სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

V. Paatashvili. The Haseman boundaru value problem in classes of functions representable by the Cauchy type integral with density in . Proc. A. Razmadze Math. Inst.. 2009წ. 150(2009), 142-149.

V. Paatashvili. The Hazeman’s problem with a piecewise-continuous coefficirnt in classes of functions representable by the Cauchy type integral with density from . Proc. A. Razmadze Math. Inst.. 2010წ. v. 154(2010),11-126.

T. Mebuke. The Image of Prometheus in Literature (Part 1). . saqartvelos ganaTlebis mecnierebaTa akademia. saqarTvelos teqnikuri universiteti. saqarTvelos mecnierebaTa akademiis Jurnal “moambis”damateba. “Sromebi” . 2008წ. 1 (13), გვ.84–90.

T. Mebuke. The Image of Prometheus in Literature (Part 2) . შრომები. საქართველოს განათლების მეცნიერებეთა აკადემიის ჟურნალ „მოამბის“ დამატება. . 2009წ. № 3 (15) თბილისი, 2009, გ.70-75.

G. Baghaturia, M. Jonson. The Impact of Social Media On Mrketing Management . Journal of Business IBSU . 2014წ. Volume 3 Issue 1 გვ. 15.

Archvadze N. The Imperative and Functional Paradigms Intercomparison. . Bulletin of St.Andrew First-Called Georgian University of the Patriarchy of Georgia. .. 2009წ. Tbilisi, 2009. pp.131-134 .

ნ. შენგელია, ჟ. წიკლაური-შენგელია. THE IMPORTANCE AND ROLE OF AUDIT AND AUDIT REPORT IN BUSINESS DECISION-MAKING. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2016წ. 7-9.

ჟ. წიკლაური-შენგელია, რ.შენგელია. THE IMPORTANCE AND ROLE OF AUDIT AND AUDIT REPORT IN BUSINESS DECISION-MAKING. ჟურნ. ”ეკონომიკა” . 2015წ. 7-9.

M. Zoraniani. The Importance of Teaching Business Correspondence Analysis in Stylistics. სამეცნიერო ჟურნალი Scripta Manent, თბილისი. 2012წ. №3 (15), pp.33-36.

M. Zoraniani. The Importance of Teaching Intercultural Communication to ESP and B.E. Students. Scientific Journal of International Black Sea University. Tbilisi. 2008წ. Vol.2, Issue I, pp. 128-134.

N.Demuria . The Improvement of the Technology of the Suspension Bath Process of Electrolytic Manganese Dioxide Production. Bull. of the Georgian Acad. of Sciences. 2005წ. 171, # 2, pp. 293-295.

R. Morchiladze, N. Davitashvili, S. Sharashenidze. The influence of a clearance and a friction force on the basic characteristic parameters a refrigerator railcar's diesel engine. . “Problems of Applied Mechanics”. ISSN 1512-0740. 2004წ. Tbilisi, 2004, N 2(15), pp.9-16 (engl.)..

ს. შარაშენიძე, N. Davitashvili, G. Sharashenidze, R. Morchiladze,. The influence of a clearance and a friction force on the basic characteristic parameters a refrigerator railcar's diesel engine.. “Problems of Applied Mechanics”. ISSN 1512-0740.. 2004წ. Tbilisi, 2004, N 2(15), pp.9-16 (engl.)..

G. Sharashenidze, N. Davitashvili, R. Morchiladze, S. Sharashenidze.. The influence of a clearance and a friction force on the basic characteristic parameters a refrigerator railcar's diesel engine.. “Problems of Applied Mechanics”. ISSN 1512-0740.. 2004წ. 2004, N 2(15), pp.9-16 (engl.)..

N. Koiava , N. Nioradze , N. Pashalishvili. The Influence of Mass Transport on the Chloride-Ion Oxidation in the Three-Dimensional Electrodes. Bull. of the Georgian Academy of Sciences. 2001წ. 163, № 1, p. 89-92.

M. Tserodze, N.Loladze, J.Khantadze,G.Meladze.. The Influence of Physical and Chemical Properties of Metal-Catalysts on the Diamond Formation Process. Bulletin of the Geogian Academy of Sciences, . 2006წ. v.173, #3, pp.510-512..

G. Kakauridze, V. Shaverdova. The influence of preliminary nonpolarized exposure on the photoanisotropy of Mordant azodyes. Proceedings of I.Javakhishvili Tbilisi State University, Series "Physics". 2002წ. Vol.38, p. 3-7 .

Sh. Tserodze, Z. Avalishvili, M. Tserodze, I. Dzidzishvili, N. Loladze. The influence of some physical and mechanical properties of the diamond composite materials on the efficiency of the diamond processing. Engineering news of Georgia. 2015წ. №3, 2015, pp. 55–58.

Gogishvili N., Demuria N.. The Influence of Suspension-Forming Particles. Bull. of Georgian Academy of Sciences. 2000წ. 162, № 1, p.104.

Demuria N., Akhvlediani R., Ekvtimishvili D.. The Influence of Suspension-Forming Particles Size on Manganese Dioxide Electrosynthesis. Bull. of the Georgian Academy of Sciences. 2000წ. v. 162, N 1, 104-106.