #21, გვ.95-101.

გ. ტაბატაძე. ენერგორესურსები, . ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“,. 2005წ. №15, 2005, გვ. 25–28;.

С. Чупринина. ეტიკეტის ჩამოყალიბება . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. სტუ. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2007წ. შრომები, 9 (стр. 285 – 287)..

მ. მელაძე. ვაზის კულტურის ფენოლოგიური თავისებურებანი საქართველოში . გამომც. თსუ, კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2008წ. # 9, გვ. 96-99.

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიების გამოყენება კომპიუტერულ ტომოგრაფიაში. სამედიცინო ინსტიტუტი “ქუთაისი”, სამედიცინო-პრაქტიკული ჟურნალი. 2010წ. №1(2), ISSN 1987-751X, ქუთაისი, გვ. 52-55.