სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

A. Meskhi, V. Kokilashvili. Two-weight inequalities for singular integrals on the Lorentz spaces defined on homogeneous groups. . Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1997წ. Vol. 112, pp. 143-145 .

A. Meskhi, V. Kokilashvili. Two-weight inequalities for the Hardy operator on the Lorentz spaces defined on homogeneous groups.. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute. 1997წ. Vol. 112, pp. 138-140.

I. Shekriladze. Two-zone Model of Heat Transfer from an Ocean to tropical Hurricane. "საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მოამბე". 2004წ. 169,#3, გვ. 503-507.

თ. მებუკე. TxrobiTi teqstis struqtura. . saenaTmecniero Ziebani XXI Linguistic apers. “QqarTuli ena”, 2006. gv.133-160. 2006წ. saenaTmecniero Ziebani XXI Linguistic apers. “QqarTuli ena”, 2006. gv.133-160.

M. Vepkhvadze, A.B Gerasimov., Z.G Bokhochadze., N.D Gochaleishvili., Z.D. Samadashvili. Type and Concenteration of Impurity Influence Mechanism in Semiconductor on Diffusion. Bulletin of the Georgian Academy of Sciences. 2001წ. 163, #3, pg. 458-461.

Т. Лоладзе, М.Н. Окросашвили Г.Л. Размадзе Т.П. Ломая Т.О. Лоладзе A.Б. Пеикришвили. Tехнология получения покрытий Ni, Nb и Ta на алюминиевой подложке . Труды Грузинского Технического Университета. Издательский дом “Технический Университет”, ISSN 1512-0996. 2015წ. №3 (497), с. 161-175. .

რ. თაბუკაშვილი. Überblick über den Problemkreis der Interkulturellen Kompetenz. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საერთაშორისო სამეცნიერო მულტილინგვური ჟურნალი scripta manent. 2015წ. 2(26) 2015. .

N. Zautashvili, T. Koroshinadze, N. Poporadze. Uderground mineral waters of Georgia and prospects of their use. VI International Conference of young Scientists and Students “Multidisciplinary approach to solving problems of Geology and Geophysics”, Baku, Azerbaijan. 2015წ. p. 151.

D. Zarnadze. Ugulava D.K New Mathematical Models of Computerized Tomography Based on SVD of Radon Operator. Nova Science Publishers, Inc. NY, USA, 2017, 7 p.. 2017წ. .

D. Zarnadze. Ugulava D.K. and Tsotniashvili S.A. On a Li¬near central spline algorithm in the space D(K-n).. . Proc. sixth Intern. Conf. of Gori University. Nov. 15-16, 2013, p. 191-193. . 2013წ. .

D. Zarnadze. Ugulava D.K. and Tsotniashvili S.A. On a generalization of the Minkowski functional. Proc. Fourth Intern. Conf. of Gori University. 21-22 Oct., 2011, p.232-234. . 2011წ. .

D. Zarnadze. Ugulava D.K. and Tsotniashvili S.A.On some Frechet space and operator arising in computerized tomography. Proc. Fivth Intern. Conf. of Gori University. 21-22 Oct., 2012, p.232-234. . 2012წ. .

D. Zarnadze. Ugulava D.K. On a linear generalized cent¬ral spline algorithm of computerized tomography. Proceedings of A. Razmadze Mathematical Institute Vol. 168 (2015), 129–148 . 2015წ. .

D. Zarnadze. Ugulava D.K. On the notion of generalized spline for a sequence of problem element sets. . Bulletin of the Georgian National Academy of Sciences, v.4, N1, 2010,12-16.. 2010წ. .

თ. წივწივაძე, ნ.ჩიგოგიძე, რ.სხიკლაძე, რ.კლდიაშვილი, გ.სულაქველიძე. Ulgenio stst sine morte decus. საქართველოს ქიმიური ჟურნალი. 2008წ. N8(2) გვ.208-213.

Г. Самсонадзе. Ultralocal classes of groups . Proc. of the Georgian polytechnical institute (the mathematical analysis). 1981წ. 5(237), p.71-75.

T. Berberashvili, P. Kervalishvili, A.Bakhtiari. Ultrasonic waves and water purification from nanoparticles. International Journal of Nanoscience and Nanotechnology, Nano Studies. 2016წ. №14, pp. 139-142.

. Unconditional convergence of random series and Geometry of Banach spaces. Georgian Mathematical Journal, 7, 1, 2000, 85-96. 2000წ. ISSN (Print) 1072-947X; ISSN (Online) 1572-9176.

. Unconditional convergence of random series and Geometry of Banach spaces.. Georgian Mathematical Journal. 2000წ. Georgian Mathematical Journal, 7, 1, 2000, 85-96.

P. Qarchava, K. Gelashvili, I. Khutsishvili. Unconstrained minimization test functions collection, implemented in C++. გამოქვეყნებულია თსუ-ს პრეპრინტში. 2015წ. .