სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. Similar unsteady flow of conductive fluid between two infinite porous discs in presence of a weak magnetic field and heat transfer. International Scientific-Technical Journal “BULDING”. . 2010წ. Tbilisi, №2(17), pp.80-84, (Russ).

ს. მიდელაშვილი, ჯემალ გახოკიძე. SINO-BRITISH JOINT LIAISON GROUP, . საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ,,პროგრესი“, . 2016წ. №1-2, . გვ. 25-28..

მ. ვართანოვი, I.Iordanishvili, Z.Jugeli. Sistematic Analysis of Economic Efficiency of Lands Irrigation in Georgia . Bulletin of Georgian National Academy of Sciences. 2006წ. v. 173, #3 p.535-536.

დ. ბლუაშვილი, B.Clarke, P.Reinolds, A. Okrostsvaridze. Sm-Nd, Rb-Sr and K-Ar Izotopic System and Ages of Tonalites of the Dzirula Salient Inner Caucasian Massif. Bull. of the Georgian Acad. 165, №1 . 2002წ. .

გ. ჯოლია. SMART-კიბერუნივერსიტეტი - ინდუსტრიული რევოლუცია-4.0-ის შესაბამისი ახალი საგანმანათლებლო მოდელი. ბიზნეს-ინჟინერინგი. 2016წ. #1-2.

ი. გელენავა. Some Episode of Cultural and Educational Activities in Abkhazia (1900-1917). Международный научный журнал ,,Кавказ и мир“ . 2010წ. #8.

Г. Гиоргобиани. Some remarks about the set of sums of a conditionally convergent series in a Banach Space. Proc. Inst. Comp. Math. (Tbilisi). Trudi Inst. Vychislitel'noj Matematiki im. Muskhelishvili Ak. Nauk Gruzinskoj SSR. 1988წ. XXXIII: I, 38-44.

J. Beridze, Kvirkvelia Sh.. Space-time in MIMO System. “Georgian engineering news” . 2013წ. №4 (68), 2013.

ზ. გასიტაშვილი, R.Odishvili, Z. Matsaberidze. Strategic planning and new information technologies in the analysis of political, economic and social problems. The XIV Internacional Simposium large Systems Control – CONTROL’ 2000, Tbilisi . 2000წ. .

რ. კილაძე. Study of the Stability of Finite Difference Schemes to Solve Saint-Venant Equations. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2009წ. Vol. 3 / No. 1.

ი. იორდანიშვილი, Yugeli Z.. Sustematic analysis of economic efficiensy of lands irrigation in Georgia.. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, Tbilisi.. 2006წ. 173. 3. p.p.535-536..

გ. ჩახაია, G. gavaradashvili, L. Tsulukidze. The analysis of possible failure of spring- board type mudflow-proteqtive new structures in transport corridor.. International Scientific Journal “Problems of Applied Mechanics”.. 2003წ. # 4(13), Tbilisi, 38-42..

ნ. დავითაშვილი. The analysis of the hinged mechanisms of warp-knitting machines. Problems of Applied Mechanics. 2007წ. № 3(28), გვ. 21-27.

გ. გოგია, გ. გოგია, Batkhadze Z., Gelenidze M.. The analysis of work of three phase rectifiers on the power supply of a plasma are with the rectangular characteristic. Mining Journal. 2009წ. N2(23), pp. 63-68.

ხ. ავალიანი. The Character of the phasic Zonality of the subterranear Hydrosphere in the Caucasus . Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2000წ. #1 (162) p. 113-115.

A. Robitashvili. The Electrodynamic analysis and calculation of the multi-layer plane dielectric antenna casing with a periodic grating. Georgian enginering news. 2011წ. №4.

A. Robitashvili. The Electrodynamics and calculation of a three-layer dielectric antenna casing. Georgian enginering news. 2011წ. №3 (vol 59).

დ. ბლუაშვილი, K. Akimidze, , A. Akimidze, , A.Okrostsvaridze. The First Data on Industrial Concetration of Thorium and Bismuth in Hydrothermally Altered Lower-Jurassic Clay-Shales of the Stori Canyon (Southern Slope of the Greater Caucasus, Kakheti); . Georgian National Academy of Sciences, vol. 5, N2. . 2011წ. .

გ. იაშვილი, თ. იაშვილი, ბუაჩიძე გ.. The Geological Engineering Problems Related to Urbanized Coastal Areas of Batumi and Poti.. საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის ჟურნალი"მოამბე" 172 #3,თბილისი,. 2005წ. 4გვ..

გ. ჩახაია, გ. ჩახაია, N. Gavardashvili. The Investigation of Vetiver Grass (Vetiveria Zizanioides, L. Nash) in the Greenhouse. Annals of Agrarian Science.. 2008წ. Vol. 6, №1, Tbilisi, pp.31-41.