სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. კახიანი, თ. ჩხაიძე, ჩუბინიძე მ.. ვიბრაციის გავლენა ხიდური ამწის რედუქტორის ხანგამძლეობაზე . ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” ს.ტ.უ. . 2009წ. #2(14), გვ. 98-106..

ს. ხიზანიშვილი. ვინ არის "მომავლის ადამიანი?!" . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი . 2013წ. შრომები, ქუთაისი, იანვარი, 2013, გვ. 51-54.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, დოლიძე თემური. ვირტუალური სისტემების მოდელირება კორპორაციულ ქსელებში. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2009წ. 2(7), 67-70.

მ. პაპაშვილი. ზ. გამეზარდაშვილი, ერთი უცნობი წყარო საქართველოში საფრანგეთის მისიონის დაარსების შესახებ (XVII საუკუნის 80–იანი წლები). გორის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, კრებ.: "ელდარ მამისთვალიშვილი–75". 2015წ. 511–520.

გ. ბუჭველაშვილი.. ზეგამტარი ელექტროსისტემის მათემატიკური მოდელი . საქართველო IV საერთაშორისო კონფერენცია ენერგეტიკა და რეგიონალური პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები ქუთაისი, მოხსენებების კრებული. 2016წ. ა. წერეთლის სახ. უნივერსიტეტი. გვ.4..

ნ. ბარძიმაშვილი. ზეთის ნაკადის ინტენსიურობა ფრიქციულ ქუროში . სტუ-ს შრომები. 2007წ. #4 (466), უაკ 621.825.5..

ზ. ბუაჩიძე, ა. გიგინეიშვილი, ა.ჭირაქაძე, ნ.ყავლაშვილი, მ.თაქთაქიშვილი.. ზემაღალსიხშირული დიაპაზონის რუპორული და სპირალური გამომსხივებლის გათვლა სასოფლო-სამეურნეო მავნებლების პოპულაციების კონტროლის დანადგარებში გამოსაყენებლად. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული, . 2017წ. v. 21,გვ.41-47.

ბ. ზაუტაშვილი, ბ. მხეიძე, გ. ბუაჩიძე. ზოგადი ცვლილებები საქართველოს ჰიდროგეოლოგიურ დარაიონებაში. "სამთო ჟურნალი". 2005წ. 1 (14).

მ. მიქელაშვილი. ზოგიერთი მოსაზრება საქართველოს საგადასახადო პოლიტიკის სრულყოფის საკითხებზე. ჟურნალი „ბიზნეს-ინჟინერინგი“. 2013წ. N1, . გვ. 55-60.

. ზღვა-ხმელეთი-ატმოსფეროს სისტემაში მიმდინარე ჰიდროთერმოდინამიკური პროცესების მოდელირება. . აკად. თ. დავითაიას დაბადების 90-ე წლისთავისადმი მიძღვნილი სამეცნიერო კონფერენციის მასალები, . 2001წ. თბილისი, 2001, გვ. 32-33. .

ქ. სალუქვაძე. თანამედროვე ინტერიერების ხელოვნური მოსაპირკეთებელი თუ სამშენებლო მასალები“. სტუ-ი საქართველოს საინჟინრო აკადემია ბიზნეს-ინჟინერინგი - ყოველკვარტალური რეფერირებადი სამეცნიერო ჟურნალი ბიზნეს-ინჟინერინგი მშენებლობაში 2016 წლის ნოემბერი გვ.236. 2016წ. .

მ. კახიანი, კახიანი ა., თ.თევზაძე. თანამედროვე მანქანათმშენებელი საწარმოების ორგანიზაციის და მენეჯმენტის ზოგიერთი საკითხები . ჰიდროინჟინერია. 2010წ. N2, გვ.52–58. უაკ 528 .

ნ. ტყემალაძე. თვისებრივი პარამეტრების შემთხვევაში სწავლებით სახეთა გამოცნობის (სსგ) ავტომატიზებული სისტემის გამოყენების შესახებ. მოხსენებათა კრებული საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის ”მართვისა და ენერგეტიკის პრობლემები“, N8. თბილისი. . 2004წ. .

გ. თუმანიშვილი, ვ.ზვიადაური. თვლის ქიმისა და რელსის შეზეთვის თავისებურებები . საქართველოს საავტ. საგზ ინსტ. შრომები . 2007წ. #3, (ISSN.1512-1003) გვ. 73-81, .

დ. ჩუტკერაშვილი, შ.პეტრიაშვილი. თიხური ქანების ფორმირების სტადიები და ცვალებადობა საქართველოს შავიზღვისპირეთში. ჰიდროგეოლოგიის და საინჟინრო გეოლოგიის ინსტიტუტის შრომების კრებული . 2005წ. XV,გვ.119-127.

ფ. დიდებაშვილი. თომა კემპელის ,,მიბაძვა ქრისტესი". გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტის ისტორიისა და არქეოლოგიის ცენტრი, შრომათა კრებული . 2016წ. №10, გორი, გვ.204-216.

მ. მიქელაშვილი. იბნ ხალდუნის ეკონომიკური შეხედულებები. ჟურნალი „ეკონომიკა“. 2015წ. N5-6, გვ. 57-73.

ლ. ქაჯაია, ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე. იელის აბსოლუტური ზეთის ქიმიური შედგენილობის შესწავლა თანამედროვე მეთოდების გამოყენებით. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 10, გვ. 187 .

რ. თაბუკაშვილი. ინტერკულტურალურობა დარგობრივი კომუნიკაციის კონტექსტში.. საქართველოს ტექნი¬კური უნივერსიტეტის შრომები.. 2011წ. #2 (480).

ნ. ტყემალაძე, მ. ქურიძე. ინფორმატიული თვისებრივი პარამეტრების შერჩევა ობიექტების მასწავლი რეალიზაციების საფუძველზე . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N1-3. 2006წ. .