სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

ნ. ყავლაშვილი, ო. ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითამწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავება. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული.. 0წ. 2010წ. #14 გვ. 118-126..

თ. საანიშვილი, ო.ლაბაძე, ნ.ყავლაშვილი, ლ.გვარამაძე.. ინფორმაციის გარდაქმნის თანამედროვე მეთოდების გამოყენება თვითაწყობადი ადაპტური მართვის სისტემების აგების პრინციპების დამუშავებაში. სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. 2010წ. თბილისი, , N 14, გვ. 118 – 126..

რ. ოთინაშვილი, კაჭახიძე ჯ., , ბაგრატიონი გ.,. ინფორმაციული უსაფრთხოება, როგორც ბიზნეს უსაფრთხოების შემადგენელი ნაწილი. სოციალური ეკონომიკა. XXI საუკუნის აქტუალური პრობლემები . 2009წ. # 6.

მ. აბუთიძე. კათალიკოს ანტონ პირველის დავითნის მინიატურათა სტილური თავისებურებების შესახებ. რელიგია. 2009წ. 3, 99 - 107. .

გ. ბელთაძე. კანდიდატთა რანჟირების ერთი კრიტერიუმის შესახებ. . III საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია “კომპიუტინგი/ინფორმატიკა, განათლების მეცნიერებები, მასწავლებლის განათლება”. 2014წ. სამეცნიერო შრომები, ბათუმი,, გვ. 23-26..

ი. ჩხეიძე, ლ. ტოკაძე. კარდიოგრამის ანალიზი ვეივლეტ დროით-სიხშირული წარმოდგენის საფუძველზე . სტუ-ს შრომები, საგამომცემლო სახლი „ტექნიკური უნივერსიტეტი“. 2010წ. №2(476), ISSN 1512-0996, თბილისი, გვ. 101-104 .

თ. გველესიანი, ბერძენაშვილი გ.. კატასტროფული ტალღების მათემატიკური მოდელირება ზონკარის კაშხლის გარღვევის შემთხვევაში. წყალთა მეურნეობის ინსტიტუტი. სამეც.-შრომათა კრებული. 2011წ. #66;(ISSN 1512-2344).

პ. ჭიჭაღუა. კაშხლის ბეტონის წყობის ტემპერატურული რეჟიმის გამომთვლელი მანქანის გამოყენებით გაანგარიშების პროგრამის შესახებ. ენერგია. 2004წ. #1(29) გვ. 67-71 .

მ. კახიანი, ვარსიმაშვილი რევაზ. კბილანა–ბურთულებიანი გადაცემები ცვალებადი გადაცემის ფარდობით . ტრანსპორტი და მანქანათმშენებლობა . 2010წ. N2(18) გვ.68–75. ISSN 1512-3537.

ნ. კერესელიძე, null. კბილური მაგნიტური გამტარობის მეთოდი. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი“ენერგია“ . სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი „ენერგია“. . 2017წ. #2(82)33-40 გვ..

. კვლევები ჰიდროენერგეტიკის დარგში . "ენერგია" #4(52)-2, 2009წ.. 0წ. .

ნ. ამირეზაშვილი. კოდირების სტანდარტული სისტემა CES და ქართული ლინგვისტური კორპუსი. . საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული N17. 2013წ. ინსტიტუტის შრომათა კრებული N17, თბილისი 2013. გვ. 136-140.

ო. ლაბაძე. კომპენსაცია კუთხური გადაადგილების ნახევარწრეწირულ ურთიერთინდუქციურ გარდამქმნელებში . საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1992წ. #2 (ტომი 145).გვ. 389-392.

ნ. ყავლაშვილი, ო.ლაბაძე, თ. საანიშვილი, ლ. გვარამაძე.. კონტაქტური პირაპირა შედუღების დნობის სტადიის ადაპტური მართვის თავისებურებანი. . სსიპ არჩილ ელიაშვილის მართვის სისტემების ინსტიტუტის შრომათა კრებული. . 0წ. 2006წ. #10. გვ. 107-112...

გ. ბელთაძე. კონფლიქტური თამაშის მოდელი ორი პარტიის არჩევნებში. . პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტი”, . 2008წ. 1(30), 2008. გვ. 11-14, ISSN: 1512-0333.

ო. ლაბაძე, მ. ცერცვაძე. კუთხური გადაადგილების ნახევარწრიული ბრტყელპარალელური ურთიერთინდუქციური პირველადი გარდამქმნელის გამომავალი მახასიათებლის მირების მეთოდი. საქართველოს მეცნ. აკად. მოამბე. 1994წ. #1 (ტომი 150). გვ. 112-114.

ი. ბურდული. კულტურის როლი მშვიდობის განვითარებაში . მსოფლიო და კავკასია . 2015წ. #3 საერთაშორისო კონფერენციის მასალები. 2გვ..

. ლ. ხვედელიძე. შეწყვილებული ქალაქების ურბანული განვითარების თავისებურებანი. არქიტექტურისა და ქალაქთმშენებლობის თანამედროვე პრობლები. სამეცნიერო-ტექნიკური ჟურნალი. N1, გვ.:62-68. ISSN2233-3266.. . 2011წ. .

С. Чупринина. ლექსიკური ჯგუფების ექსპრესიული მეტაფორიზაცია “შენობის” ცნების მნიშვნელობის მაგალითზე. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2008წ. შრომები, 12 (122 – 126)..