სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი:

მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  23775 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

გ. ბაღათურია. Антиплоская задача распоатранения трещины в упругой полосе, лежащей на жесткой основании. საქ.ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. #1, (447), გვ. 69-73,თბილისი.

Г. Багатурия. Антиплоская задача распостранения трещины в упругой полосе, лежащей на жестком оснований. საქ. ტექნიკური უნივერსიტეტის შრომები. 2003წ. # !, (447), გვ. 69–73.

დ. ცუცქირიძე. Антитеза: Внутренний мир - внешний мир. გამომცემლობა ,,უნივერსალი", ისტორიის, ეთნოლოგიის, რელიგიის შესწავლისა და პროპაგანდის სამეცნიერო ცენტრი,. 2014წ. გვ.129-135.

Т. Мегрелишвили. Антропонимы: семантика и структура в лингвокультурологическом освещении // . „განათლება“, . 2013წ. № 2(8), გვ.71-77..

ზ. ვარდოსანიძე. Апостериорное преобразование поляризации восстановленного поля. Фотоанизотропные и фотогиротропные явления в конденсированных средах и поляризационная голография, "МЕЦНИЕРЕБА". 1987წ. с.81-86.

Х. Амkоладзе, Кирия В., Балиашвили З., Долидзе М.. Аппроксимационные модели следяшего привода копировально-шлифовального станка.. Транспорт и машиностроение. 2009წ. №1(13) с.100-106. ISSN 1512-3537.

ა. გოგოლაძე, ა. გოგოლაძე, ს.დანელია. Апроксимация уравнения Букингема иррациональной функсией с переменными коеффициентами. ინტელექტი თბილისი. 2002წ. #1(12) გვ. 28-30.

თ. ხოხობაშვილი. Археологические раскопки на территории Тбилисской церкви св. сорока себатийских мучеников. ბათუმის შოთა რუსთაველის სახ. უნივერსიტეტის მოხსენებათა კრებული. 2006წ. გვ. 85-89.

И. Рамишвили. Архитектура управляющих вычислительных систем с разделением времени. Сб. Трудов"Применение ЭВМ и математических методов в управлений производством" Тбилиси. 1980წ. .

Р. Самхарадзе, А. Прангишвили. Архитектура экспертной системы управления режимами энергосистем. Научные труды. Международная конференция «Автоматизированные системы управления».. 1996წ. Тбилиси, 3 стр..

ვ. ხარიტონაშვილი, Г.Гоголашвили. Аспекты безопасности дорожного движения (на груз. языке). Грузинский автомобильно-дорожный институт .Сб.трудов.№3 . 2007წ. .

ვ. ხარიტონაშვილი. Аспекты моделирования транспортных потоков (на груз. языке). Грузинский автомобильно-дорожный институт. Сб.трудов.№3. 2007წ. .

О.Чигвинадзе. Ассоциативный параллельный процессор с расширенными внутримодульными функциями, реализуемый на больших интегральных . Сб. Исследования некоторых вопросов вычислительной техники. Тбилиси: ТГУ, 1973.. 0წ. .

Р. Чоговадзе, О.Чигвинадзе. Ассоциативный параллельный процессор с расширенными внутримодульными функциями, реализуемый на больших интегральных схемах . Сб. Исследования некоторых вопросов вычислительной техники. Тбилиси: ТГУ, 1973.. 1973წ. .

О.Чигвинадзе. Ассоциативный параллельный процессор с расширенными внутримодульными функциями, реализуемый на больших интегральных схемах . Сб. Исследования некоторых вопросов вычислительной техники. Тбилиси: ТГУ. 1973წ. .

О.Чигвинадзе. Ассоциативный параллельный процессор с расширенными внутримодульными функциями, реализуемый на больших интегральных схемах . Сб. Исследования некоторых вопросов вычислительной техники. Тбилиси: ТГУ, 1973.. 0წ. .

ს. ჩუპრინინა. Аудирование как вид речевой деятельности. საქართველოს განათლების მეცნიერებათა აკადემია. სტუ. ჟურნალ «მოამბის» დამატება.. 2010წ. შრომები, 1 (16).. (стр. 100 – 103 ; А-4)..

Г. Гогичаишвили, Гогишвили З.Г. Карагезов Р.И. Нарешелашвили Г.Г.. База данных ситуационной модели управления. В кн.:" Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством. Изд. "Сабчота Сакартвело". 1980წ. .

Г. Нарешелашвили, Г. Гогичаишвили. База данных ситуационной модели управления. Сб.Применение ЭВМ и математических методов в управлении производством."Сабчота Сакартвело",Тбилиси. 1980წ. .

И. Благидзе, Р. Тхинвалели, Г Бегиашвили Н Гватуа Ш Гватуа И Мдивани . Базальтовое непрерывное волокно: метод изготовления и тестирование механических свойств. Georgian Engeeniring News . 2010წ. v.50, N4, 60, .