სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26250 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

T. Patarkalashvili. Urban forests and green spaces of Tbilisi and ecological problems of the city. . 2017წ. vol.15,issue 2.

ლ. გაჩეჩილაძე. URLConnection და HttpURLConnection კლასების რეალიზება Java ენაში. საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. შრომები მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2016წ. №2(22), გვ. 123–127.

ლ. იაშვილი, null. URLConnection და HttpURLConnection კლასების რეალიზება Java ენაში. . "ტექნიკური უნივერსიტეტი", 2015 მართვის ავტომატიზებული სისტემები. 2015წ. No 2(20), 2015.

T. Loladze, V.Kopaleishvili N. Mumladze T. Loladze. Use of 18ФТ steel for production of A400C (A500C) steel reinforcement at Ltd. “Rustavi Steel”. Energyonline E ISSN 1987-8257. . 2012წ. № 1 (6), http://www.energyonline.ge/energyonline/index.php?option=com_content&view=article&id=188%3Amaterial-science&catid=64%3Aissue-6-april-2012&Itemid=175&lang=en.

V.Kopaleishvili N. Mumladze T. Loladze. Use of 18ФТ steel for production of A400C (A500C) steel reinforcement at Ltd. “Rustavi Steel”. Energyonline E ISSN 1987-8257. . 2012წ. № 1 (6), http://www.energyonline.ge/energyonline/index.php?option=com_content&view=article&id=188%3Amaterial-science&catid=64%3Aissue-6-april-2012&Itemid=175&lang=en.

მ. შავლაყაძე. Use of high water runoff in creating water-retaining geostructures”, International Symposium on Floods and Modern Methods of Control Measures. Georgian Water Management Institute. 2009წ. .

G. Kuchava, L.Shavliashvili, G.Kordzakhia, N.Naskidashvili, N.Tugushi, E.Bakradze. Use of Klinoptilolith in Agriculture . International Scientific Journal “Annals of Agrarian Science” . 2013წ. vol.11, №.3, p.36-28 .

G. Kuchava, L.Shavliashvili, G.Kordzakhia, N.Naskidashvili, N.Tugushi, E.Bakradze. Use of Klinoptilolith in Agriculture . International Scientific Journal “Annals of Agrarian Science” . 2013წ. vol.11, №.3, p.36-28 .

L. Shavliashvili, G.Kordzakhia, N.Naskidashvili, N.Tugushi, G.Kuchava, E.Bakradze. Use of Klinoptilolith in Agriculture. International Scientific Journal “Annals of Agrarian Science” . 2013წ. vol.11, №.3, p.36-28.

K. Kachiashvili. Use of the method of multiple regression for the forecast of the state of the health of the population with taking into account of the environmental contamination parameters. . Actual questions of the preventive medicine and human ecology. The proceedings,. 2000წ. Vol. 1, Tbilisi, 446-448..

Р. Тхинвалели, A.Kvitashvili, E.Gambashidze. Utilizatiom of Adaptive Recognation Sistem for "Depozit Prognosis. Proc."Technical Cybernetics", Georgian Academy Pbs. 1986წ. .

V. Kopaleishvili, T. Loladze, N. Mumladze. V. Kopaleishvil, N. Mumladze, T. Loladze. Use of 18ФТ steel for production A400C (A500C) steel reinforcement at LTD "Rustavi Steel". UNION “SCIENCE AND POWER ENGINEERING”, an online journal "Energyonline" (EOL). 2012წ. №1(16), pp. 1-6.

null. V.Odishariaj Solvability of a problem on shell strong bending and its grid approximation. Scientific Session "Statics and dynamics of thin-walled constructions". 1990წ. pp.58-59, Tbilisi.

დ. ღუღუნიშვილი, lina erisTavi. valdSteinis xaxvis biologiurad aqtiuri SenaerTebis gamokvleva. saqarTvelos teqnikuri universiteti Sromebi #7 ( 446) . 2002წ. N7(446), 66,67,68,69, 233.

ზ. წიკლაური, , N.Macharashvili. Valle-Pussen integral diferention. Transaction of the Georgian Technical University. 2002წ. #4 (443) Tbilisi, pp. 9-14, .

ი. მკურნალიძე. Variability of number of hail and thunderstorm days in the regions of Georgia with active influence on atmospheric processes. Georgian National Academy of Sciences. Bulletin. vol. 172, no.3. 2005წ. vol. 172, no.3 pp. 484-486.

A .Nodia, L.Kartvelishvil, Z. Chumburidze. Variability of number of hail and thunderstorm days in the regions of Georgia with active influence on atmospheric processes. Bulletin of the Georgia academy of sciences . 2005წ. 172 . #3.

A. Kvaratsxelia, g.kipiani. Variants of optimal design of single-layered and three-layered circullar plates. Problems of mechanics. 2015წ. N3(60).

ი. რამიშვილი. Variation formulas of solution for a class of neutral differential equation with discontinuous initial condition (in Russian). . Periodical Scientific Journal ,, Intelect”. 2002წ. No. 3 (14), 27-29. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze. Variational Formulation of One Nonlocal Boundary Problem. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2009წ. V.23, p.46-49.