სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  25219 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. კერესელიძე, null. კბილური მაგნიტური გამტარობის მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი“ენერგია“ . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2017წ. #2(82)33-40 გვ..

. კვლევები ჰიდროენერგეტიკის დარგში . "ენერგია" #4(52)-2, 2009წ.. 0წ. .

ნ. ამირეზაშვილი. კოდირების სტანდარტული სისტემა CES და ქართული ლინგვისტური კორპუსი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N17. 2013წ. ინსტიტუტის შრომათა კრებული N17, თბილისი 2013. გვ. 136-140.

ო. ლაბაძე. კომპენსაცია კუთხური გადაადგილების ნახევარწრეწირულ ურთიერთინდუქციურ გარდამქმნელებში . საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. #2 (ტომი 145).გვ. 389-392.

ნ. ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. კონტაქტური პირაპირა შედუღების დნობის სტადიის ადაპტური მართვის თავისებურებანი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 0წ. 2006წ. #10. გვ. 107-112...

გ. ბელთაძე. კონფლიქტური თამაშის მოდელი ორი პარტიის არჩევნებში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, . 2008წ. 1(30), 2008. გვ. 11-14, ISSN: 1512-0333.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. კუთხური გადაადგილების ნახევარწრიული ბრტყელპარალელური ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის გამომავალი მახასიათებლის მირების მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1994წ. #1 (ტომი 150). გვ. 112-114.

ი. ბურდული. კულტურის როლი მშვიდობის განვითარებაში . მსოფლიო და კავკასია . 2015წ. #3 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2გვ..

. ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. N1, გვ.:62-68. ISSN2233-3266.. . 2011წ. .

С. Чупринина. ლექსიკური ჯგუფების ექსპრესიული მეტაფორიზაცია “შენობის” ცნების მნიშვნელობის მაგალითზე. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2008წ. შრომები, 12 (122 – 126)..

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე. ლიანდაგის სწორხაზოვან უბანზე თვლის მოძრაობის თავისებურებები . სტუ-ს შრომები . 2004წ. #3 (453).

გ. ჯაფარიძე, გ.თუმანიშვილი, მ.ჭელიძე. ლიანდაგის სწორხაზოვან უბანზე თვლის ქიმისა და რელსის ხახუნის გზა და კონტაქტის დატვირთვის თავისებურებები . სტუ-ს შრომები. 2006წ. #3/(461), გვ.56, ISSN 1512-0996, უაკ 378. 1(06)122.

გ. თუმანიშვილი, მ. ჭელიძე, გ. ჯაფარიძე. ლიანდაგის სწორხაზოვნ უბანზე თვლის ქიმისა დ რელსის ხახუნის გზა და კონტაქტის დტვირთვის თვისებურებები. . სტუ, შრომები . 2006წ. #3 (461).

. მ.ზ. ცერცვაძე, გ.შ.კუბლაშვილი. კომპენსაცია კუთხური გადაადგილების ნახევარწრეწირულ ურთიერთინდუქციურ გარდამქმნელებში . საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. #2 (ტომი 145), გვ. 389-392.

თ. კვარაცხელია, ნ. ჩხაიძე. მათემატიკის სწავლების მიზნებისა და ამოცანების შესახებ სსსსუ-ს ეკონომიკური სპეციალობის სტუდენტებისათვის. აგრარული მეცნიერების პრობლემები. 2007წ. ტ. XXXXI, გვ.136-138.

თ. გველესიანი, ყირიმლიშვილი- დავითაშვილი თ. ბერძენაშვილი ა.. მათემატიკური ფორმულირების საკითხი წყალქვეშ მოძრავი მეწყერის ან სელური ნაკადის ჰიდროდინამიკური ზემოქმე-დების განსაზღვრის დროს. ენერგია . 2008წ. 2(46). (ISSN 1512-0120).

ე. გუგავა, გ.პაპავა, მ.გურგენიშვილი. მარცვლეული კულტურების მოსავლიანობის ასამაღლეებლად პროლონგირებული სინტეზური სასოქისსა და მიკროორგანიზმბის შემცველი ბიოკომპოზიციების თექნოლოგიის სემუშავეა. პ.მელიქიშვილის ფიზიკური და ორგანული ქიმიის შრომები. 2013წ. .

თ. გერკეული, მ.შვანგირაძე , ვ. მენთეშაშვილი. მაღალი წნევის ბალონის დამზადების ხერხი. . განაცხადი პატენტზე საიდენტიფიკაციო ნომერი 12507/01. თბილისი. 19.12.. 2011წ. .

გ. გუნია, ზ.სვანიძე . მემცენარეობაში ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების მიზნით, გარემოს აბიოტური ფაქტორების მონიტორინგის შესახებ. . საქართველოს სოფლის მეურნეობის მეცნიერებათა აკადემია, საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის "ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტების წარმოების თანამედროვე ტექნოლოგიები სოფლის მეურნეობის მდგრადი განვითარებისათვის" მოხსენებათა კრებული, 28-30/09/2016, - ISBN 978-9941-0-9099-8. 2016წ. გვ.138-141..