სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26248 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

G. Berikelashvili. Two-layer schemes of high-order accuracy for systems of parabolic equations. . Soobshch. Akad. Nauk Gruz. SSR. 1973წ. V.72, no.1, 25-28.

ა. გორდეზიანი, M.Okrosashvili. Two-Phase Segregation of Irregular Fluid Al-Zn-Sn Solution. Georgian National Academy Of Sciences. 2010წ. Vol. 4, No.2, p.89-91, Tbilisi.

A. Meskhi, D. E. Edmunds, V. Kokilashvili. Two-weight estimates in $L^{p(\cdot)}$ spaces for classical integral operators and applications to the norm summability of Fourier trigonometric series. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 2006წ. Vol. 142, pp. 123-128. .

A. Meskhi, I. Gabisonija. Two-weight inequalities for a discrete Hardy operators and Hilbert transform. Bull. Acad. Sci. Georgia. 1998წ. Vol. 158, No. 2, pp. 191-193 .

A. Meskhi, I. Gabisonija. Two-weight inequalities for a discrete Hilbert transform. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1998წ. Vol. 116, pp. 107- 122. .

A. Meskhi, I. Gabisonija. Two-weight inequalities for a discrete Hilbert transform. Proc. A. Razmadze Math. Inst.. 1998წ. Vol. 116, pp. 107-122.

A. Meskhi, V. Kokilashvili. Two-weight inequalities for Hardy-type transforms and singular integrals defined on homogeneous type spaces.. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1997წ. Vol. 114, pp. 119-123 .

A. Meskhi. Two-weight inequalities for potentials defined on homogeneous groups. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1997წ. Vol. 112, pp. 91- 111..

A. Meskhi. Two-weight inequalities for potentials on the Lorentz spaces defined on homogeneous groups.. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1997წ. Vol. 112, pp. 148-150..

A. Meskhi. Two-weight inequalities for singular integrals on Heisenberg groups. Bulletin of the Academy Sciences of Georgia. 1996წ. Vol. 153, No.1 pp. 34-36.

A. Meskhi, V. Kokilashvili. Two-weight inequalities for singular integrals on the Lorentz spaces defined on homogeneous groups. . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1997წ. Vol. 112, pp. 143-145 .

A. Meskhi, V. Kokilashvili. Two-weight inequalities for the Hardy operator on the Lorentz spaces defined on homogeneous groups.. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1997წ. Vol. 112, pp. 138-140.

I. Shekriladze. Two-zone Model of Heat Transfer from an Ocean to tropical Hurricane. "საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2004წ. 169,#3, გვ. 503-507.

თ. მებუკე. TxrobiTi teqstis struqtura. . saenaTmecniero Ziebani XXI Linguistic apers. “QqarTuli ena”, 2006. gv.133-160. 2006წ. saenaTmecniero Ziebani XXI Linguistic apers. “QqarTuli ena”, 2006. gv.133-160.

M. Vepkhvadze, A.B Gerasimov., Z.G Bokhochadze., N.D Gochaleishvili., Z.D. Samadashvili. Type and Concenteration of Impurity Influence Mechanism in Semiconductor on Diffusion. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2001წ. 163, #3, pg. 458-461.

Т. Лоладзе, М.Н. Окросашвили Г.Л. Размадзе Т.П. Ломая Т.О. Лоладзе A.Б. Пеикришвили. Tехнология получения покрытий Ni, Nb и Ta на алюминиевой подложке . Труды Грузинского Технического Университета. Издательский дом “Технический Университет”, ISSN 1512-0996. 2015წ. №3 (497), с. 161-175. .

რ. თაბუკაშვილი. Überblick über den Problemkreis der Interkulturellen Kompetenz. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2015წ. 2(26) 2015. .

N. Zautashvili, T. Koroshinadze, N. Poporadze. Uderground mineral waters of Georgia and prospects of their use. VI International Conference of young Scientists and Students “Multidisciplinary approach to solving problems of Geology and Geophysics”, Baku, Azerbaijan. 2015წ. p. 151.

D. Zarnadze. Ugulava D.K New Mathematical Models of Computerized Tomography Based on SVD of Radon Operator. Nova Science Publishers, Inc. NY, USA, 2017, 7 p.. 2017წ. .

D. Zarnadze. Ugulava D.K. and Tsotniashvili S.A. On a Li¬near central spline algorithm in the space D(K-n).. . Proc. sixth Intern. Conf. of Gori University. Nov. 15-16, 2013, p. 191-193. . 2013წ. .