სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26281 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ტყემალაძე, მ. ქურიძე. ინფორმატიული თვისებრივი პარამეტრების შერჩევა ობიექტების მასწავლი რეალიზაციების საფუძველზე . ”მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, N1-3. 2006წ. .

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითამწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავება. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 0წ. 2010წ. #14 გვ. 118-126..

თ. საანიშვილი, ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, ლ.გვარამაძე.. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითაწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. თბილისი, , N 14, გვ. 118 – 126..

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , ბაგრატიონი გ.,. ინფორმაციული უსაფრთხოება, როგორც ბიზნეს უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2009წ. # 6.

მ. აბუთიძე. კათალიკოს ანტონ პირველის დავითნის მინიატურათა სტილური თავისებურებების შესახებ. რელიგია. 2009წ. 3, 99 - 107. .

გ. ბელთაძე. კანდიდატთა რანჟირების ერთი კრიტერიუმის შესახებ. . III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება”. 2014წ. სამეცნიერო შრომები, ბათუმი,, გვ. 23-26..

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. კარდიოგრამის ანალიზი ვეივლეტ დროით-სიხშირული წარმოდგენის საფუძველზე . სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. №2(476), ISSN 1512-0996, თბილისი, გვ. 101-104 .

თ. გველესიანი, ბერძენაშვილი გ.. კატასტროფული ტალღების მათემატიკური მოდელირება ზონკარის კაშხლის გარღვევის შემთხვევაში. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. სამეც.-შრომათა კრებული. 2011წ. #66;(ISSN 1512-2344).

პ. ჭიჭაღუა. კაშხლის ბეტონის წყობის ტემპერატურული რეჟიმის გამომთვლელი მანქანის გამოყენებით გაანგარიშების პროგრამის შესახებ. ენერგია. 2004წ. #1(29) გვ. 67-71 .

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზ. კბილანა–ბურთულებიანი გადაცემები ცვალებადი გადაცემის ფარდობით . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2010წ. N2(18) გვ.68–75. ISSN 1512-3537.

ნ. კერესელიძე, null. კბილური მაგნიტური გამტარობის მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი“ენერგია“ . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2017წ. #2(82)33-40 გვ..

. კვლევები ჰიდროენერგეტიკის დარგში . "ენერგია" #4(52)-2, 2009წ.. 0წ. .

ნ. ამირეზაშვილი. კოდირების სტანდარტული სისტემა CES და ქართული ლინგვისტური კორპუსი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N17. 2013წ. ინსტიტუტის შრომათა კრებული N17, თბილისი 2013. გვ. 136-140.

ო. ლაბაძე. კომპენსაცია კუთხური გადაადგილების ნახევარწრეწირულ ურთიერთინდუქციურ გარდამქმნელებში . საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. #2 (ტომი 145).გვ. 389-392.

ნ. ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. კონტაქტური პირაპირა შედუღების დნობის სტადიის ადაპტური მართვის თავისებურებანი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 0წ. 2006წ. #10. გვ. 107-112...

გ. ბელთაძე. კონფლიქტური თამაშის მოდელი ორი პარტიის არჩევნებში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, . 2008წ. 1(30), 2008. გვ. 11-14, ISSN: 1512-0333.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. კუთხური გადაადგილების ნახევარწრიული ბრტყელპარალელური ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის გამომავალი მახასიათებლის მირების მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1994წ. #1 (ტომი 150). გვ. 112-114.

ი. ბურდული. კულტურის როლი მშვიდობის განვითარებაში . მსოფლიო და კავკასია . 2015წ. #3 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2გვ..

. ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. N1, გვ.:62-68. ISSN2233-3266.. . 2011წ. .