სტატიები / საქართველოში გამოცემული

ფილტრი

ფაკულტეტი/ინსტიტუტი:

დეპარტამენტები ვერ მოიძებნა

შეიყვანეთ სახელი: და გვარი:

ან

პირადი ნომერი: ან ამოირჩიეთ გამოქვეყნების თარიღი:
მოცემულ კატეგორიაში წარმოდგენილია:  20 ჩანაწერი /  26296 ჩანაწერიდან.


ძებნის განულება

Р. Тхинвалели, A.Kvitashvili, E.Gambashidze. Utilizatiom of Adaptive Recognation Sistem for "Depozit Prognosis. Proc."Technical Cybernetics", Georgian Academy Pbs. 1986წ. .

V. Kopaleishvili, T. Loladze, N. Mumladze. V. Kopaleishvil, N. Mumladze, T. Loladze. Use of 18ФТ steel for production A400C (A500C) steel reinforcement at LTD "Rustavi Steel". UNION “SCIENCE AND POWER ENGINEERING”, an online journal "Energyonline" (EOL). 2012წ. №1(16), pp. 1-6.

null. V.Odishariaj Solvability of a problem on shell strong bending and its grid approximation. Scientific Session "Statics and dynamics of thin-walled constructions". 1990წ. pp.58-59, Tbilisi.

დ. ღუღუნიშვილი, lina erisTavi. valdSteinis xaxvis biologiurad aqtiuri SenaerTebis gamokvleva. saqarTvelos teqnikuri universiteti Sromebi #7 ( 446) . 2002წ. N7(446), 66,67,68,69, 233.

ზ. წიკლაური, , N.Macharashvili. Valle-Pussen integral diferention. Transaction of the Georgian Technical University. 2002წ. #4 (443) Tbilisi, pp. 9-14, .

ი. მკურნალიძე. Variability of number of hail and thunderstorm days in the regions of Georgia with active influence on atmospheric processes. Georgian National Academy of Sciences. Bulletin. vol. 172, no.3. 2005წ. vol. 172, no.3 pp. 484-486.

A .Nodia, L.Kartvelishvil, Z. Chumburidze. Variability of number of hail and thunderstorm days in the regions of Georgia with active influence on atmospheric processes. Bulletin of the Georgia academy of sciences . 2005წ. 172 . #3.

A. Kvaratsxelia, g.kipiani. Variants of optimal design of single-layered and three-layered circullar plates. Problems of mechanics. 2015წ. N3(60).

ი. რამიშვილი. Variation formulas of solution for a class of neutral differential equation with discontinuous initial condition (in Russian). . Periodical Scientific Journal ,, Intelect”. 2002წ. No. 3 (14), 27-29. .

T. Jangveladze, G. Lobjanidze. Variational Formulation of One Nonlocal Boundary Problem. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2009წ. V.23, p.46-49.

T. Jangveladze, G. Lobjanidze. Variational Formulation of One Nonlocal Problem for Forth Order Ordinary Differential Equation. Rep. Enl. Sess. Sem. I.Vekua Inst. Appl. Math. 2008წ. V.22, p.51-55.

. Vector fields of velocities in infinite-dimensional topological vector space $R^N$ which preserve a measure $mu$ , . Trans. of GTU. 2001წ. 1(434) ,9--16.

M. Jikia, Dzhikia Marina; Neverov Anatoli ; Machavariani Nana ; G.Shuradze; S.Metonidze. Vibration sickness caused by manual mechanized tool and measures of protection Problems Of Mechanics. International Scientific Journal;. 2008წ. 2 (31).

Dzhikia Marina, Neverov Anatoli, Machavariani Nana, G. Shuradze, S.Metonidze. Vibration sickness caused by manual mechanized tool and measures of protection Problems Of Mechanics. International Scientific Journal;. 2008წ. 2 (31).

ჰ. წულაია, M. Tedoshvili, M. Chelidze. Vibroisolation Of Mechanical Oscillation Systems. Проблемы механики №1 (26), 49-52 p.p.. 2007წ. №1 (26).

M. Zoraniani. Video as the Means of Developing Cultural Awareness. Грузинский технический университет. Приложение к журналу «Вестник» Академия образовательных наук Грузии. Тбилиси. 2007წ. Труды, 9, стр. 115-117.

ზ. ხუხუნაშვილი, V.Khukhunashvili, Z.Khukhunashvili. View of Space and Time from Standpoint of Differential Equations.. Georgian Electronic Scientific Journal: PHYSICS. 2010წ. no. 2(4), p. 67-95.

ზ. ხუხუნაშვილი, V.Khukhunashvili, Z.Khukhunashvili. View of Space and Time from Standpoint of Differential Equations.. Georgian Electronic Scientific Journal: PHYSICS. 2010წ. No. 2 (4), pp. 67-95.

R. Gotsiridze. Virtual Reality in the Language Classroom. Scripta manent. 2009წ. #2, გვ.57-61.

I. Khomeriki, M.Beraia, F.Todua. Viscoelastic changes in the blood and vascular wall in a pulsating circular flow. Polish Journal of Medical Physics and Engineering, Vol. 16, Issue 1, Warsaw, Poland. 2010წ. .