სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  24161 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

მ. სურმავა. ევროპული უნივერსიტეტები, როგორც კულტურულ საგანმანათლებლო კერები.. საისტორიო ვერტიკალები. 2012წ. გბ - 79-83 N-26..

ლ. ქაჯაია, ა. ხარშილაძე, ნ. ბაკურაძე. ეთერზეთების წარმოების ეფექტიანობის გაზრდის გზები. საქ.სოფლის მეურნეობის მეცნ აკადემიის ჟურნ. “მოამბე”. 2004წ. # 11, გვ. 216.

ნ. ცანავა, ჯუსტან ბოკუჩავა. ელექტროენერგიის ტარიფები საქართველოში- არსებული რეალობა და პრობლემები. ივანე ჯავახიშვილის სახელობის ეკონომიკისა და ბიზნესის ფაკულტეტის რეფერირებადი და რეცენზირებადი საერთაშორისო სამეცნიერო -პრაქტიკული ჟურნალი " ეკონომიკა და ბიზნესი" . 2016წ. N4, გვ.109-119.

დ. კოხრეიძე. ელექტრომაგნიტური გარდამავალი პროცესები მუდმივი დენის ზეგამტარ ელექტროსისტემაში . სტუ, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია გამოყენებითი ფიზიკის აქტუალური საკითხები . 2011წ. მოხსენებათა კრებული გვ. 87-91.

თ. სუხიაშვილი. ელექტრონული საგადასახადო სისტემის მართვის პროცესების დამუშავება. . სტუ-ს შრომები. 2010წ. №2(7), გვ. 196-200.

გ. თუმანიშვილი, თ. ბუჩუკური. ელექტრონული სალოკომოტივო დეკოდერი . სტუ, შრომები . 2007წ. #1 (463) .

გ. თუმანიშვილი, ე. გერსამია. ელექტრული მანქანების ტექნიკური დიაგნოსტიკა . ენერგია. 2006წ. #2 (38), გვ. 25-29..

რ. ოთინაშვილი. ელიტარული კორუფცია და ეკონომიკური კრიზისის პრობლემა. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2013წ. N1, გვ.209-220.

გ. ხარშილაძე, კ. წერეთელი, ნ. კერესელიძე. ელმავლის ძრავების გამშვებ წინაღობათა თბური გახურება. . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურ. „ინტელექტუალი“,. 2014წ. 2(54), გვ. 150-155.

გ. ტაბატაძე. ენერგორესურსები, . ჟურნალი „საქართველოს ნავთობი და გაზი“,. 2005წ. №15, 2005, გვ. 25–28;.

С. Чупринина. ეტიკეტის ჩამოყალიბება . საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. სტუ. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2007წ. შრომები, 9 (стр. 285 – 287)..

მ. მელაძე. ვაზის კულტურის ფენოლოგიური თავისებურებანი საქართველოში . გამომც. თსუ, კავკასიის გეოგრაფიული ჟურნალი. 2008წ. # 9, გვ. 96-99.

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. ვეივლეტ ტექნოლოგიების გამოყენება კომპიუტერულ ტომოგრაფიაში. სამედიცინო ინსტიტუტი “ქუთაისი”, სამედიცინო-პრაქტიკული ჟურნალი. 2010წ. №1(2), ISSN 1987-751X, ქუთაისი, გვ. 52-55.

С. Чупринина. ვერბალური და არავერბალური საკომუნიკაციო მექანიზმების სისტემა.. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. სტუ. ჟურნალ «მოამბის» დამატება .. 2007წ. შრომები, 10 (стр.293 – 296)..

მ. კახიანი, თ. ჩხაიძე, ჩუბინიძე მ.. ვიბრაციის გავლენა ხიდური ამწის რედუქტორის ხანგამძლეობაზე . ”ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა” ს.ტ.უ. . 2009წ. #2(14), გვ. 98-106..

ს. ხიზანიშვილი. ვინ არის "მომავლის ადამიანი?!" . აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (პედაგოგიური ფაკულტეტი), ქუთაისის უნივერსიტეტი, საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია, ერთობლივი სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია მიძღვნილი აკადემიკოს ვარლამ ქელბაქიანის დაბადებიდან 80 წლისთავისადმი . 2013წ. შრომები, ქუთაისი, იანვარი, 2013, გვ. 51-54.

ე. თურქია, გ. სურგულაძე, დოლიძე თემური. ვირტუალური სისტემების მოდელირება კორპორაციულ ქსელებში. სტუ შრ.კრებ.: ”მას”. 2009წ. 2(7), 67-70.

მ. პაპაშვილი. ზ. გამეზარდაშვილი, ერთი უცნობი წყარო საქართველოში საფრანგეთის მისიონის დაარსების შესახებ (XVII საუკუნის 80–იანი წლები). გორის უნივერსიტეტის გამომცემლობა, კრებ.: "ელდარ მამისთვალიშვილი–75". 2015წ. 511–520.