სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26243 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Tsutskiridze, L. Jikidze. The flow between two coaxial tubes. A. Tsereteli State University (Kutaisi), Tbilisi State University, Geirgian State University, The Departament of Mathematics and Physics of the Academy of Siences of Georgia, Academy of Sciences of Georgia, Engineering Academy of georgia, Georgian Mathematicians Union, Georgian Mechanics union.. 2012წ. . II International Scientific conference “Non-classic problems of mechanics”, Materials , Kutaisi, 2012, pp. 147-153, (Engl.)..

Kveselava V., Kiria N.. The Flowing Reactor for Electrosynthesis of Potassium Permanganate from Manganate. Bull. of the Acad. of Sciences. 2004წ. 170, N 3, p. 518-520.

Т. Квирикашвили. The Fundamental Theorem of Affine Geometry over Rings. Soobshch. Akad. Nauk Gruzii . 1993წ. 148, No. 2, 196-197.

G. Baghaturia, ი. ჩილოღლუ. The Fundamentals of Modern Turkes Success. ელექტრონული. 0წ. გვ.11.

გ. იაშვილი, ბუაჩიძე გ., იაშვილი თეიმურაზი. The Geological Engineering Problems Related to Urbanized Coastal Areas of Batumi and Poti.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი"მოამბე" 172 #3,თბილისი,. 2005წ. 4გვ..

T. Vekua, Dazmir Shulaia. THE GREEN FUNCTION FOR TIME INDEPENDENT MULTI-VELOCITY TRANSPORT EQUATION. Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematics Volume 30, 2016.P.110-113.. 2016წ. .

D. Shulaia, Gurckaia P.. The Green’s function of the infinity boundary value problem for the equation of the radiation transport theory . Reports of Enlarged Sessions of the Seminar of I. Vekua Institute of Applied Mathematic. 2006წ. v.21, N 2, 85-87..

G. Todua. The groups of izomorphy and izotropy of the space Lm(Vn). . Proceedings A.Razmadze Mathematical Institute.. 2009წ. Vol. 149. 103-108. .

V. Paatashvili. The Haseman boundaru value problem in classes of functions representable by the Cauchy type integral with density in . Proc. A. Razmadze Math. Inst.. 2009წ. 150(2009), 142-149.

V. Paatashvili. The Hazeman’s problem with a piecewise-continuous coefficirnt in classes of functions representable by the Cauchy type integral with density from . Proc. A. Razmadze Math. Inst.. 2010წ. v. 154(2010),11-126.

T. Mebuke. The Image of Prometheus in Literature (Part 1). . saqartvelos ganaTlebis mecnierebaTa akademia. saqarTvelos teqnikuri universiteti. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis Jurnal “moambis”damateba. “Sromebi” . 2008წ. 1 (13), გვ.84–90.

T. Mebuke. The Image of Prometheus in Literature (Part 2) . შრომები. საქართველოს განათლების მეცნიერებეთა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. . 2009წ. № 3 (15) თბილისი, 2009, გ.70-75.

G. Baghaturia, M. Jonson. The Impact of Social Media On Mrketing Management . Journal of Business IBSU . 2014წ. Volume 3 Issue 1 გვ. 15.

Archvadze N. The Imperative and Functional Paradigms Intercomparison. . Bulletin of St.Andrew First-Called Georgian University of the Patriarchy of Georgia. .. 2009წ. Tbilisi, 2009. pp.131-134 .

ნ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. THE IMPORTANCE AND ROLE OF AUDIT AND AUDIT REPORT IN BUSINESS DECISION-MAKING. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ.შენგელია. THE IMPORTANCE AND ROLE OF AUDIT AND AUDIT REPORT IN BUSINESS DECISION-MAKING. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 7-9.

M. Zoraniani. The Importance of Teaching Business Correspondence Analysis in Stylistics. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2012წ. №3 (15), pp.33-36.

M. Zoraniani. The Importance of Teaching Intercultural Communication to ESP and B.E. Students. Scientific Journal of International Black Sea University. Tbilisi. 2008წ. Vol.2, Issue I, pp. 128-134.

N.Demuria . The Improvement of the Technology of the Suspension Bath Process of Electrolytic Manganese Dioxide Production. Bull. of the Georgian Acad. of Sciences. 2005წ. 171, # 2, pp. 293-295.

R. Morchiladze, N. Davitashvili, S. Sharashenidze. The influence of a clearance and a friction force on the basic characteristic parameters a refrigerator railcar's diesel engine. . “Problems of Applied Mechanics”. ISSN 1512-0740. 2004წ. Tbilisi, 2004, N 2(15), pp.9-16 (engl.)..