სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

პირადი ნომერი:

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტი ვერ მოიძებნა

გ. გავარდაშვილი, Goga Chakhaia, Natia Gavardashvili. The Investigation of Vetiver Grass (Vetiveria zizanioides, L. Nash) in the Greenhouse. Annals of Agrarian Sciences.. 2008წ. Vol. 6, #1.

G. Tkemaladze, Tolomashvili A.T., Arevadze G.G., Gelashvili I.V., Tolomashvili I. A. and Kaldani G. N.. The method for neutrali-zation of waste waters. Georgian Engineering News. 0წ. № 2, 2006, p. 147-150. .

უ. ზვიადაძე, U. Zviadadze, P. Naskidashvili. The regularities of heavy metals distribution in potable and irrigation waters and in soils of Kvemo Bolnisi and Protein analysis of second cycle lines seeds of mailze. Proceedings of the Georgian Academy of Sciences, #1-2, Vol. 2, p. 74-77. 2004წ. ISSN 0321-1665.

L. Topuria, G. Eliava, N. Saakashvili, T Tsintsadze, M. Tabidze, T.Buachidze. The role of reflectory influences in the activitiy of sino-atrial node. Tbilisi Balneological resort Tbilisi-Spa. Academy of Medical and Technical Sciences of Russian Federation , Tbilisi-Moscow . 2014წ. pgs:126-129.

დ. ბლუაშვილი, A.Okrostsvaridze. The Sakeni Ore Field-Geological Evidence and Perspective (Greater Caucasus). Bull. Georg. Acad. Sci, vol. 3, №1. 2009წ. .

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. The steady MHD-flow conductive fluid in the neighbourhood of an infinite porous plate at simultaneous rotation of a plate and fluid with strong magnetic field. Reports of enlarged session of I.Vekua institute of applied mathematics.. 2008წ. Reports of enlarged session of I.Vekua institute of applied mathematics. Tbilisi.vol.22, pp-56-60(Engl).

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. The steady MHD-flow of a conductive fluid in simultaneous rotation of a plate and fluid with strong magnetic field. TRANSACTIONS,Technical university of georgia. 2008წ. ISSN 1512-0996, №3(469), pp.40-43(Russ).

L. Jikidze, V. Tsutskiridze. The steady rotation problem of the infinite porous plate with the falling stream of the conductive fluid and strong magnetic field. TRANSACTIONS,Technical university of georgia. 2008წ. ISSN 1512-0996, №3(469), pp.36-39(Russ).

Г. Гиоргобиани. The structure of the set of sums of a conditionally convergent series in a p-normed space. Bulletin of the Academy of Sciences of Georgia. 1988წ. v.130, N3. p. 481- 484.

Z. Gogua. The unified model of impurity centers. Novel Materials. 2006წ. p.(64-71).

ნ. მღებრიშვილი. The Universal Approach to Measurement of Parameters in Almost inaccessible Places . Journal “Energia” . 2007წ. #1, PP 102-105.

ე. გვენეტაძე, R. Rukadze. The vfter of sec-urity in the Soth Caucasus. .The Caucasus and the Word #2. 2009წ. .

G. Xvichia, N. Xidasheli. The wear of aluminium ductile iron during dry friction. Scientific Journal of IFToMM “Problems of Mechanics”. 2011წ. № 4(45), pp. 108-113..

რ. კილაძე. Theoretical Basis for the Computer Simulation of River Floods. Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences. 2011წ. Vol. 5 / No. 1.

დ. ბლუაშვილი, B. Clarke, R. Akhvlediani, A. Okrostsvaridze. Thermobaric Regime of the Formation of the Dzirula Massif Rkvia Variscan Granitoid Intrusive. Georgian National Academy of Sciences, vol. 5, N 3. 2011წ. ISSN-0132-1447.

გ. მაღალაშვილი. To the question of decoding of mechanism of formation of . The International Scientific Conference "Problems of Geology of the Caucasus" dedicated to the 85-th anniversary of. Al. Janelidze Inst. of Geology. 2010წ. p. 69-70.

გ. გოგია, Marquis F.D.S., Batkhadze Z., Gelenidze M.. Two new ways of formation of the plasma jet for processing rocks. Energy. 2008წ. N1(45), pp. 27-31.

ვ. თევზაძე, Натишвили О.. Undular Regime of Motion of Debris Flow. 13th International Conference on Transport and Sedimentation of Solid Particles 18-20 September Tbilisi, Georgia . 2006წ. p.p. 126-231 .

ზ. გასიტაშვილი, G. Kirtskhalia, M.Kurdadze. USAGE OF PACKET OF SIMULATION MODELING (ANYLOGIC) FOR STUDYING COMPUTER NETWORK. აკადემიკოს ი. ფრანგიშვილისადმი საბადების 85 წლისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,საინფორმაციო და კომპიუტერული ტექნოლოგიები, მოდელირება, მართვა“ - შრომები (3-5 ნოემბერი) საგამომცემლო სახლი ,,ტექნიკური უნივერსიტეტი“. . 2016წ. .